OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-05-15 09:57:12  
Építész Továbbképző Nonprofit Kft. (BÉK-PMÉK)
- főtémakör: A megbízó és a társadalom követelményei
- altémakör: Építészettörténet (pl. a korok belsőépítészete)
Postai címe: 1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám(ok): +36-1-784-1791
Fax: +36-1-784-0107
E-mail (elsődleges): epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail (másodlagos): etkht.szervezes@upcmail.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
 

szakmai előadások

3 óra /alkalom

Építészettörténet Rabb Péter PhD. előadásában:

1. Anglia románkori építészete
2. Anglia gótikus építészete
3. Franciaország románkori építészete

Anglia románkori építészete, 2 x 1,5 óra, Rabb Péter Ph.D.

1. rész
Előzmények A római megszállás (43-410). Britannia meghódítása, a korabeli társadalom szerkezete, kapcsolat a britekkel.
A germán világ a vaskorban. A germán törzsek vándorlása (gótok, langobardok, vandálok, szvébek) és a helyben maradók (angolok, jütök).
A második germán népmozgás, a „szász” hódítás Angliában.
Észak Európa a X. század előtt. A vikingek társadalma, gazdasága, művészete.
A vikingek (továbbiakban: normannok) megtelepedése Észak-Franciaországban. Normandia kialakulása, harc a fennmaradásért.
Anglia és Normandia kapcsolata. Tanácstalan Ethelred uralkodása. Nagy Knut hatalomra kerülése és következményei: angol menekültek Normandiában. Hitvalló Edward uralkodása és a trónutódlás körüli bonyodalmak. Harold Godwinson uralkodása. Az 1066-os esztendő (Stamford Bridge, Hastings). A bayeuxi falikárpit.
A normann berendezkedés Angliában: a Domesday Book.
Szászok A szászok eredete, betelepülése (Vortigern akciója). Harc a szászok ellen: Artúr király és Camelot – a kelták kiszorítása. A hét királyság (Heptarchia) időszaka.
Keleti angolok (Essex, Northumbria)
A bretwaldák. Az első királyi csarnokok (Rendlesham, Yeavering) és a germán hosszúház kapcsolata. A Sutton Hoo-i lelet.
Merciaiak
Angelni (vagy Merciai) Offa (757-796) királysága. A Tamworth-i királyi rezidencia. Offa védőfala.
Nyugati angolok (Kent, Wessex)
Nagy Alfréd (849-899) és Athelstan (895-939) uralkodása – az angolszászok fénykora, Britannia egyesítése. Alfréd védvonala – a burh-ök. A városok újjáépítése – London (886 után). Szakrális épületek (Malmesbury, Bradford-on-Avon, Greensted, Brixworth) és az uralkodói rezidenciák (Cheddar, 930 k.).
Szakrális építészet: Canterbury, London, Westminster.
2. rész
Normannok Az első normann épületek (várak, templomok), a motte + bailey rendszer elterjedése.
Kapcsolat az anyaországgal: nyersanyag, építőanyag, katonák, nemesek, szerzetesek, papok. A normandiai normann építészet jellegzetességei és emlékei: Caen és Jumiéges templomai.
A legjelentősebb normann építkezések Angliában: Oxford vára (1074), Tower, London (1087), Durham, vár és székesegyház (1093), Winchester(1079), York 1079), Ely (1083), Glouchester (1089), Castle Acre (1089), Lincoln (1092), Old Sarum (1092), St. Albans (1093), Battle Abbey (1094), Peterborough (1118), Southwell, Norwich (1195), Malmesbury, Colchester vára, Pavensey vára. Az angliai egyházszervezet különlegessége, kialakulásának okai.
Ciszterciek A ciszterciek megjelenése Angliában. A legfontosabb apátságok (pl. Fountains, Rievaulx) ismertetése.


Anglia gótikus építészete,2 x 1,5 óra, Rabb Péter Ph.D.

1. rész
Előzmények A szászok. Világi építészet: földvárak, erődök, csarnokok, uralkodói reprezentáció. Szakrális építészet: az első monostorok (Iona, Lindisfarne) és az első székesegyházak (Canterbury, London, Westminster 1.). A normannok. Világi építészet: várak (motte, motte and bailey, keep) és erődök, csarnokok, gazdasági épületek. Szakrális építészet: székesegyházak (pl. Durham, Lincoln, Southwell) és monostorok (Castle Acre).

Early English: A periódus (1170-1240) általános jellegzetességei, elterjedése, kapcsolata a normann és a ciszterci építészettel.
Canterbury, Battle Abbey, Chichester, Lincoln, York, Salisbury, Wells, Glastonbury, Whitby Abbey, Worchester, Peterborough.

Decorated: A periódus (1240-1330) általános jellegzetességei, elterjedése.
Westminster Abbey, Salisbury, káptalanház, Lincoln, szentély, Exeter, Ely, Glouchester, Canterbury, átépítés.
2. rész
Perpencicular: A periódus (1240-1330) általános jellegzetességei, elterjedése.
Winchester, Cambridge, Kings College, Westminster, átépítés.
Ciszterciek: A ciszterciek megjelenése Angliában. A legfontosabb apátságok ismertetése:
Early English: Buildwas, Byland, Fountains, Kirkstall, Rievaulx, Tintern.
Decorated/ Perpencicular: Melrose.Franciaország románkori építészete, 2 x 1,5 óra, Rabb Péter Ph.D.

1. rész
Előzmények A középkori francia állam megszületése.
A római hódítás következményei, maradványai.
A frank királyság létrejötte. A Merovingok. A Karoling-birodalom fénykora és hanyatlása, a birodalom szétesése.
Az utódállamok. A Francia Királyság megszületése.
Szerzetesség: Kezdetek
A szerzetesség kialakulása, (aszkéták, remeték, az első remete-közösségek), intézményesülése (Vazul, Ágoston és Benedek regulái). Az első szerzetesi közösségek (Baziliták, bencések) élete (együttélése). Az első remeteközösségek: Marmoutier (Szent Márton), Lérinum (Szent Honoratus), Marseille (Johannes Cassianus).
Bencések
A szerzetesség első fénykora (6-10. század). A zarándokközpontok: Tournous, Vézelay, St. Gilles. A Cluny-kongregáció. A hanyatlás okai és következményei (Európa túlnépésedése, reformrendek születése).
Ciszterciek
A ciszterci rend születése (Róbert, Citeaux), illetve renddé szervezése (Bernát). A rend fénykora (12-13. század). A ciszterci építészet általános jellegzetességei (a kötött, ún. szentbernáti periódus, gótikus átépítések, tipikus szerkezetek, térformák, a telepítés sajátosságai).
Burgundia: Az öt anyamonostor (Citeaux, Clairvaux, La Ferté, Morimond és Pontigny).
Provence: Az antik építészet hatása a ciszterci apátságokra (Senanque és Le Thoronet).

2. rész
Normannok A vikingek (továbbiakban: normannok) megtelepedése Észak-Franciaországban.
Normandia kialakulása, harc a fennmaradásért. A francia királyság viszonya a normannokhoz. A normann építészet első emlékei: a motték (földhalomvárak).
Az első normann épületek (várak, templomok), a motte + bailey rendszer elterjedése.
Kapcsolat az anyaországgal: nyersanyag, építőanyag, katonák, nemesek, szerzetesek, papok. A normandiai normann építészet jellegzetességei és emlékei: Caen és Jumiéges templomai.

1,5 pont/alkalom

Rabb Péter PhD.

Dátum Leírás Hely
2011-05-17 16:00 h - 2011/086-1 Anglia románkori építészete Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ – Bp. V. Petőfi S. u. 5.
2011-05-31 16:00h - 2011/086-2 Anglia gótikus építészete Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ – Bp. V. Petőfi S. u. 5.
2011-06-14 16:00h - 2011/086-3 Franciaország románkori építészete Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ – Bp. V. Petőfi S. u. 5.

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
max 50 fő

Dobosné Fontana Vera
1013 Bp. Attila út 14.
T: 784-17-91, F: 784-01-07
etkht.szervezes@upcmail.hu

etkht.szervezes@upcmail.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu

Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése

nincs adat

3200,- Ft/Fő/alkalom (ÁFA mentes)
Előzetes regisztráció és kredit igazolás kiadás nélkül egyetemistáknak és jogosultsággal nem rendelkezőknek ingyenes

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor Simonszoft