A PVC alapú csapadékvíz szigetelések ABC-je – Elmélet és gyakorlat értelmezése lépésről lépésre

Pályázat rövid címe: A PVC alapú csapadékvíz szigetelések ABC-je – Elmélet és gyakorlat értelmezése lépésről lépésre
Bírálati sorszám: 2022/44
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 0,5
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: Alkalmi online vagy helyszíni szakmai előadás tervező és kivitelező, ill. minden egyéb szakmagyakorló számára
Időtartam: 3 óra
Létszám: 1-1000
Pályázó megnevezése: Fatra Izolfa Zrt.
Pályázó címe / elérhetőségei:
2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 4.
Telefonszám: 06-30-883-6997
E-mail: fatra@izolfa.com
Weboldal: www.fatrafol.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Jámbor Zsolt
E-mail: fatra@izolfa.com
Regisztrációs link: Regisztráció e-mailben: kepzes.fatra@gmail.com
Pályázat részletes tartalma:
A PVC alapú csapadékvíz szigetelések ABC-je – Elmélet és gyakorlat értelmezése lépésről lépésre 1 – PVC alapok (A lágy PVC alapú lemezes szigetelések megismerése, felhasználási lehetőségei, a rájuk vonatkozó rendeleti előírások, szabványok, és szakmai előírások alapján.) 1.1 – Alapvető követelmények - Műanyagok összehasonlítása - Gyártás technológia - Betétek, hordozók lényege, jelentősége - Fizikai jellemzők - Szigetelést érő hatások - Szigeteléssel szemben támasztott követelmények - Megfelelősség igazolás (Teljesítmény nyilatkozatok, ÉME, ETA értelmezése) 1.2 – Tűzvédelmi követelmények - Tetőtéri tűzterjedés - rooft vizsgálatok értelmezése - Tűzvédelmi megfelelőségi igazolás 2 – Tervezési alap kérdések (A tervezés során felmerülő alapvető kérdések, összefüggések tisztázása, alkalmazott anyagok jelentősége a rétegrendben. Rétegrend stabilizálása.) 2.1 – Alapvető követelmények - Általános követelmények - Szigetelés aljzata 2.2 – Tetők rétegei - Lejtésadó réteg - Páratechnikai / Légzáró réteg - Hőszigetelés - Elválasztó, felület kiegyenlítő réteg - Hasznosított tető rétegei 2.3 – Rögzítés technika - Általános tudnivalók (szabványok, méretezés) - Rögzítés leterheléssel - Rögzítés ragasztással - Rögzítés mechanikai rögzítő elemekkel - Vízszintes irányú erők felvétele - Hasznosított tető rétegei 3 – Szerkezeti csatlakozások kialakítása (Csomópont képzés logikai rendje, alkalmazott kiegészítő anyagok. Vízelvezetés tervezése, gyakorlati vonatkozásai. ) 3.1 – Szigetelő lemez kezelése - Sarkok kialakítása - Attika falak és tetőszélek szigetelése - Attikák belső sarok képzése - Falak és felépítmények szigetelése - Nyílászárók csatlakoztatása - Felülvilágítók szegélyezése - Csőáttörések szegélyezése - Mozgási hézagok kezelése 3.2 – Vízelvezetés - Általános előírások - Gravitációs és szívott rendszerek - Víznyelők beépítése - Víznyelők védelme - Külső vízelvezetés 3.3 – Egyéb szerkezetek - Járósávok, közlekedők - Berendezések alapjai - Állókorc profilok 4 – Rétegrendek kialakítása (Rétegrend kialakításának logikai összefüggése, anyag kölcsönhatások) 4.1 – Alapvető követelmények - Egyenes rétegrend alternatívái, lehetőségei o Nem járható tetők o Hasznosított tetők - Zöld tetők - Okos tetők (Kék tető) 5 – Kivitelezési kérdések (Munkavégzési folyamat értelmezése szigetelői feladatok szemszögéből, az elkészült munka ellenőrzése, garanciális vonatkozásai és a csapadékvíz szigetelés készítésének gyakorlati kérdései) 5.1 – Munkavégzés - Munkaterület átvétele - Időjárási feltételek - Anyagtárolás, mozgatás - Munkavégzés szakaszolása - Átadás-Átvétel - Ellenőrzés 5.2 – Szigetelés utóélete - Használat és karbantartás - Szavatosság - Felújítás alapelvei - Felújítás tervezése 5.3 – Kivitelezés gyakorlati kérdései - Szigetelő lemez fektetése - Forrólevegős hegesztés o Autommata/kézi hegesztés o Oldószeres hegesztés - „T” csatlakozás - Attika szerkezete - Fóliabádog elhelyezése - Attika szigetelése - Mechanikai rögzítés - Ragasztásos rögzítés - Leterheléses rögzítés - Elkészült szigetelés ellenőrzése
Előadók:
Jámbor Zsolt Gábor - okl.építészmérnök, mérnök szaktanácsadó - Fatra Izolfa Zrt.

Részvétel feltétele / célcsoport: Célcsoport minden olyan szakmagyakorló, akinek mindennapi munkája során (tervezés, előkészítés, ellenőrzés, kivitelezés stb.)PVC alapú csapadékvíz szigetelésekkel találkozik. / Az online képzés teljesítésének feltétele a tesztkérdés helyes megválaszolása.
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2022-05-27, 0010 Internet, Youtubeon tartott ingyenes képzés
  • 2022-06-03, BU Budapest, Ady Endre u. 32-40
  • 2022-06-21, 9000 Győr, Wesselényi u. 6.
2022-05-27 Online továbbképzés Youtubeon tartott ingyenes képzés (0010 Internet) 2022-06-03 Privát céges képzés Ady Endre u. 32-40 (BU Budapest) 2022-06-21 Privát céges képzés Wesselényi u. 6. (9000 Győr) 2022-07-29 Online továbbképzés Youtubeon tartott ingyenes képzés (0010 Internet) 2022-10-28 Online továbbképzés Youtubeon tartott ingyenes képzés (0010 Internet) 2022-12-09 Youtubeon tartott ingyenes képzés Online továbbképzés (0010 Internet)