OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-12-12 17:33:55  
Dzone studio Kft.
- főtémakör: Nincs adat
- altémakör: NA
Postai címe: 2011 Budakalász, Mátyás király utca 18.
Telefonszám(ok): 70 953 53 74
Fax:
E-mail (elsődleges): kreditpontoskepzes@gmail.com
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.kreditpontoskepzes.hu
 

előadás

2•120 perc

Változások az építésügyben / előadás a megváltozott építésügyi és településrendezési jogszabályokról

Program:
Dr. Hegedűs Annamária:
60 perc időtartamban: Új eljárások és feladatkörök az építésügyben (1)
60 perc időtartamban: Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben (2)

Dr. Gáts Andrea:
120 perc időtartamban: Építészeti-műszaki tervezés kivitelezés megváltozott szabályai (3)

Tartalma:
Új eljárások, feladatkörök az építésügyben, településrendezésben

1. Új eljárások és feladatkörök az építésügyben:
Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés
- Építésügyi hatósági szolgáltatás
- Elektronikus tárhely biztosítása
- Építésügyi hatósági szolgáltatás
Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei:
- Ügyféli kör
- Helyszíni szemle
- Eljárás megindítása
- Hiánypótlás
- Szakhatósági közreműködés
- Az építészeti műszaki tervtanácsi és településképi vélemény
- Kötelezési eljárás
Engedélyezési eljárások kiemelve a főbb módosított rendelkezéseket:
- Építési engedélyezési eljárás
- Összevont engedélyezési eljárás
- Összevont telepítési eljárás
- Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása
- Használatbavételi engedélyezési eljárás
- Fennmaradási engedélyezési eljárás
- Bontási engedélyezési eljárás
- Engedély hatályának meghosszabbítása
Az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, mint új eljárások:
- Jogutódlás tudomásul vétele
- Használatbavétel tudomásul vétele
- Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele
Hatósági bizonyítvány kiállítása
Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításának elemei
Az építésügyi folyamat felügyeletének módosításai:
- Építésfelügyeleti hatósági tevékenység
- Az építőipari kivitelezési tevékenység, valamint bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele
- Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
- Építésfelügyeleti hatósági intézkedések
- Építésrendészeti eljárás
- Jókarbantartási kötelezési eljárás
Jogorvoslati eljárás új elemei
Az építészeti műszaki dokumentáció változásai

2. Új eljárások és feladatkörök a településrendezésben:
A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései
A településfejlesztés új elemei és pontosításai:
- A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi elemei
- Az integrált településfejlesztési koncepció előírásai
A településrendezés körében meghatározott új eljárások:
- Telepítési tanulmányterv és beépítési terv
Településrendezési sajátos jogintézmények:
- Településképi véleményezési eljárás
- Településképi bejelentési eljárás
- Településképi kötelezés
- közterület-alakítás
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának új eljárási szabályai
- A partnerségi egyeztetés
- A településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai
- Az integrált településfejlesztési koncepció elfogadásának szabályai
- A településrendezési eszközök elfogadásának szabályai:
- A teljes eljárás
- Az egyszerűsített eljárás
- A tárgyalásos eljárás

3. Jogszabályváltozások ismertetése, hatályon kívül helyezett, új és módosuló jogszabályok köre, jogszabálykeresés elektronikusan
- az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői, összeférhetetlenségek
- építtető, beruházáslebonyolító, , kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr megváltozott szabályai, tervellenőr kivezetése,
- tervezői tevékenység:
- változó szakmagyakorlási szabályok, cégregisztráció,
- tervező felelősség, tervezői szerződés,
- elektronikus tervdokumentációk tartalmi követelményei, mit hol találunk
- építőipari kivitelezői tevékenység:
- változó szabályok, cégregisztráció
- felelős műszaki vezető alkalmazása-házilagos kivitelezés

1 pont

Dr.Hegedűs Annamária - Belügyminisztérium, Építésügyi Főosztály, Építésügyi Szabályozási Osztály, szabályozási referens
Dr. Gáts Andrea - Magyar Építész Kamara, ügyvéd, jogalkotási szakjogász, jogi tanácsadó

Dátum Leírás Hely
2012-12-11 Kós Károly Művrlődési Ház - Faluház 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-12-10

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
40 fő

Kassai-Szoó Dominika, tel.: 70 953 53 74
Jelentkezés: regisztráció e-mail-ben: kreditpontoskepzes@gmail.com

kreditpontoskepzes@gmail.com
kreditpontoskepzes.hu

tervezők, kivitelezésben dolgozó szakmagyakorlók, építési hatóság

Önköltséges

7.900 Ft + Áfa / főtől

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft