Energetikai tanúsítás

Pályázat rövid címe: Energetikai tanúsítás
Bírálati sorszám: 2022/72
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2,5
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.12 Épületenergetika, település-energetika •••
Pályázat jellege: 4 modulból álló online továbbképzés Online képzés formája: írott anyag elolvasása + teszt kitöltése modulonként.
Időtartam: 4x3 óra, összesen 12 óra
Létszám: nincs létszámkorlát
Pályázó megnevezése: Forum Média Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám: 06-1-273-2090
E-mail: elod.hoppal@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Hoppál Előd 1-273-2090 Email: elod.hoppal@forum-media.hu Jelentkezés: http://forum-media.hu/ oldalon keresztül online.
E-mail: elod.hoppal@forum-media.hu
Regisztrációs link: https://www.skilled.hu/kurzus/energetikai-tanusitas/
Pályázat részletes tartalma:
Energetikai tanúsítás Az épületenergetikai tanúsítás jogszabályi háttere, számítási eljárásai, gyakorlata négy leckében 1. modul: Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai Milyen épületek esetén kötelező a tanúsítvány és mikor nem? Ki végezhet tanúsítást? Az épületenergetikai szakértői engedély iránti kérelem mellékletei Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól A tanúsítvány költségei, díja Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség A tanúsítvány hatálya A tanúsítás dokumentálása Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása Milyen dokumentumokat és hogyan kell elkészíteni? Szükséges dokumentumok felépítése Az iratok közlési, iratkezelési kötelezettsége A tanúsítást végző szakértők kötelezettségei A tanúsítvány tartalmi és formai követelményei Megőrzési kötelezettség Díjjegyzék-készítési kötelezettség Energetikai-megtakarításra irányuló javaslat elkészítése Tanúsítvány érvényességi ideje – mikor kell új tanúsítvány? Az egyszerűsített tanúsítás szabályai A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek A kifüggesztési kötelezettség esetei Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére Energetikai minőségi osztályok 2. modul: Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai Az épületek energetikai tanúsításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai A számítások lépéseinek sorrendje A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. Számítási módszer leírása Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások. Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások. A hőtermelőre vonatkozó előírások. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások. A HMV rendszerre vonatkozó előírások. A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások. Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye. A szellőzési rendszerek primer energia igénye A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok Az összesített energetikai jellemző számítása Számítási példák 3. modul: A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek szabványos hővezetési ellenállása Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója Mechanikai rögzítések (dűbelezés) szabványos hőtechnikai korrekciója Fordított rétegrendű lapostetők szabványos hőtechnikai korrekciója Talajjal érintkező határolás, lábazatok szabványos hőtechnikai számítása Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei Számítási példák 4. modul: Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása Épületek állagának felmérése, az energiafelhasználás minden szintjének megvizsgálása A bérjegyzék célszerű összeállítása Maximálisan elszámolható időigény Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék (minta)
Előadók:
Dr. Tóth Elek DLA, okleveles építőmérnök, vezető tervező, igazságügyi szakértő, a BME címzetes egyetemi tanára Nagy Balázs, okl. szerkezet-építőmérnök MSc, épületenergetikai szakmérnök, doktorandusz (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék) Szende Árpád, Alpár-díjas építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező, építésügyi és igazságügyi szakértő

Részvétel feltétele / célcsoport: Célcsoport: Energetikai tanúsítók
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 39 900 Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2022-03-10, 0010 Internet,
2022-03-10 (0010 Internet) Nemes Nagy Sándor Úrral történt egyeztetés alapján befizetési igazolásként a korábban el nem bírált pályázatok befizetéséről szóló igazolást töltöttük fel.