OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2014-09-11 17:34:44  
Build-Press Kft.
- főtémakör: 5. Területi- és településtervezés
- altémakör: 5.4 A város-rehabilitációs gyakorlat hasznosítható tapasztalatai
Postai címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.
Telefonszám(ok): +36-1 239-1982
Fax: +36-1 239-1982
E-mail (elsődleges): kulcsari@magyarepitestechnika.hu
E-mail (másodlagos): info@magyarepitestechnika.hu
Weboldal: www.magyarepitestechnika.hu
 

szakmai konferencia

9:00 - 17:00

5. Épületfelújítás Konferencia - Tömbrehabilitáció, energiahatékony felújítás lehetőségei és korlátai

Az előző évek sikeres konferenciái után a Magyar Építéstechnika 5. alkalommal rendezi meg az Épületfelújítás Konferenciát, melynek idei évben is szakmai támogató partnere a BME Épületszerkezettani tanszéke

A konferenciák az épületek felújítását, rekonstrukcióját járják körül minden alkalommal más-más témára, részterületre helyezve a hangsúlyt. A meglévő épületállomány között különleges helyet foglalnak el azok az épületek, melyek elsősorban a nagyobb városokban, a kiegyezés után épültek. A jellegzetes keretes beépítés legfeljebb a Monarchia területére, de ezen belül is elsősorban Budapestre jellemző. A II. világháború után a tulajdonosi szerkezetük jelentősen átalakult: a lakások kisajátításra majd állami, vagy tanácsi tulajdonba kerültek, míg az 1990-es években a lakások zöme ismét egyéni tulajdonba került és társasházi formában működnek.

Számos megújult épület növeli a városok hírnevét, előremutató tömb-rehabilitációs projektek készültek, de lényegesen több az olyan épület, melynek felújítása nem halogatható, mivel ezeknek a házaknak jelentős hányada közel 100 esztendős, és a karbantartásuk is elmaradt.

Program:

8:30 - 8:50 Regisztráció

1. RÉSZ

8:50 - 9:00 Megnyitó - Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke

9:00 - 9:30 Történeti városrészek korábbi megújításának tapasztalatai - Dr. Sersliné Kócsi Margit állami főépítész (Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi Hivatal)
Az épített környezet, az építészet és a városfejlesztés minősége meghatározó szerepet játszanak a városi lakosság életkörülményeiben. Budapest eklektikus városrészeinek megújítása több évtizedes feladat, melyet egyre összetettebb feltételek között kell megoldani. Ferencváros rehabilitációs programjai az integrált megújítás lehetőségeire mutatnak példát. A történeti múlt ismerete az alapja a városrész szintű értékőrzésnek. A városszerkezet, a beépítés karakter jellemzőinek megtartása jelen kor igényeinek megoldásával együttesen lehet eredményes. Az építészeti értékek megismertetése, a történeti városrészekben élők szemléletváltása, a fejlesztések befogadása hangsúlyos része a megújításnak. Valódi partnereknek kell tekinteni a programok minden érintettjét, szempontjaikat figyelem-be kell venni a folyamatok irányítása során.

9:30 - 10:00 Sikeres rekonstrukciók Bécsben - bécsi építész (egyeztetés alatt)

10:00 - 10:20 A budapesti Belváros energetikai rehabilitációjának vizsgálata - Kiss Ida, okl. építészmérnök, város- és épületenergetikai szakmérnök, Apró Diana, okl. építészmérnök, fenntartható tervezési szaktanácsadó
Az előadás során egy budapesti belvárosi épületállományról készült energetikai elemzést ismertetnek az előadók, majd a városi épületállományra kiterjesztett felújítási lehetőségeket mutatják be. Ezt követően egy konkrét épület energiatudatos felújítási lehetőségének részletesebb, hozzávetőleges számításokon alapuló bemutatása következik.

10:20 - 10:40 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által ajánlott vállalkozási szerződések az új Ptk. tükrében - Dr. Varga Katalin (Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda)

10:40 - 11:00 KÁVÉSZÜNET


2. RÉSZ

11:00 - 11:20 A Kodály köröndi tetőtéri tűz tanulságai - Király András tűzvédelmi szakértő, tűzvizsgáló

11:20 - 11:40 Szakértői tapasztalatok tetőtéri beépítés kapcsán - Dr. Tóth Elek DLA egyetemi docens (BME, Magasépítési Tanszék)

11:40 - 12:00 Védett homlokzatú épületek belső oldali utólagos hőszigetelése - Wiesner György műszaki vezető (Knauf)

12:00 - 12:20 Energetikai kérdések a vázas szerkezetű beépített tetőterek esetében - Varga Tamás alkalmazástechnológus (URSA)
Hőátbocsátási tényezők követelmény értékei, az U-érték számítási módjai (4-féle számítási metódus, 4-féle eredmény, DE UGYAN AZ A SZERKEZET ÉS KIALAKÍTÁS), komplett tetőtéri rétegrend, a szigetelési vastagság meghatározása.

12:20 - 12:40 Magastetők korszerű felújítása PIR keményhab táblákkal - Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó (BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.)

