OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-11-14 14:12:18  
BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületszerkezettani Tanszék
- főtémakör: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
- altémakör: Épületszerkezetek
Postai címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K.II.27/a
Telefonszám(ok): 463-13-06
Fax: 463-39-49
E-mail (elsődleges): epszerk@mail.bme.hu
E-mail (másodlagos): horvathsandor@pesh.hu
Weboldal: www.epszerkkonferencia.hu
 

szakmai konferencia

7 óra

MÁSODIK ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA

2010-ben Gábor László professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából született meg az az elhatározás, hogy a BME Épületszerkezettani Tanszék oktatói kollektívája hagyományteremtő épületszerkezeti konferenciát szervezzen, melyen évente egy-egy épületszerkezeti témakör, különlegesség kerül elemzésre. A szélesebb kitekintés érdekében minden évben más-más felsőoktatási intézmény épületszerkezettan oktatásával foglalkozó tanszék oktatói is meghívást kapnak. A konferencia a szakmai továbbképzésben hiánypótló szerepet tölt be azáltal, hogy cégismertetőktől, konkrét termékektől mentesen az adott témakörben elmélyülve szeretne általános érvényű, széles körű, előremutató elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot átadni

Az „Első épületszerkezeti konferencia in memoriam Gábor László” címmel megszervezett rendezvényen Gábor professzorra való emlékezésen túl az épületszerkezetek legújabb műszaki megoldásai, a közeljövőben általánossá váló, ma még egyedinek számító eredményei kerültek bemutatásra, elemzésre.

A tavalyi nagysikerű konferenciát folytatva kerül megrendezésre a „Második épületszerkezeti konferencia”, melynek témája az épület- és szerkezetfelújítás.

A konferencia tervezett témái:

- tanszék kutatási területein elért eredmények
- építészeti minőség és komfortérzet ( egy kiemelt épület bemutatása, megtartandó homlokzatú épületek utólagos hővédelme, gerébtokos nyílászárók felújítása, stb. ),
- szakági tervezések ( műemléki épületek terasz-szigeteléseés vízelvezetése, egyes tartószerkezetek felújítása, födémek utólagos tűzvédelme, akusztikai minőség,
- épületszerkezetek javítása ( üvegszerkezetek felújítinnovatív megoldások: üvegszerkezetek, átforduló hsok során, vízzáró beton szerkezetek, nedves párás terek hibái és javítása, padlószerkezetek hibái ).

A konferencia előadói a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékének professzorai, oktatói illetve meghívott előadók a BME Építőmérnöki Kar Magasépítési Tanszékéről, valamint meghívott, elismert építész.


--------------------------------------------------------------------------------------------A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:

9.00-9.15 Megnyitó – Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
BME Épületszerkezettani Tanszék
Tanszéki kutatások a fenntartható építés tükrében ( EDUCATE, TÁMOP, Solar Decathlon, V4 Green Solutions, stb. )

1. Az építészeti minőség, és a komfortérzet javítása
levezető elnök:

9.15-9.45 Pazár Béla Ybl-díjas építész
Egy érték újjászületik – a Zeneakadémia
9.45-10.15 dr. Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Megtartandó homlokzatok belső oldali hőszigetelése
10.15-10.45 Bakonyi Dániel doktorandusz, BME Épületszerkezettani Tanszék
Kapcsolt gerébtokos abakok épületfizikai kérdései

10.45-11.10 Kávészünet

2. Szakági tervezések
levezető elnök:

11.10-11.40 dr. Fülöp Zsuzsanna egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék
Vízelvezetés és teraszfelújítás műemléki épületekben
11.40-12.10 Laczkovics János egyetemi tanársegéd, BME Épületszerkezettani Tanszék
Meglévő épületek homlokzati tartószerkezetei és rekonstrukciójuk műszaki problémái ( erkélyek, zárterkélyek, nagy kiülésű párkányok, stb. károsodásai és rekonstrukciós megoldásai
12.10-12.40 Dr. habil Reis Frigyes – Mesterházy Beáta, BME Épületakusztikai Laboratórium
Akusztikai minőség – épületfelújítás: lehet, kell, nem lehet
12.40-13.10 dr. Takács Lajos egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Födémszerkezetek utólagos tűzvédelme

13.10-13.55 ebédszünet

3. Épületszerkezetek javítása
levezető elnök:

13.55-14.25 Stocker György habil. DLA egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék
Az üvegszerkezetek lehetőségei az épületfelújítások terén
14.25-14.55 Reisch Richárd egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Vízzáró beton szerkezetek hibái és azok elhárítása
14.55-15.25 Pataky Rita egyetemi mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék
Padlószerkezetek meghibásodásai
15.25-15.55 Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék
Nedves, párás terek tetőszerkezeteinek lég- és párazárási hiányosságai és javításuk
15.55-16.10 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
BME Épületszerkezettani Tanszék

Zárszó

3,5 pont

ld. a programban

Dátum Leírás Hely
2011-11-22 9:00-kb.16:15 1111 Budapest XI. kerület, BME K épület I. emelet Díszterem

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
max 350 fő

Horváth Sándor
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K.II.27/a.
T: 463-13-06, mobil: 06-30-9508014
horvathsandor@pesh.hu

www.epszerkkonferencia.hu www.epszerk-konferencia.hu

Építész- és építőmérnökök, tájtervezők,
Felsőfokú oktatási intézmények oktatói
Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése

nincs adat

előzetes fizetés esetén 4.000 Ft, helyszíni fizetés esetén 5.000 Ft

MMK bírálat folyamatban

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft