OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-12-12 18:39:18  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 9. Személyes fejlődést szolgáló témák
- altémakör: 9.1 Számítástechnikai ismeretek (pl. CAD tervezői, épület-energetikai, térinformatikai, látványtervezői, költségvetés készítői, projekt menedzsment programok)
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): oktatas@terc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.terc.hu
 

számítástechnikai

5 nap, napi 6 tanóra, összesen 30 tanóra

AutoCAD 2D-s számítástechnikai program oktatása

A tanfolyam előadásai és gyakorlatai az AutoCAD alapjait, felépítését és a szoftverrel megoldható feladatokat tartalmazzák. A menürendszer, a parancsrendszer, a rajz- és szerkesztőparancsok ismertetése és begyakorlása is témája az oktatásnak.

Tematika:

1. Az AutoCAD
1.1 Computer Aided Design, Autodesk, 18 nyelv, szoftveres védelem, C_dilla licensz kezelés
1.2 Dos, Windows környezet
1.3 2D-3D, AutoCAD LT, AutoCAD2000-2004-2007, egységes DWG formátum
1.4 Derékszögű, Descartes féle koordinátarendszer, vektoros felépítés, pontok, vonalak, objektumok, végtelen modelltér, VKR - FKR alkalmazása (WCS – UCS)

2. A munkaterület felépítése, a Felhasználói felület:
2.1 Menüsor
2.2 Ikonsor (eszköztár): felső és oldalsó ikonsorok, lebegő ikonablakok, ikonok testreszabása
2.3 Központi eszköztár, Stílusok (1. vízszintes ikonsor)
2.4 Fóliák, Objektum tulajdonságok eszköztár (2. vízszintes ikonsor)
2.5 Rajz eszköztár
2.6 Módosítás eszköztár
2.7 Többsoros parancssor, parancsablak (F2), rendszerváltozók
2.8 Képernyőmenü (régebbi AutoCAD környezet)
2.9 Palettamenűk:
2.9.1 Tulajdonság paletta
2.9.2 Design Center
2.9.3 Eszköz paletta
2.9.4 Műszerfal
2.9.5 Lapkészlet kezelő
2.9.6 Jelölőkészlet kezelő
2.10 Gyorsbillentyűk (AutoCAD-es vagy Windows-os)
2.11 Modell és elrendezés lapok
2.12 Rajzterület, végtelen modelltér, papírtér
2.13 Állapotsori kapcsolók
2.13.1 RASZTER:
2.13.2 HÁLÓ:
2.13.3 ORTO:
2.13.4 POLÁRIS:
2.13.5 TRASZTER:
2.13.6 TRKÖVETÉS:
2.13.7 DRFK
2.13.8 DIN
2.13.9 VVAST.
2.13.10 MODELL
2.14 Szálkereszt megjelenési formái
2.15 Egér használata, jobb és bal egérgomb beállítása, helyi menük, IntelliMouse
2.16 Kijelölés egérrel, „metsző”- és „bekerítő” ablak
2.17 Koordinátarendszerek:
2.17.1 Polár koordináta rendszer
2.17.2 Relatív koordináta rendszer

3. Indítás ablak
3.1 Létező rajzok megnyitása, tallózás
3.2 Új rajzok alapértékek alapján: angolszász (12•9 hüvelyk) és metrikus (420•297 mm)
3.3 Sablonrajzok létrehozása (•.DWT)
3.4 Rajzok létrehozása varázsló segítségével: gyors és részletes beállítások

4. Fájl menü
4.1 Megnyitás, részleges megnyitás, részleges betöltés
4.2 Mentés, mentés új néven, export
4.3 Rajzi segédeszközök: hiba helyrehozás, tisztítás
4.4 Rajzi tulajdonságok

5. Fóliakezelés
5.1 A fóliakezelés lényege
5.2 Fóliák létrehozása, törlése, aktuálissá tétele
5.3 Fóliák tulajdonságai
5.4 Ki/bekapcsolása, Fagyasztása, Olvasztása, Lakatolása, V.típus, V.vastagság, Nyomtathatóság
5.5 Fóliaszűrők, Fóliaállapotok elmentése és visszaállítása
5.6 CAD szabványfájl (•.DWS
5.7 Fóliaművelet-visszavonó

