Az építész szerepe a fenntarthatóságban

Pályázat rövid címe: Az építész szerepe a fenntarthatóságban
Bírálati sorszám: 2021/193
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: két modulonként 1 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.1 Hosszú távú gondolkodás, fenntartható környezet •••
Pályázat jellege: szakmai továbbképzés
Időtartam: 60 perc / modul
Létszám: korlátlan
Pályázó megnevezése: Budapesti Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Telefonszám: 061/338-2775, 30/401-3355
E-mail: bek@bek.hu
Weboldal: http://www.bek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera
E-mail: bek@bek.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Az építész szerepe a fenntarthatóságban 1. modul Bevezető előadás - történeti konteksztus, anyaghasználat hatékonyság, nemzetközi konteksztus, az UIA szerepe - BÉK szerepe és a képzés fókusza, a képzés hazai és nemzetközi konteksztusa 2.modul Klímaváltozás és az épített környezet szerepe a környezetterhelésben - általános nemzetközi trendek és az építés szerepe a klímaváltozásban - építészet a körforgásos gazdaság részeként - jó példa bemutatása: anyag, felújítás, előnyök, tanulságok 3. modul Új tervezési módszerek / EU Taxonomia - energia design módszertan - design thinking - jó példa bemutatása: EU taxonomia és az Alphagon Irodaház 4. modul Települési léptékek és a tervezés határtalansága / jogszabályi környezet és EU kapcsolódás - jogszabályok és a településtervezés szerepe a környezettudatosságban, EU célok, követelmények - területhasználati kérdések 5. modul Green Blue Infrastucture - a zöld és a kék infrastruktúra elemei, kapcsolódása a városi léthez, a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozása - jó példa bemutatása: Nature based Sulutions 6. modul TNM + életciklus szemlélet - anyaghasználat, átvezetés az LCA -hoz - TNM + életciklus szemlélet - OneClick gyakorlati bemutató 7. modul Passzív rendszerek és a felhasználó - passzív rendszerek - áttekintés a gépészeti és villamos rendszerekről, melyek a fenntartható tervezés részét képezhetik - jó példák bemutatása: passzívházak Budapesten 8. modul Aktív rendszerek és a felhasználó - aktív redszerek - Kádár-kocka felújítás környezeti szempontból 9. modul Anyaghasználat + gépészet, villamos rendszerek (smart, dali, BMS, stb) - használói magatartás - energia management platform - jó példa bemutatása: Siemens 10. modul Adat alapú tervezés - a modellezés lehetőségei (energia, daylight, LCA) - modellezés és AI gyakorlat - szimulációk a gyakorlatban - jó példa bemutatása: CEU modellezés és stratégiai gyakorlati példa 11. modul Adat alapú tanulás - üzemeltetési tapasztalatok hatása a tervezésre - üzemeltetési kérdések az építészeti összefüggések tekintetésben, energiamenedszment - jó példa bemutatása: Roosevelt Science Park 12. modul Minősített épületek teljesítmény elemzései - a zöld minősítések teljesítmény elemzései - well központú bemutatás és a valós teljesítmény - jó példák bemutatása: Futureal
Előadók:
Serban Tiganas (UIA) Csapó Balázs (BÉK) Ürge-Vorsatz Diána Horváth Bálint Bánáti Béla Hartvig Lajos Kistelegdi István Orlai Balázs (MOME) Richard Teichmann Beleznay ÉVA (HuGBC) Chris Brown Francisca Tapia (ABUD) Davide Caspani Viszló dezső Szalay Zsuzsa/Csoknyai Tamás Densktatt Pólus Károly Virág Zoltán Deme-Bélafi Zsófia (BME) Siemens Buzna Kristóf Bukovszki Viktor (ANUD) Javed Iqbal Szollár András Győri Gyula Pál Péter (HuGBC) Schmidt András Németh László Futureal

Részvétel feltétele / célcsoport: bármely szakmagyakorló csoport számára előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, ellenőrző kérdések megválaszolása
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: várhatóan 3000,- Ft (bruttó) csoportonként BÉK szakmagyakorlóknak kedvezmény
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2022-04-01, BU Budapest, www.epitesztovabbkepzo.hu
2022-04-01 www.epitesztovabbkepzo.hu (BU Budapest) A 12 modul előre rögzített videóanyag formájában bármikor megtekinthető, tesztkérdések megválaszolása igazolja a teljesítést.