OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2012-04-12 15:15:15  
Budapesti Francia Intézet
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: 1.7 Nemzetközi építészeti kitekintés (trendek, törekvések)
Postai címe: 1011 Budapest Fő utca 17.
Telefonszám(ok): 06 1 489 42 61
Fax: 06 1 489 42 64
E-mail (elsődleges): i.puszai@inst-france.hu
E-mail (másodlagos): i.pusztai@inst-france.hu
Weboldal: http://www.inst-france.hu
 

nemzetközi konferencia

1 nap

Városmegújítás és Fenntarthatóság

---------------------------------------------CONFÉRENCE INTERNATIONALE
á l’occasion de la 16e rencontre du Réseau des Écoles d’Architecture (REA2012) logo
Département d’Urbanisme de la Faculté d’Architecture á l’Université des Sciences Techniques et Économiques, la Fondation pour le Projet Urbain et l’Institut Francais de BudapestVÁROSMEGÚJÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG
A BME Urbanisztika Tanszék, a Városépítészetért Alapítvány és a Budapesti Francia Intézet 2. nemzetközi konferenciája, mely az Építésziskolák Hálózatának (REA2012) 16. találkozója alkalmából kerül megrendezésre.

Le 17 / 04 / 2012Á l’Institut Francais de Budapest
Budapesti Francia Intézet
1011 Budapest, Fő utca 17.Ouverture / A konferencia védnökei:M. Gábor Becker
doyen de la Faculté d’Architecture de BME / a BME Építészmérnöki Kar dékánjaM. François Laquieze
Conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de l’Institut Francais de Budapest / kulturális tanácsos, a Budapesti Francia Intézet igazgatója


Programme de la conférence / A konferencia programja:9:00 – 9:30 Accueil-enregistrement / regisztráció


9:30 – 10:00 Mots de bienvenue / köszöntők: M. François Laquieze et M. Gábor Becker


10:00 – 11:00 Conférence inaugurale / nyitóelőadás:

Mme Françoise-Hélène Jourda, architecte, professeur de TU Wien / Paris, Vienne:
Urbanisme et développement durable / Urbanisztika és fenntarthatóság11:00 – 11:30 Pause café pour les délegués de REA


11:30 – 13.00 président de la section : Melinda Benkő PhD / H

Modérateur / moderátor:
Mme Melinda Benkő, architecte, professeur associée de BME / Budapest:
Le futur du centre historique de Budapest – tamop recherche au département d’Urbanisme de BME /
Budapest történeti központjának jövője – tamop kutatás a BME Urbanisztika Tanszékén
Conférenciers / előadók:
M. Marc-André Velay-Dabat / Marseille
Ambiances architecturales urbaines - Expérience pédagogique Cours et travaux pratiques de Master /
Városépítészet oktatás a mesterképzésben
M. Ernest Nagy / Bratislava
Restructuration des formes urbaines historiques en Slovaquie - exémple : la ville de Bratislava /
Történeti városformák megújítása Pozsonyban
Mme Fabienne Fendrich et Mme Milena Guest / Rouen
Villes et fleuves. Processus de projet et développement durable en France: le cas de l"écoquartier Flaubert a Rouen./
Város és folyó, Flaubert ökonegyed Rouenban
M. Emir Huseynov / Baku

Renouvellement durable de région centrale de Baku /
Baku központjának fenntartható megújítása


13 :00 – 14:30 Déjeuner pour les délegués de REA / ebédszünet


14:30 – 16 :00 président de la section : Julianna Szabó PhD / H

Modérateur / moderátor:
Mme Julianna Szabó, architecte, professeur associée de BME / Budapest
Conférenciers / előadók:
M. Jean-Michel Knop / Grenoble
Grenoble : la caserne de Bonne, un écoquartier dans la ville /
Bonne laktanya, ökoengyed Grenoble-ban
Mme Matylda Wdowiarz- Bilska / Cracovie
Parc technologique dans des friches industrielles revitalisées comme le processus de développement durable. /
Technológiai parkok volt a rozsdazónában – példák a fenntartható városfejlesztésre
M. Pierre Courtade / Toulouse
Mme Zsuzsa Haraszty / Budapest
Méthodes d’évaluation des villes /
Városminősítési módszerek


16.00 – 16:30 Pause café pour les délegués de REA16:30 – 18:00 président de la section : Zoltán Rostás / H

Modérateur / moderátor:
M. György Radványi, architecte, professeur associé de BME / Budapest
Conférenciers / előadók:
Mme Armelle Varcin / Lille
Nouvelles compositions de paysages de rivières pour requalifier les centres-ville, quelques exemples de projets
urbains français à différentes échelles. /
Városközponti területek megújítása a folyópartok átépítésének segítségével – francia példák
Mme Zsófia Kiss et M. Ákos Vajas / Budapest
Les espaces. Une approche nouvelle.
Terek új megközelítésben
Mme Christine Esteve / Montpellier
Patrimoine et développement urbain. L"exemple du patrimoine espagnol de Tanger - une approche durable. /
Örökség és városfejlesztés: spanyol emlékek Tangerben
M. Wlodzimierz Witkowsky / Lodz

La ville industrielle de 19e siecle apres 1989 - en cas de Lodz /
A 19. századi ipari város 1989 után: Lodz


Entrée libre. / A konferencián való részvétel ingyenes.
Conférence en français avec traduction simultanée en hongrois. / Francia nyelvű konferencia magyar szinkrontolmácsolással.
Programme détaillé / részletes program:www.urb.bme.hu/reabudapestOrganisateurs / szervezők:
Melinda Benkő et Julianna Szabó, Département d’Urbanisme de BME / BME Urbanisztika Tanszék

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja.

2 pont

Françoise-Hélène JOURDA, Marc-André Vellay-Dabat, Ernest Nagy, Fabienne Fendrich, Milena Guest, Jean-Michel Knop, Matylda Wdowiarz-Bilska, Pierre Courtade, Haraszty Zsuzsa, Armelle Varcin, Koniorczyk Borbála, Vajas Akos, Christine Esteve

Dátum Leírás Hely
2012-04-17 Francia Intézet 1011 Budapest I. kerület, Fő utca 17.
2012-04-17 Történelmi városmegújítás 1011 Budapest I. kerület, BME által szervezett rendezvény

 Időszak kezdő dátuma: 2012-04-02

 Időszak záró dátuma: 2012-12-31
50-100 fő

Pusztai Ildikó, Együttműködési Koordinátor

i.pusztai@inst-france.hu
www.urb.bme.hu/reabudapest

építészek, város+területfejlesztők, önkormányzati szakemberek, tervezőirodák, építészhallgatók

Díjmentes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft