Mitől lehet biztonságosabb a város?

Pályázat rövid címe: Mitől lehet biztonságosabb a város?
Bírálati sorszám: 2019/299
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 6. Környezetépítészet, környezetalakítás, tájépítészet
6.3 Környezetalakítás, szabadtér-építészet
Pályázat jellege: egy napos, kontakt órák elméleti és gyakorlati bevezetés a témakörbe.
Időtartam: 8 óra
Létszám: min. 15 fő. Max. 25 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Urbanisztikai Társaság / Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Pályázó címe / elérhetőségei:
1094 Budapest, Liliom u. 48.
Telefonszám: 06-1-215-5794
E-mail: mut@mut.hu
Weboldal: www.mut.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szkordilisz Flóra
E-mail: f.szkordilisz@mut.hu
Regisztrációs link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDLekyQreBFeQW2S2Fk3ROU0vVU17hKcyjtZGBQaufLEo8A/viewform
Pályázat részletes tartalma:
Mitől lehet biztonságosabb a város? Biztonságos épített környezet kialakítása az építészeti bűnmegelőzés eszközeivel A közterek minősége és a gyalogosok, városlakók biztonságérzete egyre fontosabb kérdés a szabadtérépítészetben és a várostervezésben is. Az építészeti bűnmegelőzés azokra a biztonságunkat zavaró, veszélyeztető vagy éppen sértő külső tényezőkre kíván hangsúlyt fektetni, amelyek az egyént körülölelő épített környezetből fakadhatnak. Az építészeti bűnmegelőzés szemlélete egyáltalán nem új keletű, ugyanis a „környezettervezéssel a bűnmegelőzésért” (CPTED = crime prevention through environmental design), már évek óta divatos a fejlett országokban. A témakör kapcsán született elvek alkalmazásának célja, hogy akár családi házas övezetekben, akár sokemeletes bérházak esetén is az épületek közötti „foghíjtelkeket” parkosítják, illetve kidolgozott elvek, ajánlások mentén kerülnek megépítésre az ingatlanok, a közterek, amely által a bűncselekmények száma csökken(het). Eredményessége abban rejlik, hogy a rendezett, kivilágított, gondozott, területhatárokat jelölő, bárki által könnyen megközelíthető, gyalogosokat kiszolgáló rehabilitált terület riasztja a bűnelkövetőt, ugyanis biztonságérzete csökken. Ezzel párhuzamosan az ott élők szubjektív biztonságérzete nő, amely mint tudjuk, az emberek világról alkotott képének meghatározásában legalább annyira fontos szempont, mint a ténylegesen elkövetett bűncselekmények száma és típusa. Kurzusunk ezekbe a módszerekbe, eszközökbe nyújt rövid betekintést.
Előadók:
Dr. Molnár Jenő István, Ongjerth Richárd, Bauer Ádám, Szkordilisz Flóra

Részvétel feltétele / célcsoport: Célcsoport: főépítészek, várostervezők, tájépítészek
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Bruttó 18.500 Ft, MUT-tagoknak 15.000
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-10-18 Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Liliom u. 48. (1094 Budapest IX. kerület) 2 kreditpont