12:40 - 13:00 Meddig él a hőszigetelés? - Kruchina Sándor marketing vezető (Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.)
Mikor térül meg? - ez a hőszigeteléssel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdés. De minden megtérülési számításnál figyelembe kell venni az élettartamot is. Mi a hőszigetelések várható élettartama? Mennyire befolyásolja ez a megtérülési számításokat? Az előadás ezekre a kérdésekre ad megnyugtató választ.

13:00 - 13:50 EBÉDSZÜNET

3. RÉSZ

13:50 - 14:10 Egészségesebb mikrokörnyezet kialakítása épületre telepített zöldfelületekkel - Pataky Rita mestertanár (BME, Épületszerkezettani Tanszék)

14:10 - 14:30 ZÉOSZ „Év zöld tetője, zöld fala 2014" pályázatának eredményhirdetése

14:30 - 14:50 2015-től Kötelező Minimum a Kazánok és Vízmelegítők Energiahatékonyságára (EU-s követelmény) - Fazakas Miklós fejl. és minőségbizt. igazgató (MPF-FÉG Kft.)

14:50 -15:10 A vízszintes épületszerkezetek hő- és hangszigetelése - Dr. Laczkovits Zoltán okleveles épületszigetelő szakmérnök, az épületfizika doktora (Pintér & Laczkovits Bt.)
A előadás során szó esik talajon fekvő padlók hőszigeteléséről, alulról hűlő födémek hő- és hangszigeteléséről üveggyapot és kőzetgyapot lemezekkel, az emeletközi födémek, a padlásfödémek hőszigeteléséről nem járható és járható kialakítás esetén, tetőtér beépítések hőszigeteléséről, valamint lapostetők höszigeteléséről egyenes illetve fordított rétegrend esetén.

15:10 - 15:30 Függőfolyosók, tartószerkezetek megerősítése – Laczkovics János tudományos segédmunkatárs (BME, Épületszerkezettani Tanszék)

15:30 - 15:50 Pincék, alagsorok funkcióváltása miatt szükséges intézkedések (utólagos nedvesség elleni védelem) - Horváth Sándor egyetemi adjunktus (BME Épületszerkezettani Tanszék)

15:50 - 16:10 Rehau - egyeztetés alatt

16:10 - 16:30 Fémbordás fa födémgerendák – kis önsúly, nagy teherbírás - Kujáni Péter készház divízióvezető (Wolf System Kft.)
Felújításoknál, átalakításoknál is, utólag, kézi erővel beépíthető, szerelt födémrendszer.

16:30 -16:50 Egyeztetés alatt

16:50-17:00 Konzultáció

A 2014. évi konferencia célja elsősorban a figyelem ráirányítása a problémára, hogy az elkövetkező időszak kiemelkedő feladata ezen épületállomány felújítása, rehabilitációja.

2 pont

Dr. Sersliné Kócsi Margit állami főépítész (Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi Hivatal)

Kiss Ida, okl. építészmérnök, város- és épületenergetikai szakmérnök,

Apró Diana, okl. építészmérnök, fenntartható tervezési szaktanácsadó

Dr. Varga Katalin (Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda)

Király András tűzvédelmi szakértő, tűzvizsgáló

Dr. Tóth Elek DLA egyetemi docens (BME, Magasépítési Tanszék)

Wiesner György műszaki vezető (Knauf)

Varga Tamás alkalmazástechnológus (URSA)

Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó (BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.)

Kruchina Sándor marketing vezető (Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.)

Pataky Rita mestertanár (BME, Épületszerkezettani Tanszék)

Fazakas Miklós fejl. és minőségbizt. igazgató (MPF-FÉG Kft.)

Dr. Laczkovits Zoltán okleveles épületszigetelő szakmérnök, az épületfizika doktora (Pintér & Laczkovits Bt.)

Laczkovics János tudományos segédmunkatárs (BME, Épületszerkezettani Tanszék)

Horváth Sándor egyetemi adjunktus (BME Épületszerkezettani Tanszék)

Kujáni Péter készház divízióvezető (Wolf System Kft.)

Dátum Leírás Hely
2014-09-24 Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem, K épület 1. emeleti díszterem

 Időszak kezdő dátuma: 2014-01-01

 Időszak záró dátuma: 2014-12-31
80-150 fő

Kulcsár Ilka, tel.: +36-30 684-5278, e-mail: kulcsari@magyarepitestechnika.hu, jelentkezés módja: interneten keresztül

kulcsari@magyarepitestechnika.hu
http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/konferenciak#&panel1-2&panel2-1

Kivitelező cégek, vállalkozók
Műszaki ellenőrök
Építészek, mérnökök
Oktatási intézmények
Társasházak közös képviselői
Beruházók, pénzintézetek

nincs adat

Alap részvételi díj 5000 Ft + Áfa (a részvételi díj 3 hónapos lapelőfizetést tartalmaz)
Diákoknak: 2500 Ft + Áfa (a részvételi díj 3 hónapos lapelőfizetést tartalmaz )

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft