56. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

Pályázat rövid címe: 56. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM
Bírálati sorszám: 2023/181
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: napi 1,5 pont
Pályázat témaköre: Terület- és településtervezés
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 4 nap
Létszám: 50 fő
Pályázó megnevezése: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
Kőszegi u. 2.
Telefonszám: 94509500
E-mail: kuglics.gabor@vasitit.hu
Weboldal: http://www.vasitit.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Béla Bakó
E-mail: info@vasitit.hu
Regisztrációs link: https://sune.hu/
Pályázat részletes tartalma:

56. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM

„GENIUS LOCI”

„A HELY SZELLEME”

SZOMBATHELY, 2023. JÚNIUS 26-29.

E téma évezredek óta foglalkoztatja az európai kultúrát. Az ókori görög hiedelemvilág apró isteni személyeket sejtett egy-egy forrás, szent liget, folyó, hegy hátterében; a rómaiak a családi otthonok szellemét illették a ’genius loci’ névvel – amint Vergilius is hírt ad erről.

A Római Birodalom császári építészetéhez – mint abszolút etalonhoz – képest a helyi kultúrák építészete provinciálisnak minősült, azaz másod- és harmadosztályú, lenézett volt. Globalizálódó (vagy máris globális) világunkban már a XX. század elején fellépő ’modern’ is azzal az igénnyel lépett fel, hogy ez az egyedül üdvözítő út; az Athéni Charta is minden városra érvényesnek hitt elveket fogalmazott meg.

A jellegtelen, százszor ismétlődő, egynemű építészet/városépítés hamar kiváltotta az emberek ellenérzését – még a szakmán belül is. C h r i s t i a n N o r b e r g - S c h u l z: Genius loci című, korszakos műve 1980-ban jelent meg. Alcíme, mottója sokat elárul a tartalmáról: A logika kétségkívül cáfolhatatlan, de nem állhat ellent az embernek, aki élni akar. (Franz Kafka: A per)

A keresés azóta is folyik világszerte. Sokan vizionálták a ’hely’ jelentőségének végét, arról írtak, hogy annak nincs jövője. Ez a megalapozatlan ’jövendölés’ alig tíz év alatt semmivé foszlott – Kunszt György megállapítása szerint.

A probléma azonban nem jutott nyugvópontra: ma is sokan a globalizáció hívei, az építészet egységét valamiféle formai, anyaghasználati, szerkezeti azonosságban vélik felfedezni; mások meg épp az ellenkezőjét vallják. A modernt követte a posztmodern, azonban többnyire nem lényegi dolgokat, gondolatokat megragadván – s csak a modernre felkészített építészek, urbanisták által – nem sikerült minőségi választ adni.

A téma építészeti viták kereszttüzébe került már a ’90-es években, majd 2002-ben az urbanisztikai nyári egyetem is foglalkozott ezzel a kérdéssel (A globális és a lokális). Az azóta eltelt huszonegy év – majdnem egy generációnyi idő – lehetőséget ad, sőt igényli is, hogy újra szembenézzünk a helyzettel.

Ezt kísérli meg a Savaria több nézőpontból is: egyrészt gondolati alapokon, másrészt a természeti s nem utolsósorban az épített környezet szempontjából – figyelve a történelmi, műemléki miliőre, a táji értékekre.

Az építészek és urbaniszták mellett írók, közművelődési szakember, történész, tájépítész – és reményünk szerint filozófus - is gazdagítja a tudástárat, szempontrendszert.

Előadók:

1. nap – 2023. június 26. – Szemlélet, elméleti megalapozás

11.00 – 11.30 Radnóti Sándor, filozófus: A „locus amoenus” hagyománya

11.30 – 12.00 Fábián László író: szabadon

13.00 – 13.30 Szatmári Botond: Hamvas öt géniusza és tájfilozófia

13:30 – 14:00 Ambrus Lajos író: 

14:15 – 14:45 Gergye Rezső , népművelő: A hely szellemének társadalmi aspektusai

14:45 – 15:15 Ekler Dezső DLA, A tér-narratívák elmélete. A palimpszeszt város, Heterotópiák és tér-traumák, s e fogalmak gyakorlati haszna.

2. nap – 2023. június 27. – A természetbeli hely szelleme, természetvédelmi, tájépítészeti kérdések

10.10 – 10.40 Csima Péter, tájépítész: A természet és védelmének szempontjai, tájba-illesztés

10.40 – 11.10 Karlócainé Bakay Eszter tájépítész: A tájépítészeti alkotás és a hely szelleme

13.10 – 13.40 Wettstein Domonkos: Balatoni építészet

13.40 – 14.10 Gerzánics Annamária: A Balaton táji, építészeti kérdései tájépítész szemmel

3. nap – 2023. június 28. – Építészeti nézőpontok, örökségi-műemléki környezet sajátos követelményei

10.10 – 10.40 Vikár András, építész: Illeszkedés az épített környezethez

10.40 – 11.20 Csanádi Judit, építész és díszlettervező: Építészeti – díszlettervezői szempontok

11.30 – 12.00 Salamin Ferenc: Tokaji táj építészete, szelleme

12.00 – 12.30 Getto Katalin, esztéta: Pécs szelleme

13.40 – 14.10 Horváth Gábor: Veszprém szelleme

14.10 – 14.40 Veöreös András építész, „A Fertő-világörökségi terület szellemiségének megőrzése

14:50 – 15:20 Soóki-Tóth Gábor, Ahol hiányzik a hely szelleme: agglomerációs lakóterületek építészete

4. nap – 2023. június 29 – Egyetemi hallgatói prezentációk

Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika választható kurzusának hallgatóinak előadásai

10.10 – 10.30 Kovacsics Gréta: A múlt elvárásainak jelene – Mi maradt a Kádár-korszak Balaton képéből?

10.30 – 11.00 Gál Elizabet – Varga Szimonetta: 2000 év rétegei - Szombathely Fő terének elmúlt és megőrzött formái turizmus marketing aspektudból

11.00 – 11.20 Veiczer Ildikó – Goda Barnabás – Ritóper Ramón: A megérkezés parkja - A városimázs alakításának lehetőségei a szombathelyi Ady Endre tér példáján

11.30 – 11.50 Sümegi Liliána – Kappel Kitti: Unalmas-e a történelmi város? – A települési múlt gátló tényezői Kőszeg példáján

11.50 – 12.10 Horváth Fanni – Zombó Petra: Szolgáltatásfejlesztés a helyi értékek mentén. Egy velemi kísérlet.

12.10 – 12.30 Horváth Petra - Tóth Ákos: "Városiasodás a virtuális térben - létezhet-e virtuális település a metaverzumban?


Részvétel feltétele / célcsoport: Aktív építészettel, városépítészettel, településtervezéssel, településföldrajzzal foglalkozó szakemberek és egyetemi hallgatók. Városfejlesztésben érintett egyéb szereplők: kivitelezők, települési önkormányzati alkalmazottak, választott vezetők
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a regisztrációt követően

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: díjmentes, de regisztrációhoz kötött
Kapcsolódó korábbi pályázat bírálati sorszáma: Tavalyi bírálati szám: 2022/112
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2023-06-26, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
  • 2023-06-27, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
  • 2023-06-28, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.

Kiegészítés az időpontokhoz: Egyetemi hallgatók előadásai 2023.06.29.
Kiegészítése a helyszínekhez: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.