Oltári Múlt szakmai kirándulások, Nagyvázsony Porva Csatka

Pályázat rövid címe: Oltári Múlt szakmai kirándulások, Nagyvázsony Porva Csatka
Bírálati sorszám: 2023/316
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2
Pályázat témaköre: Épületlátogatás, szervezett kirándulás
szakrális építészet
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 8 óra
Létszám: max 50 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építőművészek Szövetsége
Pályázó címe / elérhetőségei:
Ötpacsirta utca 2
Telefonszám: +36-06-1328244
E-mail: titkar@meszorg.hu
Weboldal: http://www.meszorg.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nemeskéri Klára
E-mail: titkar@meszorg.hu
Pályázat részletes tartalma:

Két álló, ma is működő, a 18-20. század jegyeit is magánviselő templomot látogatunk meg: a porvai egykori pálos kolostor (alapítva 1427) temploma mellett a legújabb kutatások igazolták a kolostorépület alaprajzát, ahogyan a csatkai (alapítva: 1350-es évek), felújítás előtt álló templom mellett is az elbontott kolostor alapfalai mutatkoznak.

A vázsonyi kolostorrom árnyékában pedig a Kinizsi Pál és Magyar Balázs által alapított kolostor a legifjabb mindközül, 1482. május 5-én kelt alapító okirata máig hirdeti az egykori hadvezérek szándékát és a pálos rend dicsőségét

Nagyvázsony: Szent Mihály monostor. Mátyás király legendás hadvezére, a török elleni hadjáratok kiemelkedő hőse, Kinizsi Pál, a királytól 1472-ben kapta meg szolgálatai jutalmául a vázsonykői erődítményt és a hozzá tartozó uradalmat, amelyet otthonának rendezett be. Kinizsi jelentős építkezésbe kezdett, kibővítette a várat, átépíttette a falu plébániatemplomát, és ekkor alapította meg a pálosok kolostorát és templomát is. Számos legenda maradt fenn az alacsony sorból származó, csupán tehetsége által felemelkedett, egy csatát sem vesztett hadvezérről. A mondai hagyomány úgy tartja, hogy a pálos kolostort egyik török rabjának váltságdíjából építtette. Hogy ez igaz, vagy sem, nem tudjuk, de tény, hogy Kinizsi a család temetkezőhelyének szánta az 1480-1483 között felépült templomot.

Porva: Szentlélek templom. A Garai család 1427-ben megvalósította régi tervét. László, a későbbi nádor kolostor alapítására kért engedélyt a pápától Remete Szent Pál rendje számára. A már meglévő, Boldogasszony titulusú kápolna mellett 1440 előtt elkészült a Szentlélek-kolostor, 1441-ben már Porva perjele kérte a rendház javára kapott adomány megerősítését Ulászló királytól.

Csatka: Sarlós Boldogasszony titulusú egyház szentélye és tornya annak a templomnak és kolostornak a megmaradt része, amelyet a hazai alapítású pálos szerzetesrend számára építettek a XIV. század derekán. Csatka neve első ízben 1326-ban fordul elő írásban: Károly Róbert ekkor vette el – Csókakő és Csesznek várával együtt – a legyőzött Csák Máté fiaitól. Nagy Lajos király hű emberének, Hédervári Kont Miklós nádornak adományozta a falut, az országnagy adományából épült a gótikus rendház és a templom 1357 és 1361 között.

Előadók:

Pető Zsuzsa, régész, történész, pálos kutató (Magyar Nemzeti Múzeum)


Részvétel feltétele / célcsoport: Regisztrálni a szakmaiut@oltarimult.hu e-mail címen lehet.
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 15000 Ft
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2023-10-28, Nagyvázsony
  • 2023-10-28, Porva
  • 2023-10-28, Csatka