Oltári Múlt szakmai kirándulások, Csaroda, Márokpapi, Vámosatya

Pályázat rövid címe: Oltári Múlt szakmai kirándulások, Csaroda, Márokpapi, Vámosatya
Bírálati sorszám: 2023/105
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2
Pályázat témaköre: Épületlátogatás, szervezett kirándulás
Pályázat jellege: személyes részvételhez kötött
Időtartam: 8 óra
Létszám: max 50 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építőművészek Szövetsége
Pályázó címe / elérhetőségei:
1088, Budapest, Ötpacsirta utca 2
Telefonszám: +36-06-13282444
E-mail: titkar@meszorg.hu
Weboldal: http://www.meszorg.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
E-mail: szakmaiut@oltarimult.hu
Pályázat részletes tartalma:

Folytatódnak a MÉSZ és a Magyar Urbanisztikai Társaság Örökséggazdálkodási Tagozata által közös szervezett szakmai buszos kirándulások. A

2023. április 22-én, szombaton Csaroda, Márokpapi és Vámosatya templomainak megismerése invitáljuk az érdeklődőket.

Regisztrálni a szakmaiut@oltarimult.hu e-mail címen lehet.

Információ: +36 20 312 5925

Program:

8:00 Indulás Budapestről

Gyülekező 7:30-tól (Hungária Körút 177., OMV benzinkút előtti lekanyarodó sáv)

Csaroda: A falunak a XIII. század végén biztosan volt temploma, 1299-ben papját említik. A mai templom két részből áll, a téglalap alakú hajóból és a négyzet alaprajzú szentélyből. A szentély déli falát fűrészfogas párkány zárja. A torony ikerablakokkal van áttörve, az alsók kettős, a felsők hármas nyílásúak. A hajó déli falán három félköríves ablak nyílik, a fal nyugati részére esik a bélletes, háromszögű oromzatú kapu. A templombelsőt csúcsíves diadalív osztja ketté. A szentélyt bordás keresztboltozat fedi. A középkori falképek korai periódusából a hajó északi falán és a diadalíven maradtak meg ábrázolások, a XIV. század elejére keltezzük ezeket. A szentély falképei a század végéről származnak..

Márokpapi: A falu Szűz Mária tiszteletére szentelt templomát már a XIV. század elején említik, a XVI. század második felétől a reformátusoké. A templom nyugati homlokzata előtt áll a XVIII. században épült, tizenöt méter magas, a XIX. század második felében megújított harangtorony, melynek harangját 1791-ben öntötték. A nyugati homlokzaton nyílik a gótikus, kőkeretes kapu. A külső homlokzat különleges dísze az a színes, virágos kifestés, amely a XVII. századból, tehát már a református időből származik,. Hasonló faképdísz a környéken több helyen, így Csarodán, Lónyán, Vámosatyán is előfordul. A belsőben középkori, a XV. század első feléből származó freskókat láthatunk, amelyek a 1999-es restaurálások során kerültek elő. A hajó északi falán a Háromkirályok vonulását ábrázolták, a diadalíven megfestett jelenetben a halott Krisztus testét angyalok emelik a magasba. A hajót diadalív választja el a szentélytől, amit bordás keresztboltozat fed. A szentély déli oldalán lóhereíves ülőfülke, vele szemben csúcsíves sekrestyeajtó látható. Az ajtótól keletre roncsolt szentségtartó fülkére bukkantak a kutatók. 

Vámosatya: A település eredeti nevét (Atya) személynévből képezték, 1289-ben szerepel először oklevélben. A falu papját 1321-ben említik. A település Vámos jelzőjét a szatmári Atya községtől való megkülönböztetés miatt kapta. A falu templomát Szent György tiszteletére szentelték, 1565 körül lesz a reformátusoké. Az épület szentélye keletelt, egyenes záródású, a falu központjában találjuk. Hajója téglalap alaprajzú, ehhez egyenes záródású, négyzetes és alacsonyabb szentély kapcsolódik. A sarkokat, kivéve az északkeletit, szépen faragott kváderkövekből építették. A szentély keleti és déli falán egy-egy keskeny, csúcsíves záródású ablak nyílik. A keleti ablakon vörös színű festés van. A hajó déli falán három ablak nyílik, az egyik egy körablak, és a déli falon találjuk a templom bejáratát. A nyugati fal tengelyében is találunk egy kőkeretes kaput.

Visszaérkezés Budapestre: 18:00 és 19:00 óra között

Előadók:

Virányi Zsolt műemlékvédelmi szakmérnök, a Középkori Templomok Útja Egyesület elnökségi tagja


Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: A szakmai kirándulás részvételi díja: 15.000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazás teljes költségét, a busz bérlését, a szakértői díjakat, esetenként a belépőt, a templomi adományokat és az audio guide készülék bérlését.
Időpontok (dátumok) és helyszínek:
  • 2023-04-22, Csaroda, Márokpapi, Vámosatya

Kiegészítés az időpontokhoz: 8:00 Indulás Budapestről Gyülekező 7:30-tól (Hungária Körút 177., OMV benzinkút előtti lekanyarodó sáv)