6. Beállítások
6.1 Rajzbeállítások
6.1.1 Raszter (Snap) és háló (Grid), négyszögletes és izometrikus
6.1.2 Poláris követés, szögnövekmény
6.1.3 Tárgyraszter (AutoSnap) – F3
6.1.4 Tárgyraszter-követés (AutoTrack)
6.2 Mértékegységek beállításai (szögek és hosszméretek)
6.3 Rajzhatárok (háló) módosítása

7. Rajz menü
7.1 Vonal (4-féle megadás), Sugár, Szerkesztővonal, Többszörösvonal (formátum, „mledit”), Vonallánc (egyesítés vonallánccá), Sokszög, Téglalap, Ív, Kör, Gyűrű („fillmode”), Spline-görbe (tulajdonságok módosítása, finomítás), Ellipszis, Pont (beosztás, felosztás), Skicc (sketch), Szöveg létrehozása (egysoros és bekezdéses szöveg), Táblázat

8. Lekérdezés
8.1 Távolság, terület,

9. Módosítás menü
9.1 Radír (delete), Másolás (többszörös), Tükrözés, Párhuzamos, Kiosztás (négyszögletes és poláris), Mozgatás („dragmode”), Forgatás, Lépték, Nyújtás (metsző ablak), Hosszabbítás (4-féle), Metszés, Elérés, Megtörés, Letörés, Lekerekítés, Szétvetés
10. Sraffozás
10.1 Sraffozási minták, léptéke, szöge, PAT fájlok
10.2 Zárt határvonal sraffozása
10.2.1 Objektum kijelölése
10.2.2 Belső pont megmutatása
10.3 Szigetfelismerés módszerei
10.4 Sraffozás határvonal nélkül, vonallánccal („sraffoz” vagy „hatch” parancs)

11. Méretezés menü
11.1 Méretezési stílusok, ISO-25
11.2 Hosszirányú és illesztett méretezés
11.2.1 Koordináta, Sugár, Átmérő, Szög, Láncméret, Bázisvonal, Mutató (beállítások), Tűrés, Középponti jel, Döntött, Szövegelhelyezés, Aktualizálás
11.2.2 Asszociatív méretezés, DefPoints

12. Blokkok és referenciák
12.1 Objektumcsoportosítás („csoport” parancs)
12.2 Blokk definiálása rajzi adatbázisba
12.3 Blokk definiálása külső fájlba (DWG export)
12.4 Blokkok tulajdonság-definíciója (fólia, blokk, egyedi)
12.5 Blokk, külső referencia (XRef) és raszterkép beillesztése („beilleszt” menü)
12.6 Xref-kezelő, képkezelő
12.7 Attribútum definíció, szöveges adat, attribútumok kiemelése (adatkigyűjtés)
12.8 Blokkok és Referenciák helybeni szerkesztése
12.9 Blokkatribútum-kezelő
12.10 Részletek kiemelése (kép, XRef vágása)

13. Beillesztés menü
13.1 Blokk
13.2 DWF
13.3 Hiperhivatkozás

14. Szerkesztés menü
14.1 Másolás és beillesztés vágólappal
14.2 Szöveg keresése és cseréje
14.3 Hiperhivatkozás
14.4 Elnevezett objektumok átnevezése

15. Eszköz menü
15.1 Helyesírás
15.2 Megjelenítési sorrend
15.3 Objektumtulajdonságok lekérdezései, lista
15.4 FKR módosításai
15.5 Varázslók
15.6 Testreszabás


16. Ablak menü

17. Súgó

18. Formátum menü
18.1 Fólia
18.2 Szín
18.3 Vonaltípus
18.4 Vonalvastagság
18.5 Szövegstílus
18.6 Méretstílus
18.7 Táblázatstílus
18.8 Pontstílus
18.9 Mértékegység
18.10 Rajzhatárok

19. Adatok megosztása rajzok és alkalmazások között
19.1 Hivatkozás más rajzfájlokra
19.2 Adatok csatolása és beágyazása (OLE)
19.3 Más formátumú adatok használata
19.4 Adatok kiemelése rajzokból és számolótáblákból
19.5 Külső adatbázisok használata

20. Eszközpaletták
20.1 Eszközök létrehozása és használata objektumokból és képekből
20.2 Parancs eszközök létrehozása és használata
20.3 Eszközpaletta beállítások módosítása
20.4 Eszköztulajdonságok megadása
20.5 Eszközpaletták testreszabása
20.6 Eszközpaletták szervezése
20.7 Eszközpaletták mentése és megosztása
Tulajdonságok ablak
20.8 Kiválasztások, gyors kiválasztás (szűrő)
20.9 Objektum-tulajdonságok csoportosítva
20.10 Tulajdonságok módosítása
20.11 Tulajdonság másolása (tulajdonságfestés)
20.12 PICKADD rendszerváltozó

21. AutoCAD Design Center (tervmester)
21.1 Elnevezett objektumok kezelése, „AutoCAD intéző”
21.1.1 Fa struktúra, paletta nézet
21.1.2 Elnevezett objektumok beillesztése, másolása meglévő rajzokból
21.2 Előnézet, leírás
21.3 Rajzok keresése tartalom, stb. alapján

22. Beállítások
22.1 AutoCAD általános beállításai (Eszköz menü)
22.1.1 Fájlok, Képernyő, Megnyitás és mentés, Nyomtatás, Rendszer, Felhasználói beállítások, Rajzolás, Kijelölés, Profilok

23. Nyomtatás
23.1 A modell- és papírtér (modelltéri és papírtéri állapot)
23.2 Léptékezés
23.3 Varázslók
23.3.1 Plotter hozzáadása
23.3.2 Nyomtatási stílus táblázatok hozzáadása
23.3.2.1 Színfüggő nyomtatási stílus táblázat (•.ctb)
23.3.2.2 Névvel rendelkező nyomtatási stílus táblázat (•.stb)
23.4 Nyomtatás modelltérből
23.5 Nyomtatás papírtérből
23.5.1 Átfedő nézetablakok, nézetablak-rész („narész” parancs)
23.6 Rajz nyomtatása lépték, vonalvastagság szerint

24. Nézet menü
24.1 Frissítés, regenerálás
24.2 Zoom, eltolás (menü és ikonsor)
24.3 Léginézet-ablak
24.4 Új- és elnevezett nézetablakok (illeszkedő nézetablakok alkalmazása)
24.5 Nézetek (ortografikus, izometrikus nézetek)
24.6 3D nézetek és keringés
24.7 Takarás, árnyalási módok
24.8 Megjelenítés (ikon kikapcsolása)
24.9 Eszköztárak
24.9.1 Eszköztárak (ikonsorok) testre szabása
24.9.2 Egyéni eszköztár definiálása
24.9.3 Renderelés (szilárdtestek, felületek, render)

25. Együttműködés más felhasználókkal és szervezetekkel
25.1 Rajzok védelme és aláírása
25.2 Rajzok megosztása az interneten
25.3 Jelölők használata tervek véleményezésére
26. Kérdések, válaszok, konzultáció
27. Egyéni választás esetén vizsgarajz


Megszerezhető kompetencia: a tanfolyami ismeretek révén a résztvevők jártasságot szereznek az AutoCAD szoftver 2D-s geometriai szerkesztő funkciójának tervezői szintű alkalmazásában,

A bekapcsolódás és részvétel feltétele : érvényes regisztráció, WindowsTM alapismereteinek gyakorlati alkalmazása, önértékelés

A részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
részvételi díj beérkezte után a tanfolyamon való részvételt követően Igazolás kiadása a résztvevőnek és egyidejűleg megküldve a névjegyzéket vezető szervnek.
Választható, vállalt szolgáltatásunk, az Igazolás kiadásának nem feltétele:
Autodesk Ltd. Hivatalos ATC Oktatóközponti Autodesk oklevél a teljes képzés elvégzése után, a résztvevő teljesítménye alapján.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:
A TERC Kft. rendelkezik a kontakt oktatás megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével.

6 pont

Kiss Árpád, műszaki informatikus (építész) TERC Kft. CAD Stúdió – stúdióvezető helyettes

Dátum Leírás Hely
2013-01-07 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-03-25 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-04-22 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-05-27 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-09-23 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-10-07 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-11-18 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-12-16 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-12-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
10 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu


a bekapcsolódás és részvétel feltétele : érvényes regisztráció, WindowsTM alapismereteinek gyakorlati alkalmazása, önértékelés
Célcsoportja: jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, településtervezők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felső-, illetve középfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők,

nincs adat

100.000 Ft+áfa/fő

MMK-hoz is beadva 2013-ra akkreditációra

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft