OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-12-12 18:41:52  
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- főtémakör: 6. Beruházás-lebonyolítás, az építési folyamat, üzemeltetés
- altémakör: 6.8 Költségbecslés
Postai címe: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám(ok): 422-2501
Fax: 222-2405
E-mail (elsődleges): oktatas@terc.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.terc.hu
 

szakmai

1 nap 7 tanóra

TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer II. modul – SILVER - oktatása

A képzés célja: résztvevők megismerkednek a költségvetés tételeinek árazásával, árelemzéssel, az egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározásával, az ezekkel kapcsolatos műveletekkel.

A TERC V.I.P. SILVER program a BRONZ egységárgyűjtemény szintű adattárát ötvözi a GOLD program komplex tudásával. Jó egyvelege lett a két változatnak, javasoljuk mindazon felhasználóknak, akik nem szeretik a tudáskorlátokat, valamint nincs szükségük normagyűjtemény szintű adattárfeltöltésre. A tanfolyami ismeretek révén a résztvevők megismerkednek a költségvetés tételes összeállításával, az új költségvetés létrehozásától kezdve a tételek keresésén és kiválasztásán át a tételek mennyiségének megadásáig és a tételek sorrendjének meghatározásáig. A résztvevők megismerkednek a költségvetés tételeinek árazásával, árelemzéssel, az egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározásával, az ezekkel kapcsolatos műveletekkel.

Tematika:

Költségvetés összeállítása
Új költségvetés sablonból
Tétel kiválasztás
Tételek felhasználása korábbi költségvetésekből (Input költségvetés használata)
Tétel módosítás
Részköltségvetés összesítő használata
Szerkesztő panel
Mennyiség részletezése
Felmérési napló használat
Devizás költségvetés használata
Könyvjelzők használata
Komplex tételek és adattár használata
Tételek sorrendjének módosítása
Tételhez fűzhető megjegyzések
Input és aktív költségvetés számszaki összehasonlítása
Exportálás a költségvetésből
Importálás költségvetésbe
Tételek normahátterének megtekintése
Szöveges MS WORD (doc) és RTF export
Költségvetés megtekintése „fa” nézetben.

A képzés során megszerezhető kompetencia: a tanfolyami ismeretek révén a résztvevők képesek lesznek költségvetés tételes összeállítására, új költségvetés létrehozására, a tételek keresésére és kiválasztására. A résztvevők megtanulják a költségvetés tételeinek egységre jutó anyagár és díjköltség meghatározását, az ezekkel kapcsolatos műveleteket.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: egyéni választás, önértékelés, érvényes regisztrációWindows alapismeretek, a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés- készítő Programrendszer I. modul – BRONZ (Önköltség) – ismerete

A résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása, a képzésről illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:az előadás meghallgatása, érvényes regisztráció után a 103/2006. (IV.28.) Kormány rendelet és a MÉK Továbbképzési Szakbizottság határozata szerint, a Továbbképzési Igazolás átadva a résztvevőnek és egyidejűleg a névjegyzéket vezetőnek is eljuttatva

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek: a TERC Kft. rendelkezik a kontakt előadás, csoportos képzés, egyéni géphasználat, konzultáció, gyakorlat megfelelő, a MÉK továbbképzési pályázatában, a FAT akkreditációban (AL-1011) előírt valamennyi személyi és tárgyi feltételével

1,5 pont

Molnár Miklós Konrád, okl. építészmérnök, a TERC Kft. ügyvezető igazgatója
Fekete László, okl. villmosmérnök, a TERC Kft. Adattárfejlesztés számítástechnikai vezetője

Dátum Leírás Hely
2013-01-23 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-02-20 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-03-20 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-04-16 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-05-15 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-05-22 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-06-11 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-07-16 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó Park 9.
2013-08-13 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó Park 9.
2013-09-18 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó ark 9.
2013-10-16 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-10-29 TERC Kft. 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-11-13 TERC Kft. 1148 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.
2013-12-11 TERC Kft 1149 Budapest XIV. kerület, Pillangó park 9.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-12-01

 Időszak záró dátuma: 2013-12-31
10 fő

Nyuzóné Mohácsi Judit
tel.: 422-2518

judit.nyuzone@terc.hu


Jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező építészeti- műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, településtervezők, a MÉK illetékességi körébe tartozó felsőfokú végzettségű építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők

nincs adat

12.000 Ft+áfa/fő

MMK-hoz is beadva 2013-ra akkreditációra

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft