Oltári Múlt szakmai kirándulások, Mánfa, Cserkút és Málom

Pályázat rövid címe: Oltári Múlt szakmai kirándulások, Mánfa, Cserkút és Málom
Bírálati sorszám: 2023/102
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2
Pályázat témaköre: Épületlátogatás, szervezett kirándulás
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 8 óra
Létszám: max 50 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építőművészek Szövetsége
Pályázó címe / elérhetőségei:
1088, Budapest, Ötpacsirta utca 2
Telefonszám: +36-06-13282444
E-mail: titkar@meszorg.hu
Weboldal: http://www.meszorg.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
E-mail: szakmaiut@oltarimult.hu
Pályázat részletes tartalma:

Folytatódnak a MÉSZ és a Magyar Urbanisztikai Társaság Örökséggazdálkodási Tagozata által közös szervezett szakmai buszos kirándulások. 

2023. június 17-én, szombaton Mánfa, Cserkút és Málom különleges templomainak megismerése invitáljuk az érdeklődőket.

Regisztrálni a szakmaiut@oltarimult.hu e-mail címen lehet.

Információ: +36 20 312 5925

Program:

8:00 Indulás Budapestről

Gyülekező 7:30-tól (BAH csomópont, OMV benzinkút oldalában lévő kikanyarodó sáv)

Mánfa: A mánfai Sarlós Boldogasszony templom elrendezése téglalap alaprajzú, négyszögletes, egyenes szentélyzáródású, szentélye dongával boltozott, hajója síkfödémmel fedett. A templom belső freskóit részben a törökök, részben az idő tette tönkre. A 12. századi eredeti templom torony nélküli, félköríves szentélyű templom volt, viszonylag szerencsésen vészelte át a török időket. A templomhoz monda is kötődik: a török időkben elpusztult falu távolabb épült újjá. A templom feledésbe merült, b teljesen enőtte az erdő. Egyszer egy pásztor a völgyben legeltette teheneit és a csordából egy bika elkóborolt. A pásztor az állat keresése közben harangszót hallott, és megtalálta bozótba gabalyodott állatot, amely az elhagyott régi templom harang jának a kötelét rángatta. A pásztor elújságolta a hírt a faluban. Másnap a falusiak megtisztították a templomot és környékét.

Cserkút: Cserkút 1290-ben szerepel először oklevélben, de oly módon, amiből arra lehet következtetnünk, hogy már az 1009 augusztusában – Győrött – Szent Istvánt és a pápa küldötte, Azo püspök által megteremtett Pécsi Püspökség alapítólevelében leírt birtokok között szerepelhetett. Neve arra utal, hogy a falu egy cserfákkal körülnőtt kútnál, forrásnál épült. Temploma a 12. század végén épült. Ez a korai templom egyhajós, félköríves szentélyű, torony nélküli épület volt. A templomot a 13. században kifestették, az északi falán ma is láthatók a nagy felületen megmaradt bizánci hatású falképek. A 14. században a hajó nyugati oldálához tornyot építettek, a szentély déli oldalához sekrestyét. A templombelső új festést kapott, amit egy tűzvész előzött meg a kutatások szerint. A diadalív jobb oldalán lévő Szt. György kép alatti felirat mutatja a dátumot “Anno DOMINI MILLESIMO CCC XXX et QUINTO IN HON SANCTI…(Az Úr 1335. esztendejében…tiszteletére…)”.

Málom (Pécs): A templom román és gót stílusú temploma a XII. században épült. Az egyhajós templom félköríves szentélye, hajójának első boltszakasza, déli homlokzatán nyílt kapuja a fölötte található három résablakkal román kori. Később a hajót nyugat felé meghosszabbították, s a román kapu elfalazása után új csúcsíves kaput építettek gótikus stílusban. A templom belsejének különleges értékei a feltárt falfestmények. A szentély falán árkádokban álló apostolok ábrázolásának maradványai láthatók a XII. századból. A templom diadalívén is maradtak freskótöredékek.

Visszaérkezés Budapestre: 19:00 és 20:00 óra között

Előadók:

Schőnerné Pusztai Ilona Ybl-díjas  építészmérnök


Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: A szakmai kirándulás részvételi díja: 15.000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazás teljes költségét, a busz bérlését, a szakértői díjakat, esetenként a belépőt, a templomi adományokat és az audio guide készülék bérlését.
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2023-06-17, Mánfa, Cserkút, Málom (Pécs)

Kiegészítés az időpontokhoz: 8:00 Indulás Budapestről Gyülekező 7:30-tól (a BAH csomópont, OMV benzinkút oldalában lévő kikanyarodó sáv.)