OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2013-11-13 22:58:49  
BME Épületszerkezettani Tanszék
- főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.7 Épületszerkezetek
Postai címe: 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3.
Telefonszám(ok): 06-1-463-13-06
Fax: 06-1-463-39-49
E-mail (elsődleges): shorvath@epsz.bme.hu
E-mail (másodlagos): horvathsandor@pesh.hu
Weboldal:
 

konferencia

8 óra

IV. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA - VÍZSZIGETELÉSEK

2010-ben Gábor László professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából született meg az elhatározás, hogy a BME Épületszerkezettani Tanszéke évente konferenciát szervezzen, amelyen egy-egy épületszerkezeti témakört jár körül. A szélesebb kitekintés érdekében minden évben egy másik felsőoktatási intézmény épületszerkezettan oktatásával foglalkozó tanszékének oktatóját, illetve gyakorló, neves építészt is meghívunk. A konferencia a szakmai továbbképzésben hiánypótló szerepet tölt be azáltal, hogy cégismertetőktől, konkrét termékektől mentesen az adott témakörben elmélyülve szeretne általános érvényű, széles körű, előremutató elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot átadni. Mára már az épületszerkezeti tervezés önálló szakággá vált az építészeten belül és maga az épületszerkezeti tervezés is szerteágazó, sokoldalú és annak ellenére, hogy a vezető építész tervező feladata is átalakult, tájékozottsággal rendelkeznie kell e szakág kérdéseiben is.A hagyomány erősítéseként, konferenciánkat minden évben közel ugyanabban az időpontban szervezzük, így 2013. november 19-én immár a „Negyedik épületszerkezeti konferencia” megrendezésére készülünk. A konferencia témája ez alkalommal a vízszigetelés lesz. Hosszútávon jól működő, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületeket csak akkor lehet létrehozni, ha azok a vonatkozó rendeletek, irányelvek, szabványok valamint szakmai elvek értelmében a különböző nedvességhatások ellen védettek. Amennyire egyértelműnek tűnik ez az elv, a gyakorlati tapasztalatok alapján annyira nem működik a mindennapokban. A megváltozott időjárási viszonyok (erős, hirtelen lökésszerű viharos szelek, hirtelen lezúduló, nagy intenzitású és mennyiségű csapadék, hosszan tartó fagyos idő, stb…), a tetőkkel és homlokzatokkal szemben támasztott új építészeti igények, az összetett rétegrendű szerkezetek komplex viselkedése újfajta elemzéseket, értékeléseket igényel.
A talajban lévő szerkezetek nedvességhatások elleni védelméhez kifejlesztett új technológiák, a belső terek üzemi-használati víz elleni védelme, de a meglévő épületállomány felújítása számtalan kérdést vet fel. A konferencia ezek tudományos értékű elméleti megválaszolását, illetve a gyakorlatban már igazolt példákkal is alátámasztott bemutatását tűzi ki célul.
A konferencia tervezett témái:
- az elmúlt évtizedek szigetelési technológiáinak történeti fejlődése,
- magasházak üvegfalainak csapadék elleni védelme,
- tetővel szemben támasztott új építészeti elvárások műszaki következményei (burkolt tetők, alacsony hajlásszögű tetőn alkalmazott hagyományos tetőfedések, stb.),
- vízzáró betonszerkezetek,
- újszerű szigetelések a talajból származó nedvességhatások ellen (bentonit, visszatapadó szigetelőlemezek, nyílt vízszint-tartásos védelem, stb.),
- üzemi-használati víz elleni szigetelések,
- erkélyek teraszok szigetelési kérdései,
- terasztetők és/vagy könnyűszerkezetes tetők hangszigetelési kérdései,
- tetőszerkezetek tűzvédelmileg helyes kialakítása,
- fordított rétegrendű tetőszerkezetek újszerű kialakítási lehetőségei,
- lapostető kialakítás során elkövethető hibák megelőzései- stb.

A konferencia előadói a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének professzorai, oktatói illetve meghívott előadók a Győri Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékéről valamint Koltay Ágnes okleveles építészmérnök, a Koltay Facades Dubai ügyvezető igazgatója, nemzetközileg elismert építész.

3,5 pont

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:
9.00-9.05 Megnyitó

1. Vízszigetelés történelem és kitekintés
9.05-9.35 Dr. Petró Bálint professzor emeritus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Vízszigetelések fejlődése
9.35-10.05 Koltay Ágnes okleveles építészmérnök, a Koltay Facades Dubai ügyvezető igazgatója
Magasházak üvegfalainak csapadék elleni védelme
10.05-10.35 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
BME Épületszerkezettani Tanszék
Az Épületszerkezettani Tanszék vízszigetelési szakmai-közéleti munkássága

10.35-11.05 Kávészünet

2. Eltakart szigetelések
11.05-11.35 Dr. Fülöp Zsuzsanna egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék
A talajvíz elleni szigetelés és a szerkezetkialakítá összefüggései
11.35-12.05 Reisch Richárd mérnöktanár, BME Épületszerkezettani Tanszék
Mélyépítésnél alkalmazott különleges szigetelési megoldások
12.05-12.35 Pataky Rita egyetemi mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék
Nedves, vizes üzemű helyiségek padlószerkezetének kialakítási szabályai
12.35-13.05 Dr. Dobszay Gergely egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék
A víz látható és rejtett útjai az épületszerkezetekben

13.05-13.50 Ebédszünet

3. Tetőszigetelések
13.50-14.20 Dr. habil Reis Frigyes
Könnyű, szerelt tetőszerkezetek szükséges hangszigetelése két esettanulmány alapján
14.20-14.50 Dr. Fátrai György tanszékvezető egyetemi docens, Győri Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Fordított rétegrendű tetők újszerű alkalmazása
14.50-15.20 Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Erkélyek és függőfolyosók szigetelési és felújítási kérdései
15.20-15.50 Dr. Takács Lajos egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék
Lapostetők tűzvédelmi kérdései
15.50-16.10 Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Tetőszigetelések épületfizikai és technológiai félrelépései
16.10-16.20 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, BME Épületszerkezettani Tanszék
Zárszó

Dátum Leírás Hely
2013-11-19 IV. Épületszerkezeti Konferencia 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rakpart 3., Díszterem

 Időszak kezdő dátuma: 2013-09-01

 Időszak záró dátuma: 2014-12-31
200-350

Horváth Sándor
+36-30-950-80-14

www.epszerkkonferencia.hu
www.epszerk-konferencia.hu

építész- és építőmérnökök, épületszigetelő szakmérnökök, műszaki és igazságügyi szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, beruházók, építés-igazgatási szakemberek, felsőfokú intézmények oktatói

Önköltséges

előzetes regisztráció illetve jelentkezés esetén 6000 Ft
helyszíni jelentkezés esetén 7000 Ft

III. Épületszerkezeti Konferencia:
MÉK 2012/363 - 3,5 pont
MMK 01/2012/0144 - 2 pont

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft