OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-05-25 19:43:21  
VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.14 Épületbemutatás, épületlátogatás, tervezői ismertetés •••
Postai címe: 9700 SZOMBATHELY, THÖKÖLY U. 14.
Telefonszám(ok): 94-312-461, 30/3014-149
Fax: 94-312-461
E-mail (elsődleges): vmtek@freemail.hu
E-mail (másodlagos): postmaster@vmtek.t-online.hu
Weboldal:
 

Szombathely Kámoni Arborétum komplex fejlesztése, épületlátogatás és bemutatás

3 x 1 óra

Szombathely Kámoni Arborétum komplex fejlesztése
Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ megépítésének és működésének bemutatása.
Arborétum növényvilágának bemutatása
3x1 órás szakmai előadás
Szombathely Megyei Jogú Város konzorciumi partnerségben megvalósuló kistérségi öko- és aktív turisztikai fejlesztési projektet kezdeményezett és kívánt megvalósítani a Kámoni Arborétum és a Szombathely és Kőszeg közötti mikrotérség természeti és ember alkotta értékeire alapozva. Szombathely és agglomerációja fejlesztési programjában az Arborétum fejlesztése külön nevesített program volt, melynek célja a rekreációs terek fejlesztése a környezeti állapot javítása, az élhető környezet biztosítása érdekében.

A projekt helyszíne Szombathelyen a Kámoni Arborétum és a Szombathely és Kőszeg közötti mikrotérség, melyet a településeket összekötő patakról a Gyöngyös patak völgyének neveztek el. Érintett települések: Szombathely, Gencsapáti, Perenye (Szombathelyi kistérség), Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegdoroszló, Kőszeg (Kőszegi kistérség).
A Vas megyei dombvidék erős szubalpin-szubatlanti hatás alatt áll. Ez kifejezésre jut a viszonylag magas, évi 750 mm átlagos csapadékmennyiségben, melynek 64%-a a tenyészidőszakban hullik le, továbbá a júliusi esőmaximumban. A klíma kiegyenlített, szélsőségektől mentesebb jellegét a hőmérsékleti viszonyok is alátámasztják. A terület hőmérsékletéhez viszonyított vízellátása elegendő. Nincsenek száraz, arid periódusok.
A Gyöngyös-patak vízállása erősen befolyásolja a talajvízszintet. A terület állandó és időszakos vízhatás alatt áll. A terület lejtviszonya 0-5 fok, gyakorlatilag síknak tekinthető A talajvíz mélysége, a talajvíz kutak mérési adatai alapján, 70-300 cm között található.
A klímaértékelésnél, a termőhelyfeltárás értéksoraira alapozva elmondhatjuk, hogy a terület gyertyános-tölgyes klímában található. A hidrológiai kategóriák alapján állandó és időszakos vízhatás érvényesül. A talajok löszszerű öntésagyagon alakultak ki, gyengén savanyúak és semleges kémhatásúak, homokos vályog és agyagos vályog szövetűek, humuszban közepesen és jól ellátottak.
A Kámoni Arborétum Vas megyében, Szombathely MJV közigazgatási területén fekszik, a valamikor külön kisközséget alkotó Kámon városrészben. A 25 hektáros arborétum Szombathely központjától 4 km-re északra, a Gyöngyös patak partján, 216 méter tengerszint feletti magasságban fekszik.


A Kámoni Arborétum számos előnnyel rendelkezik:
• Növényzete minden évszakban látványos.
• Tó és patakrendszere egyedülálló esztétikai és érzéki élményt nyújt.
• A klímaváltozást vizsgáló kísérleti „nemzetközi” fenyőplantázs aktuális, népszerű témának egyedülálló vizuális megtapasztalása.


Jelen projekt egy hiánypótló kezdeményezés, kihasználatlan adottságokra épít, egy értékes, de a szolgáltatási hálózatokból, komplex termékkínálatokból kimaradt mikrotérség és Szombathely természeti adottságait, értékeit és az ezen adottságokhoz kapcsolódó hagyományait kívánja hasznosítani.
Szükséges és indokolt a fenntarthatóság szempontjából az új túraútvonal bekapcsolása a népszerű programcsomagokba, élménytúra útvonalakba. Az új útvonal befogadása az egész térség számára előnyös lehet, mert növelheti a vendégek tartózkodási idejét, és költését, ezáltal a turizmusból származó bevételeket, jövedelmeket.

A projekt konkrét célja, hogy új attrakciók fejlesztésével és a meglévők tematikus összekapcsolásával minőségi, szolgáltatásfejlesztést hajtson végre, kialakítson egy széles körű partnerségen alapuló komplex, akár egész évben több napos programot biztosító térségi ökoturisztikai csomagot a Szombathely-Gyöngyös patak völgye-Kőszeg térségben. Célunk, hogy a túraútvonal és a csomagajánlat bekapcsolódjon az Írottkő Natúrpark ajánlatai közé és az Alpannonia „élménytúra” útvonalhoz.

A projekt az idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztését és piacra vitelét megvalósítja azzal, hogy a vidéki turizmus attrakcióit a várossal összehangoltan fejleszti, komplex térségi turisztikai termékcsomagot alakít ki. Az új szolgáltatások a minőségi szabadidő eltöltési, aktív pihenési lehetőségeket bővítik, hozzájárulva ezzel a társadalom megújulásához. A számos civil és gazdálkodó szervezetet is megmozgató térségi partnerség előmozdítja a civil szféra megerősödését, egyben bővíti, erősíti a térségi együttműködési rendszereket.

A projekt műszaki tartalma, a létrehozandó kapacitások és a fejlesztéssel létrehozott szolgáltatások

1/A) A Kámoni Arborétum turisztikai célú komplex fejlesztése

1/ A) 806 nm alapterületű Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ megépítése, kialakítása (hrsz: 828/7)
Szolgáltatásai: látogatók fogadása, tájékoztatása, kiállítások, interaktív ismeretterjesztő foglalkozások több generációnak, rendezvények, szakmai konferenciák, 2 szoba kutatóknak vagy programok elődóinak, folyóiratolvasó, kutató szoba,
kapcsolódó létesítmények: 27 személyautó, 3 busz számára parkoló, az Öreg kertbe és a Gothard obszervatóriumba vezető hidak.
Akadálymentesítés: lift, speciális szociális helyiségek, kommunikációs akadálymentesítés, 2 mozgássérült parkoló
Környezeti fenntarthatóságot biztosítja az arborétum saját fahulladékát hasznosító fűtésrendszer. A tervezés figyelembe veszi az országos természetvédelmi területből következő szabályozási tervi korlátozásokat.
A Látogatóközpont lesz az Arborétum új bejárata, a régi ezzel megszűnik. A központba két új munkatársat vesznek fel, akik a működtetés mellett a programok szervezéséről is gondoskodnak.
A projektelem felelőse: Szombathely MJV

1/ B) 5,4 km hosszú tanösvény hálózat kialakítása
- az arborétum meglévő úthálózatára alapozva, annak rehabilitációjával és szolgáltatásfejlesztéssel:
Kínálat: 3 műszakilag helyreállított (burkolatjavítás, szegélyek, kijelölés) útvonal – nevezetes növények, tudományos ösvény, fotóösvény, az útvonalakon nagyméretű, 10 db érdekességeket ismertető tábla, útjelző táblák, 500 fajtameghatározó tábla szolgálják az ismeretszerzést, a zenepavilon felújítása a kulturális programok újraindítását, a padok, esőbeállók pedig a kényelmet.
A tanösvényt híd köti össze a látogató központtal és a túraútvonallal a Gothard Obszervatóriumnál.
A környezeti fenntarthatóságot új szemetesek, valamint egy korszerű, nagy értékű speciális kertfenntartó eszköz megvásárlása segítik elő.
A fizikai akadálymentesítés nem megoldható teljes mértékben, ezért egy terep-kerekesszéket díjtalanul rendelkezésre bocsátunk az arra rászorulóknak. A kommunikációs akadálymentesítés fő eszköze az ismeretterjesztő táblák braille írásos szövegei és a design-ban a szakértő által javasolt szín, arány, stb. megoldások.
A projektelem felelőse: Erdészeti Turdományos Intézet (ERTI)


2.) szolgáltatásfejlesztés, turisztikai marketing és a PR
A régió bővelkedik az aktív- és ökoturisztikai kínálatban, gyűjteményes kertekben, ezért különösen fontos a marketing és az ezzel sok ponton összefüggő PR tevékenység, annak érdekében, hogy az új termékeket jól megkülönböztessük, vonzóvá tegyük a potenciális célcsoportok körében. Az új, komplex kínálat önálló attrakcióként és a térség más kínálati elemeivel együtt csomagban is értékesíthető. Ennek megfelelően a marketing és PR tevékenységek kiemelt tevékenységei: egyedi arculat megtervezése, honlap készítése, ismeretterjesztő programok, előadások, stb.

A végrehajtó szervezet:
Főpályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:
támogatásban részesülő konzorciumi partnerek:
1. Erdészeti Tudományos Intézet (Budapest, Frankel Leo út 42-44.)
2. Lukácsháza Község Önkormányzata (Lukácsháza, Szombathelyi út 2.) a településüket érintő projektnél
3. Alpokalja Turista Egyesület (Szombathely, Ady tér 5.)
támogatásban nem részesülő konzorciumi partnerek:

A megvalósítás ütemezése:
A projekt előkészítési időszaka: 2008 július - 2009 szeptember
A projekt megvalósítása: 2009 október – 2011 szeptember


A Kámoni Arborétum szerepe a turizmusban és a szabadidő eltöltésében

A Szombathely város közigazgatási területén lévő 25,1 hektáros park országos jelentőségű természetvédelmi terület. Az arborétum tudományos alapokon nyugvó, természetvédelmi, erdészeti, kertépítészeti jelentőségét az Országos Természetvédelmi Tanács már 1950-ben elismerte, a 115/010/1950-es rendelettel nyilvánítva védetté a területet. Később, a 182/1957-es határozattal, a védettséget az újabban az arborétumhoz csatolt területekre is kiterjesztette. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 20/2003. (XII. 16) KVVM rendelete alapján a terület jelenleg országos jelentőségű védettséget élvez.

Az arborétum a világ botanikus kerti hálózatának ismert állomása, mely hírnevét elsősorban nagy taxonszámának köszönheti: 26 ha-on mintegy 2900 fás növényfaj és -fajta található (más források szerint az arborétum állománya 2500 fa- és cserjefajt számlál ). Az arborétumban található különösen értékes fák és cserjék listája Dr. Debreczy Zsolt és Dr. Rácz István 1986-ban készült tanulmánya szerint 43 taxont tartalmaz. Az egyes – elsősorban a fenyőfélék és a lomblevelű örökzöldek csoportjába tartozó – értékes egyedeken túl az arborétum kísérleti céllal ültetett erdeifenyő plantázstelepe figyelemreméltó.

Valamikor Kámon önálló falu volt, ma már Szombathely belterületéhez tartozik. Itt kezdte meg az arborétum kialakítását az 1860-as években Saághy Mihály földbirtokos, a terület gazdája. Abban az időben a Gyöngyös-patak mentén húzódó négyhektáros tocsogós részt, láprét, égerlápos foltok, és kőris-tölgy ligeterdő borította.
Az alapítót követte fia, aki rendkívül tehetséges kertépítőként a területet bővítette, és az 1930-as évekig több mint ötszáz fás szárút telepített az arborétumba, amelynek majdnem fele örökzöld volt. A II. világháború alatt a park területén katonai tábor állt, később pedig, az ínséges időkben a lakosság az arborétum fáit használta fűtéshez. Az eredmény: az 1950-es évekre – amikor az arborétumot az Erdészeti Tudományos Intézet ismét fejleszteni kezdte – a park kétharmada kipusztult.
A tervszerű fejlesztés eredményeképpen ma mégis a Kámoni arborétum rendelkezik Magyarország leggazdagabb fásszárú gyűjteményével, közöttük jó néhány igazi ritkasággal.

Külön említést érdemel az arborétum rendkívül esztétikus kialakítása, amelyet a tavaszvégi hónapok hangulata még emelkedettebbé tesz. Ekkor virágzik a Gyöngyös-patak vizével kialakított kis mesterséges tavak körül a szépséges rododendron. A kert rendkívül gazdag díszfa-, díszcserje-, valamint lágyszárú gyűjteménye azonban az év minden időszakában virágzó fajokkal és fajtákkal várja a látogatót.

A terület legfontosabb értékeinek összefoglalása:
 ökológiai értékek (dendrológiai gyűjtemény /kiemelten fenyő- és hanga-félék/, fenyő fajtafenntartó és génmegőrző telep, tanúfák és kötődő állatfajok)
 a kutatás terén szerzett tapasztalatok, eredmények, azok kiértékelése és bemutatása (egzóta honosítás, fenyőnemesítés, magtermő plantázsok)
 a világ arborétum-hálózatával való intenzív kapcsolattartás, együttműködés, tapasztalatcsere
 tájesztétikai, botanikai és zoológiai nevelés, oktatás
 a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, üdüléshez-turizmushoz kötődő szolgáltatások
A terület bejelentés nélkül, nyitvatartási időben, jelenleg április 1-től október 31-ig, 8-18 óra között látogatható. A vezetőket dicséri, hogy a téli időszakban sem tartják egész nap zárva a kaput, így a szombathelyiek sokszor mennek be sétálni, madarat etetni.

Az Arborétum, mint vonzerő értékelése
A park rendeltetése a védetté nyilvánítás óta elsődlegesen természetvédelmi terület, mely a kutatásnak, oktatásnak és ismeretterjesztésnek ad helyszínt.

Ma a Kámoni Arborétum rendelkezik Magyarország leggazdagabb fásszárú gyűjteményével, közöttük jó néhány igazi ritkasággal. A gyűjtemény része a legnagyobb hazai fenyőkollekció, a több tucat taxont számláló juhar- és tölgyfagyűjtemény. A parkban – a jegenyefenyők csaknem negyven változata mellett – a gyantáscédrus és a mocsárciprus hatalmas példányai láthatók, és igen gazdag az arborétum cserjegyűjteménye is.

Jelenlegi fő kutatási területek:
• egzóták honosítása
• fenyőfélék nemesítése, szaporítása
• magtermő plantázsok fenntartása, tudományos kiértékelése

Magyarországi viszonylatban az egyetlen olyan arborétum, ahol az alpokalji (Praenoricum) flóratartomány klíma- és talajadottságai a mérsékeltövi dendroflóra nagyobb területét kitevő boreális és szubtrópusi mérsékeltövi magashegyvidéki dendroflórája kultúrába vonását is lehetővé teszi.

Az Arborétum minden évszakban, még télen is élvezhető a kiemelkedő számú örökzöldnek és sok korán virágzó fafajtájának köszönhetően. Az élményhez hozzájárul a sűrű betelepítés miatt a városi levegő ellenére hamisítatlan erdőillat és a gazdag állatvilág. Május végén a rhododendronok virágzása idején a park szívmelengető látvány.

Az Arborétum tekinthető országos vonzerőnek, mert látogatóinak legalább harmada a régión kívülről érkezik. Jelentős részük középiskolás és mezőgazdasági-, erdészeti- vagy botanikai képzésben részt vevő egyetemista, szakember. Nemzetközi vonzerőnek még annak ellenére sem tekinthető, hogy az üzemeltető ERTI komoly nemzetközi kutatói, tudományos kapcsolatrendszert ápol, melyben a Kámoni Arborétum kiemelt helyszín tudományos értéke, többek között nagy taxonszáma, és különleges erdei fenyő plantázs telepe miatt.

Országos vonzereje mellett is másodlagos vonzerőnek tekinthetjük, mert a nyugat-dunántúli történeti gyűjteményes kertek bősége miatt önállóan nem, de a többi szombathelyi és környékbeli vonzerővel együtt számottevő vendégforgalmat generál. Több mint 10.000 fős látogatottsága több, mint a város múzeumaié, ezzel a látogatottsággal Herény városrész turisztikai és vendéglátó szektorának fejlődésére ösztönző hatással van. Az Arborétum közelsége volt az egyik oka a Herényi Kerékpáros és Kulturális Központ helyszíne kiválasztásának, emellett az arborétum közelében három jelentősebb étterem és egy panzió is üzemel.


Az Arborétum látogatottsága
Az Arborétum népszerűsége folyamatosan enyhe növekedést mutat. Ez alapján bátran kijelenthetjük, hogy a vendégfogadás minőségének fejlesztése a magas látogatottsághoz bizonyára hozzájárul.

Ezek a látogatottsági adatok azonban csak a szezonra érvényesek, a téli, nem hivatalos nyitva tartás látogatottsági adatai jegyértékesítés hiányában nem ismertek. A hétvégén az Arborétum előtt parkoló autók mennyisége nyújthat információkat. Az utolsó terepszemlénkkor egy január végi szombat koradélután kb. 10 autó parkolt, és két kerékpárossal is találkoztunk. (Már virágzott a mimóza és egy sárga barkás virágú fa.)ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓ KÖZPONT
Szombathely, Szent Imre herceg utca , hrsz: 828/7
Kivonat az építési engedélyezési tervdokumentációhoz készült műszaki leírásból:
M e g b í z ó : SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1.-3. szám

T e r v e z ő :

Építési engedélyezési terv: Gácsi József Ákos okl. építészmérnök
Kiviteli terv P.M. Design Kft. Piroska László, Kutnyánszky Zoltán
Statika Eurostatik R Kft. Kiss Ramón
Gépészet Hivessy Géza
Villamos tervező Produkt Kft. Füle Ernő
Lift UniLIFT Hungary Kft. Kovács László
Út Somlai Mérnöki Iroda KFT Somlai Péter
Tűzvédelem Cser Zoltán
Belsőépítészet: Sellyei Gábor

M Ű S Z A K I L E Í R Á S
Tervezési feladat/program: Szombathely, Szent Imre herceg utca 828/7-es hrsz-ú, be nem épített ingatlanára ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓ KÖZPONT épületének tervezése, a törvényekben és szabályzatokban előírt tartalommal építési engedélyezési tervdokumentáció készítése.
Szombathely MJV Önkormányzata és pályázó társai közösen nyújtották be „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába” projektet, melyben Szombathely városa a Kámoni Arborétumhoz kapcsolódó Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ épületével kapcsolódik.
Az épület kiinduló pontja annak az Alpokaljai turisztikai útvonalhoz kapcsolódó, Gyöngyös völgyi útvonalnak, mely a pályázó objektumokat kapcsolja be az Alpokalja idegenforgalmi forgatagába. (a projekt további elemei: ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Herényi Kerékpáros és Kulturális Központ, Gyöngyösfalu-Szentkút pihenő, Gyöngyösfalu-Holdfény-liget, Csömöte hegy kilátó, Kőszeg)
ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓ- ÉS OKTATÓ KÖZPONT épülete egyben fogadó épületévé válik a Kámoni Arborétumnak is.
Jelen épületnek alkalmassá kell válnia erre a szerepre, kapcsolódó rendezvények, konferenciák szervezésére ( 100 fős konferencia terem), oktatásra, ahol bemutatható az Alpokalja és szorosabban a Kámoni Arborétum élővilága, de tanítható az ökologikus gondolkodás, stb. Mindezek kiszolgálására kávézó ajándékbolt, ruhatár és szociális helyiségek készüljenek.
Az épület legyen alkalmas kiállítások rendezésére állandó és eseti jelleggel, valamint a kutatásokhoz is biztosítson helyet.
A pályázathoz kapcsolódóan sporttevékenységek (kocogás, norde-walking, stb) kiszolgálására is legyen alkalmas (sportöltöző), valamint mindezek adminisztrációs kiszolgálását is biztosítsa.
A tervezésnél alapvető szempont legyen az ökológikus megoldások, a környezetbarát kialakítások bemutatása, a környezettudatos gondolkodás gyakorlati megvalósíthatóságainak bemutatása üzem közben (fűtés, napkollektor, stb), valamint az akadálymentesítés mai igényeinek magasfokú biztosítása.
Telepítés, kialakítás: A tervezett épületet a délnyugati telekhatártól 7,40 méterre, a telek-határ vonalát, mint koordináta vonalat figyelembevéve létesült. Központi kör alaprajzú eleme a 832/2 hrsz-ú út tengelyébe telepített, de egyben fordító pont is, mivel innen a tengely a Gyöngyös patak túl-partján lévő platán irányára változik (az Arborétumba való megérkezés pontja).
A tervezett épület szabadonálló beépítéssel, összetett tetőformával, földszint és emelet kialakítással készül.
Az épület megközelítése a Szent Imre herceg utcából történik.
Az épület leírása: A Szent Imre herceg utcán keresztül megközelíthető a Szabályozási terv szerint kialakított, közterületi gépjárműparkolókból. A burkolt előtér részben a közterületen, részben saját telken alakítandó ki fogadó-dísztérként.
A tengelybe helyezett kör alaprajzú épületrész biztosítja a portaszolgálatot, itt lehet jegyet vásárolni az Arborétum megtekintése esetén, de itt lehet felvenni a sportöltözők kulcsa is.
Az Arborétum látogatói a jegy váltása után, amennyiben a kiszolgáló létesítményeket, szociális helyiségeket (wc, ruhatár, büfé) nem kívánják igénybe venni, a kialakított gyalogúton, a Gyöngyös patakon létesített fa hídon át jutnak a bemutató sétaösvényre, a kert legrégebbi részén.
A sportolni vágyók a portán átvett kulccsal nyitják a sportöltözőt, itt öltöző (kb 10-10 fő számára nemenként), wc és zuhanyzó áll rendelkezésükre. Átöltözve vehetik igénybe a parkot kocogás, futás, norde-walking, stb céllal. A sporttevékenység befejeztével az öltözőben lemosakodhatnak és átöltözhetnek.
Az épületben elhelyeztünk egy 100 fő befogadására alkalmas konferencia termet, melyhez az előcsarnokon át juthatunk, mint előtéren, ahol elhelyeztük a ruhatárat, a büfé-kávézót, illetve a vizesblokkot. A konferencia teremhez raktárhelyiség kapcsolódik széktárolás, eszköztárolás és a média kiszolgálás céljából.
A konferencia terem mobil elválasztó falakkal 4 külön helyiségre osztható, amely kisebb konferenciák megtartására, iskolai kihelyezett biológia órák lebonyolítására, egyéb rendezvények megtartására szánt.
Az előcsarnokból térbe állított lépcső vezet az emeleti kiállítótérbe, ahol állandó kiállítás mellett időszaki kiállítás is rendezhető. Ebből a kiállítótérből nyílik az egység adminisztrációs blokkja kutató szobákkal, tárgyalóval és moderátorok irodájával. Az adminisztrációs blokk saját vizes helyiséggel és teakonyhával, valamint könyvtárral rendelkezik.
Az objektum kutatási tevékenységét segíti az emeleten elhelyezett két, önálló vizesblokkal rendelkező vendégszoba.
Innen egy melléklépcső nyílik, mely a kutatók záróra utáni mozgását segíti.

