OTIR

    Exportálás      Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2011-06-02 16:06:15  
Artifex Kiadó Kft. / Csanády Pál építész
- főtémakör: Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák témaköre
- altémakör: Épületszerkezetek
Postai címe: 1119 Budapest, Mohai u. 43-45.
Telefonszám(ok): 783-1711
Fax:
E-mail (elsődleges): csanady.pal@artifexkiado.hu
E-mail (másodlagos):
Weboldal: www.tervlap.hu
 

konferencia,
szakmai előadások

7 óra- egy-egy tervezői napon: 30’ professzori előadások (4 db), 20 ’ alkalmazástechnikai előadások (8-10 db)

Építési Megoldások Tervezői Napok 2011
(A konferenciasorozat szakmai védnöke:
Dr. Becker Gábor egyetemi tanár (BME), az Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék vezetője)

Március 24. Upcycling épületléptékben
Az upcycling olyan újrahasznosítást jelent, ahol a tönkrementnél magasabb értékű vagy jobb környezeti megítélésű termék jön létre – ez értelmezhető épület, sőt városrész léptékben is, az értéknövelő felújításnak ez egy új szemlélete, ami a meglévő szerkezetekre helyszíni nyersanyagként tekint.
Értéknövelő újrahasznosítás, felújítás. Energetikai felújítások, átalakítások, funkcióváltások, loftok, barnamezős beruházások. Burkolati rendszerek, hőszigetelő rendszerek, tetőfelújítási technológiák, nyílászárócserék, padlófelújítások, utólagos szigetelések, felújító vakolatok, műemléki technológiák. Újrahasznosított anyagok, recycling technológiák szerkezet- és anyagléptékben. Utólagos hővédelmi megoldások (különleges bevonatok, belső oldali hőszigetelések, falfűtések, stb.), tetőfelújítások (tetőfedés, alátéthéjazatok, pára- és légzárás, stb.), faanyagvédelem, utólagos akusztikai javítási lehetőségei. Kültéri burkolatok, világítástechnika, festékek, belsőépítészet, műemléki nyílászárók cseréje, felújítása, beltéri nyílászárók, fűtés, klímakomfort kialakítási lehetőségei, nagyfesztávú üvegszerkezetek (udvar lefedések), kőkonzerválás, graffiti elleni védelem, akadálymentesítés (rámpák, liftek, taktilis jelek), öntisztuló felületek, liftek.

Május 5. Paraméterspecifikus járófelületek
Több mint tucatnyi olyan tulajdonsága van külső-belső padlóinknak, melyek a harmonizált EU szabványok szerint paraméterezhetőek, azaz számszerűen megadható az elvárt teljesítmény – ezek pontos megadása a tervező, biztosítása a kivitelező és a műszaki ellenőr feladata.
Padlók, kültéri burkolatok, lépcsők, rámpák. Hideg- és melegburkolatok, lapburkolatok, belsőépítészet, természetes és szintetikus burkolatok, rögzítéstechnika, ragasztási technológiák. Úsztató és elválasztórétegek, esztrichek, aljzatok. Kopásállóság, akusztika, hézagmentes burkolatok, csúszásgátlás, fugaképzések, dilatációk, burkolati vízelvezető rendszerek (víznyelők, folyókák, résfolyókák). Kültéri burkolatok, térburkolatok, betonok, teraszburkolatok, járható tetők, parkolótetők, zöldtetők. Speciális padlók: vezetőképes burkolatok, ipari padlók, saválló burkolatok, sportpadlók, álpadlók. Lépcsők, rámpák, akadálymentes, taktilis padlók. Menekülőutak, kiürítés, tűzvédelmi kérdések.

Június 2. VÍZhatlan, VÍZzáró, VÍZálló
Csak a szakmai terminológiák pontos használata biztosíthatja, hogy az épületek legfőbb károsítója, a különböző formában fellépő víz, nedvesség elleni védelem formája és mértéke szakszerű és a funkciónak megfelelő legyen.
Csapadékvíz-szigetelés, lapos- és magastetők, mélyépítési szigetelések, üzemivíz-szigetelések. Tetőhéjalások, lefolyórendszerek, lapostetők felépítése, zöldtetők. Utólagos nedvesség elleni védelem (injektált szigetelések, bevonatok, felületszivárgók, szigetelőlemezek, stb.), wellness, élményelemek, medencék (különböző medence szerkezetek, burkolatok, vízgépészeti rendszerek, befúvók, medencevilágítás, előregyártott kerámia elemek, padok, üvegmedencék stb.), vízszigetelések: lemezes szigetelések, bevonatszigetelések, tisztaterek, fertőtlenítést igénylő terek, festékek, mosható burkolatok, fürdőszobák, szaniterek (süllyesztett zuhanytálcák, burkolatban kialakított zuhanyzók, besüllyesztett kádak, könnyebben tisztántartható szaniterek, stb.), homogén, helyszínen kialakított pultok, szaniterek, szigetelő burkolatok ( pl.: műgyanta, PVC ), páratechnika, párafékezés, párazárás, páravándorlás.

Szeptember 15. Épületklimatológia, klímadizájn
Ma már önálló tudományág foglalkozik az épületek belső klímájával, annak egészségügyi vonatkozásával. Ennek biztosítása során azonban a szűkebb és tágabb klímára, az éghajlatváltozásra is tekintettel kell lenni: nemcsak az épületek ökológiai lábnyomát kell korlátozni, de a változó klíma hatásaira is fel kell őket készíteni.
Épületkomfort és épületek klimatikus hatása. Épületek minősítése és környezetvédelmi értékelése. Alternatív fűtések (faelgázosítás, pellet, biomassza, hőcserélők, stb.), komfortérzet, hőkomfort. Beltéri klíma, páratartalom, penészedés. Beltéri levegőminőség. Szoláris és passzívházak, zéró CO2 házak, napenergia-hasznosítás (télikertek, tömeg-falak, kollektorok: levegő, melegvizes rendszerek, fotovoltaikus megoldások), napvédelem, zöld építés: zöldtetők, zöldhomlokzatok, hőszigetelések (vákuum szigetelés, megnövekedett vastagság szerkezeti következményei ), korszerű nyílászárók, fázisváltó szerkezetek, szellőzési rendszerek, hővisszanyerés, víztakarékosság ( szürkevíz felhasználás, víztisztítás, esővíz hasznosítás, „távfűtés” helyi fűtőművel, termálvízzel). Ökológia, életciklus-elemzés, primer energia, támogatási rendszerek vagy hátráltatás, aktív tetők, vályogszerkezetek alkalmazási lehetőségei, szalmabála házak, vízfelületek.

November 10. Épületburok-koncepció
A passzívháztervezésben elterjedt fogalom az épületburok, mely kifejezi az épületet körülvevő szerkezetek (tetők, homlokzatok, nyílászárók, padlók) egységes tervezésének igényét: csak folyamatos burok képes hőhídmentes, páravédelmi szempontból megfelelő, jó teljesítményű külső téri lehatárolást nyújtani.
Homlokzatok, tetők, nyílászárók egységes szemléletű tervezése. Hőszigetelés, párazárás-páravándorlás, akusztikai szigetelés – folytonossági kérdések, csomópontok, hőhidak kérdései. Vízelvezetés, tartósság, tűzvédelem, homlokzati tűzterjedés. Szerelt és masszív homlokzatok, átszellőztetés szerepe, árnyékolás, tetőtér-beépítések, kompakttetők, zöldtetők, parkolótetők, tetőteraszok, hőszigetelések, nagyfesztávú szerkezetek (fa-, acél-, vasbeton szerkezetek, héjazati lehetőségek, stb.), ipari tetők, korszerű héjazatok, tetőre forduló homlokzatburkolatok, tetőablakok, tetőfedésbe integrált üvegtetők, tetők és szerelt szerkezetek épületfizikája, belső burkolatok, tetők tűzvédelme, akusztikája, csomópontjai, hőhídmentes szerkezetek.
Nyílászárók és beépítésük, energetikai szerepük, árnyékolás, szoláris terhelés, hőnyereség, hőterhelés.

4-5 db 30-40 perces előadás és megnyitó egyetemi szakértőktől valamint 8-10 db 20-30 perces előadás alkalmazástechnikusoktól, valamint személyes konzultációk.
Célja a legfrissebb technológiák, műszaki megoldások, rétegtervek stb. közreadása, a tipikus építési hibák kiküszöbölése, szakmai információcsere

2 pont

Upcycling: Tervezett előadók: Dr. Becker Gábor - BME Épületszerkezettani Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Horváth Sára Erzsébet - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi tanársegéd
Horváth Sándor - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
Laczkovics János - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi tanársegéd
dr. Lányi Erzsébet - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
dr. Medgyasszay Péter – Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda
Dr. Mezős Tamás – BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, egyetemi tanár
Tima Zoltán – Közti (felkérés alatt)

Járófelületek: Előzetesben tervezett előadók:
Brasnyó László - Burkolástechnika Egyesület
Juharyné Dr. Koronkay Andrea – BME Épületszerkezettani Tanszék egyetemi docens
Noll Tamás, Madzin Attila – M-Teampannon Kft. (felkérés alatt)
Pandula András főiskolai adjunktus, SZIE-YMÉK Épületszerkezetek Tanszék
Pataky Rita - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi mestertanár
dr. Takács Lajos - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus

VÍZ, Tervezett előadók:
Horváth Sándor - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
dr. Kakasy László - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
Pataky Rita - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi mestertanár
Reisch Richárd - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
Keller Ferenc, Hőnich Richárd - Építész Stúdió (felkérés alatt)

Épületklimatológia: Tervezett előadók:
Horváth Sára - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi tanársegéd
Pataky Rita - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi mestertanár
Szikra Csaba - BME Épületgépészeti és Energetikai Tanszék, tudományos munkatárs
Ertsey Attila – KÖR Építész Stúdió (felkérés alatt)
Zoboki Gábor – Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda (felkérés alatt)
dr. Reith András – Mérték Stúdió

Épületburok-koncepció, Tervezett előadók:
Dr. Balogh Balázs – BME Rajzi és Formaismereti, tanszékvezető egyetemi tanár (felkérés alatt)
Dr. Becker Gábor - BME Épületszerkezettani Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Dobszay Gergely - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus
Fazakas György – Fazakas Építésziroda (felkérés alatt)
Dr. Fülöp Zsuzsanna - BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi docens
Hegyi Dezső – BME Szilárdságtani Tanszék
Dr. Reis Frigyes – BME Épületakusztikai Labor
Szikra Csaba - BME Épületgépészeti és Energetikai Tanszék, tudományos munkatárs

( A meghívott előadók esetén a változtatás jogát fenntartjuk. )

Dátum Leírás Hely
2011-06-02 09:00 - 16:00 - VÍZhatlan, VÍZzáró, VÍZálló 1118 Budapest XI. kerület, Bara Hotel konferenciaterem
2011-09-15 09:00 - 16:00 - Épületklimatológia 1118 Budapest XI. kerület, Bara Hotel konferenciaterem
2011-11-10 09:00 - 16:00 - Épületburok-koncepció 1118 Budapest XI. kerület, Bara Hotel konferenciaterem

 Időszak kezdő dátuma: 2011-01-01

 Időszak záró dátuma: 2011-12-31
150-270 fő

Elérhetőség: www.tervlap.hu
Artifex Kiadó Kft. / Csanády Pál
1119 Budapest, Mohai u. 43-45.
783-1711

www.tervlap.hu

részvételi díj befizetése, minden jogosultságnak,
Felelős műszaki vezetők, és Műszaki ellenőrök is

nincs adat

2.400 ft+áfa

Csanády Pál

nincs adat

  Jóváhagyott továbbképzés.

© 2009 - 2022 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.91 | Készítette : Simon Nándor Simonszoft