Szakmai (Tűzvédelmi) Képzés

Pályázat rövid címe: Szakmai (Tűzvédelmi) Képzés
Bírálati sorszám: 2020/82
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont naponta
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: Kontaktórás
Időtartam: 2 nap, napi 6 óra
Létszám: 100
Pályázó megnevezése: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
1094 Budapest, Angyal utca 1-3.
Telefonszám: 1/4558865
E-mail: juhasz.tamas@bpmk.hu
Weboldal: www.bpmk.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Juhász Tamás
E-mail: juhasz.tamas@bpmk.hu
Regisztrációs link: www.bpmk-oktatas.hu
Pályázat részletes tartalma:
Szakmai (Tűzvédelmi) Képzés - XVIII. RCOKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi konferencia 1. Milyen építésügyi és tűzvédelmi előírás változások voltak a közelmúltban? 2. Miként érintik a változások a tervezési, kivitelezési, ellenőrzési tevékenységeket? 3. Miért és meddig tartozik felelősséggel a szakmagyakorló? 4. Építési termékek, építményszerkezetek kiválasztásának melyek a legfőbb szempontjai? 5. Hogyan ellenőrizzük az építési termékek, szerkezetek előírásoknak való megfelelését? 6. Kinek, mikor, mit és hogyan kell tudnia igazolni? 7. Milyen jogorvosalti lehetőségek vannak a megváltozott jogi környezetben? 8. Melyek a szerkezeti csomópontok megfelelőségének igazolási módja? 9. A tűzbiztonság a tervezési folyamat Alfája - Omegája? 10. Milyen komplex gondolkodásmódot igényel a teljesítményorientált tervezés? A hazai szabályozási környezet változásainak köszönhetően a tervezői társadalomnak fel kell készülnie arra, hogy munkájuk során egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy bíróság előtt kell tudniuk igazolni, megvédeni terveiket, választott műszaki megoldásokat. 2020. március 01.-től fellebbezés helyett peres eljárás indítható az építéshatósági döntésekkel szemben. Az egyszerű bejelentéssel vagy építési engedély nélkül megvalósuló épületek kapcsán felmerült vitás esetekben is ez az egyetlen jogorvoslati lehetőség. Peres eljárás okán viszont adott esetben kirendelt szakértők előtt kell tudni majd igazolni az előírások betartását! ---------------- ------------------ -------------- ------------------- 1. nap Időpont: 2020. április 02. Helyszín: Hungexpo Vásárközpont A pavilon I. emelet. 1101 Budapest Albertirsai út 10. Regisztráció 9:00-9:30 Megnyitó: Bárányosné Ábrahám Rita MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke 1 Blokk 9:30-11:00 Műszaki Irányelvek szerepe a teljesítményigazolás területén 1x20 perc Építési termékek betervezésénke, beépítésének feltételei Előadó: Tóth Balázs Szabványügyi és képzési vezető ÉMI 1x30 perc Műszaki Irányelvek és alkalmazásuk a gyakorlatban Előadó: Mészáros János Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata 1x40 perc Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Irányelv használata az építési termékek és szerkezetek tervezése, ellenőrzése során Előadó: Tóth Péter tudományos munkatárs ÉMI Szünet: 11:00-11:15 (közben kérdések és válaszok) 2 Blokk 11:15-12:45 Összetett szerkezetek tervezés, igazolása 1x45 perc Tűzvédelmi teljesítmény igazolása gipszkarton szerkezeteknél Előadó: Eöry Emese TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 1x45 perc Hőszigetelések tűzvédelmi kérdései épületszerkezeten és azon belül Előadó: Parlagi Gáspárné ÉMI Szünet: 12:45-13:00 (közben kérdések és válaszok) 3 Blokk 13:00-14:30 Csomópontok és megfelelőségük igazolása a tűzvédelmi előírások szerint 2X45 perc Vakolathordó és átszellőztetett homlokzatok, lábazatok, magas és lapostetők, tűzterjedés elleni gátak, gépészeti átvezetések, áttörések tűzgátlásban szerepet játszó szerkezetek csomóponti kialakítása az OTSZ 5.1 és TvMI-k szerint. Előadó: Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és Nemere Judit ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetségének örökös tagja ---------------- ------------------ -------------- ------------------- 2. nap Féllábbal a bíróságon? – Védd magad tervező! Fókuszban a hazai szabályozási környezet változásai, tervezői szemmel Időpont: 2020. április 03. Helyszín: Hungexpo Vásárközpont D pavilon konferenciatér 1101 Budapest Albertirsai út 10. Regisztráció 9:00-9:30 Megnyitó: Bárányosné Ábrahám Rita MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke 1 Blokk 9:30-11:00 Szabályozási háttér, jogorvoslati lehetőségek 1x45 perc Jogorvoslati lehetőségek és a hazai szabályozási rendszer sajátosságai építész és szakági tervezői szemszögből Előadó: Dr. Bedő Katalin ügyvéd, Építési szakjogász, évtizedes államigazgatási tapasztalattal 1x45 perc Elkerülni az elkerülhetetlent! Új stratégiák és alkalmazkodási lehetőségek – tervezési program, tervek tartalma, dokumentáltság szintje, felelősség kizárása Előadó: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szünet: 11:00-11:15 (közben kérdések és válaszok) 2 Blokk 11:15-12:45 Nem éghető - egy gonddal kevesebb? 1X45 perc A tűzbiztonság mint elsődleges építménnyel szemben támasztott alap követelmény – peres eljárásban már szakértők előtt kell tudni a megfelelést igazolni! Előadó: Mészáros János tűzvédelmi szakértő, Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi tagozata 1x45 per Az építési minőség, betervezett, beépített építési termékek, szerkezetek igazolásának buktatói – Miként segít elkerülni a buktatókat az Építményszerkezetek Tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelv? Előadó: Tóth Péter - tudományos munkatárs ÉMI Szünet: 12:45-13:00 (közben kérdések és válaszok) 3 Blokk 13:00-14:30 Design és követelmények komplex teljesítése 1x45 perc Szomszédjogok és veszélyeztetés? Amire kevés figyelem esik – a tűzterjedés Tűzterjedés elleni védelem követelményei és teljesíthetőségük külső térelhatároló szerkezeteken, az OTSZ 5.1 és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor elnök Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi tagozata 1X45 perc Design és a védelmi követelmények kielégítésének komplexitása Állag-, érték-, hő-, zaj- , tűz-, környezet- és időjárás hatásai elleni védelem igazolása szerkezetként átgondolkodva Előadó: Nemere Judit ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetségének örökös tagja ------- ---------- A Construma kiállítás megtekintése. Szervezők a programváltozás jogát fenntartják! Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/konferencia végén történik!
Előadók:
Tóth Balázs, Mészáros János, Tóth Péter, Eöry Emese, Parlagi Gáspárné, Dr. Bedő Katalin, Lestyán Mária, Dr. Takács Lajos Gábor, Nemere Judit

Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 10000
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2020-04-02 Hungexpo Vásárközpont A pavilon I. emelet. (1101 Budapest Albertirsai út 10.) (BU Budapest) 2020-04-03 Hungexpo Vásárközpont D pavilon (1101 Budapest Albertirsai út 10.) (BU Budapest) A konferencián lehetőség van munkáltató számára részvételi igazolás kiadására, amelyet a helyszínen kell a konferencia regisztrációnál igényelni és a konferenciát követően a ROCKWOOL Hungary Kft. standján (A pavilon, 310/C) lehet átvenni. MÉK akkreditáció 2020/93 bírálati sorszám alapján szakmai naponként 1,5-1,5 pontot kapott, a kiállítás megtekintéséért pedig plusz 1 pont jár! MMK tagoknak a továbbképzési pontért előzetes regisztráció kötelező, a www.bpmk-oktatas.hu oldalon lehetséges. Ehhez 1 napon való részvétel elégséges! Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/konferencia végén történik!