A tervezett szerkezeti munkálatok leírása:
alapozás úsztatott beton sávalap a teherbíró talajig, de minimum 0,80 méterig levíve, statikai kiviteli terv szerint
lábazat nem készül
aljzat vasalt aljzatbeton 12 cm vastagságban
felmenő szerkezet Porotherm H-S 38 kézi falazóblokk, vb pillér
kiváltók Porotherm előregyártott vb kiváltó, monolit vb
koszorú Porotherm koszorú elem
födémszerkezet előregyártott vb gerenda kerámia béléselemekkel illetve monolit vb födém
kémény gépész terv szerinti egyedi kémény
lépcső monolit vb lapburkolattal
lift platformemelő beépítéssel akadálymentesítés miatt
fedélszerkezet fa fedélszék
fedés cserépfedés, fémlemez fedés
bádogos szerkezetek festett alumínium
válaszfalak Porotherm nútféderes válaszfalelemek 10 cm vastagságban
nyílászárók ablakok: faszerkezetűek kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel
belső ajtók: váztáblás fa ajtók festve
szigetelések vízszigetelés: bit.lem.szig.
hőszigetelés: 4-6 cm lépésálló hőszig.
10+5 cm hőszigetelés (e.i:Rockwool)
burkolatok terv szerint
felületek belső felületek festve
külső felületek: vakolt illetve eléfalazott tégla- és kőburkolat telifúgás kivitelben
vízellátás meglévő kommunális rendszerre köthető
csatorna meglévő kommunális rendszerre köthető
elektromos csatlakozás meglévő kommunális rendszerre köthető
esővízelvezetés saját telken elszikkasztva
fűtés a gépészeti helyiségben elhelyezett fatüzelésű kazánról működtetett radiátoros központi fűtés illetve padlófűtés
A fűtésre (előmelegítőként) a napkollektor rásegít
melegvíz Napkollektorral megoldott (tartalék energia elektromos energia)
szellőzés természetes, mesterséges

Szombathely Város Szabályozási terv szerint:
„Természetvédelmi terület (KT)
27.§
(1) Országos jelentőségű védett természeti terület a Kámoni Arborétum védett természeti területe. A területén az arborétum működésével, fenntartásával, vendégforgalmával, ökoturisztikával, környezeti neveléssel kapcsolatos építmények helyezhetők el.
(2) A területen a beépítés megengedett mértéke 2 %-os, azonban a szabályozási tervben meghatározott területeken, az ott meghatározott beépítési százalék az irányadó.”
Akadály mentesítés: A burkolt parkolók közül 1 db mozgássérültek számára legyen kialakítva.
A parkolóból az épület burkolt felületen megközelíthető. A burkolat úgy alakítandó ki, hogy – a vízelevezetés figyelembevételével- a burkolat lejtésével lépcső kialakítása ne legyen szükséges.
Az épületen belül küszöb ne létesüljön, a nyílászárók méretezése a mozgássérültek számára alkalmas mérettel készül.
Az emelet akadálymentes megközelíthetősége érdekében mozgássérült platform-emelőt létesítünk.
A mozgássérültek részére a földszinten külön wc létesül.
A belső kialakításnál, burkolatoknál, vizuális információs eszközöknél, stb az akadálymentesítés figyelembe veendő!

Az építési engedélyezési dokumentáció készítésének dátuma:

Szombathely, 2009. március 30.
Gácsi József Ákos
okleveles építészmérnök
építész tervező

1 pont

Szendi Zsuzsanna Látogatóközpont (Szombathely) igazgatója
Gácsi József okl. építészmérnök, felelőstervező
Pintér Gábor okl. táj- és kertépítészmérnök

Dátum Leírás Hely
2012-05-23 Kámoni Arborétum Látogatóközpont 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u.

 Időszak kezdő dátuma: 2012-05-07

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
max: 60 fő

MEZGOLITS LÍVIA
94-312-461, 30/3014-149
vmtek@freemail.hu

vmtek@freemail.hu


építész és kertépítész szakmagyakorlóknak részvételi díj fizetéáse nélkül

MÉK tagoknak díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2023 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.94 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft