52. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS 9. TERVEZŐ TÁBOR

Pályázat rövid címe: 52. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS 9. TERVEZŐ TÁBOR
Bírálati sorszám: 2019/206
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 5 pont
Pályázat témaköre: 5. Területi- és településtervezés
5.1 Területfejlesztés és a területrendezési tervezés
Pályázat jellege: nyári egyetem
Időtartam: 2019.08.05-2019.08.08
Létszám: 50 fő
Pályázó megnevezése: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
Telefonszám: 94/509-500
E-mail: bako.bela@vasitit.hu
Weboldal: www.vasitit.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
dr. Bakó Béla, igazgató
E-mail: bako.bela@vasitit.hu
Regisztrációs link: www.vasitit.hu és www.sune.hu
Pályázat részletes tartalma:
52. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS 9. TERVEZŐ TÁBOR KINEK ÉPÜL A VÁROS? 2019.08.05-2019.08.08 Az elmúlt években a nyári egyetem több oldalról közelítette meg az urbanisztika kérdéskörét. Elemeztük, hogy „Ki tervezi a várost?”, mi a települések életében az egyház/ak szerepe (Az egyház és a város), milyen hatása van az ország, a térségek és a települések életében a turizmusnak, vizsgáltuk, hogy milyen a fenntartható urbanizmus (van-e olyan egyáltalán). Idén arra fókuszálunk, hogy ki számára tervezzük, fejlesztjük, építjük a várost, tágabb értelemben a településeket. Kiss István – Magyary Zoltán egykori munkatársa – továbbfejlesztette Patrik Geddes gondolatát, s a térségek és települések vizsgálatát négy részre, szférára tagolta. E négyből az ún. szocio-szféra lesz vizsgálódásunk „tárgya”, valamint az urbanoszféra hatása a szocioszférára (a kettő összefüggésrendszere), de ugyanígy érdekes lehet a természeti környezet és a városlakók kapcsolata is. Tapasztaljuk, hogy a városok vezetése gyakran az érkező befektetők akarata szerint alakítja a települések terveit, szabályzatait, hogy sok beruházó és tervező gondolja azt, hogy ők avatottak a városok alakítására, jövőjének meghatározására. A beruházások esetenként presztízs-célokat szolgálnak, máskor szinte egyetlen meghatározó tényezőjük a profitszerzés, sőt maximálás. Ezzel szemben sokak meggyőződése, hogy a települési tervek „igazi” megrendelői a lakók, hisz az ő életkörülményeiket határozzák meg a tervek, a beruházások. Megismerhetők-e a polgárok vágyai, elképzelései, van-e és ha van, milyen az elképzelésük városuk, községük jövőjéről, a számukra kedvező településről? 2019-ben kilencedik alkalommal rendezzük meg a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Táborát, amelynek helyszíne Bük városa lesz. A több mint 3300 lakosú város Magyarország nyugat-dunántúli idegenforgalmi régiójában, Vas megyében, a Felső-Répcementi kistérségben található. Az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál, a Répce-síkon fekvő üdülőhely Szombathelytől, Kőszegtől és Sárvártól 20-25 km, Soprontól 47 km távolságra helyezkedik el. Az osztrák határ közelsége meghatározó jelentőségű a fürdőhely és a régió fejlődésében. Az idei évben a Tervező Tábor résztvevői két feladat közül választhatnak: 1. BÜK VÁROSKAPUI A tervtábor keretében a résztvevők feladata közösen elkészíteni a Bükre vezető utak „megérkezési helyeinek” koncepcionális tervét, amely mind a településkép fejlesztése, a karakter formálása, szempontjából fontos. Nem csak az ide látogatók számára, de a városban, térségben lakó polgárok lakókörnyezetének minőségnövelése érdekében is lényeges a közhasználatú terek kialakítása, megjelenése, funkcióbővítése. 2. SZAPÁRY- KASTÉLY KÖRNYEZETE Bük város egyik kiemelt látnivalóját, a Szapáry-kastélyegyüttest egy XVI. századi eredetű, megerősített udvarházból építtette át Felsőbüki Nagy István 1696-ben, kora barokk stílusban. A négy saroktornyos erődfalból csak egy torony maradt meg. A feladat a kastély környezetének feltérképezése, majd – az idegenforgalom, városmarketing és az épített örökség szempontjait figyelembe vevő – hasznosítási lehetőségeinek, javaslatainak bemutatása, egy koncepcionális terv keretében.
Előadók:
1. nap – 2018. augusztus 05. TÉMÁK: Városok és városlakók, A magyar cigányság települési igényei, települési kultúrája, Hogyan és ki juttassa szóhoz a múltat a városban? Az önkormányzatiság elve a városépítés megrendelői oldalán ELŐADÓK: Szirmai Viktória Széchenyi-díjas kutatóprofesszor, az MTA doktora, a városi társadalom jeles szakértője Rostás-Farkas György (József Attila-díjas magyar cigány író, költő, műfordító, újságíró, népművelő, a cigányság hagyományainak és nyelveinek kutatója. A Magyar Írószövetség, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének és a Magyar Művészeti Akadémiának tagja Hörcher Ferenc (eszmetörténész, filozófus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója.) 2. nap – 2018. augusztus 06. TÉMÁK: A lakhatási szegénység, A városlakók környezeti igényei egy környezetpszichológus szemével, A szabadtéri minőség és a helykötődés összefüggései budapesti lakótelepeken, Közösségi tervezés tapasztalatok, Településtervek tapasztalatai ELŐADÓK: Pósfai Zsuzsanna BCE Nemzetközi tanulmányok (alapképzés), Sciences Po Paris — Város- és területfejlesztés (mesterképzés), PhD Regionális politika Dúll Andrea PhD egyetemi tanár, Környezetpszichológia Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék tanszékvezetője, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékán-helyettese Zelenák Fruzsina tájépítész, PhD, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtér-tervezési Tanszék Ronyecz Zsófia PhD okl. tájépítészmérnök, a Völgyzugoly Műhely projektasszisztense Szczuka Levente okl. településmérnök, okl. építészmérnök, Urban-Lis Stúdió Kft., SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Településépítészeti Tanszék 3. nap – 2018. augusztus 07. TÉMÁK: Nemzetközi kitekintés a tervezés, városvezetés társadalmi tendenciáiról, "Csend-hang-zaj. A város akusztikai minősége (soundscape)", ELŐADÓK: Kocsis János Balázs PhD habil., egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, és a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja, a MUT alelnöke Berndt Mihály a Herman Ottó Intézet Békésy-díjas zajszakértője, Környezetvédelmi Osztály zajvédelmi szakreferense Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi-díjas építész, Tokaj korábbi Főépítésze Radványi György okl. építészmérnök, DLA Zsigmond László építész, Kvadrum Építész Kft ügyvezetője, Veresegyház főépítésze, az Év főépítésze-díj 2015. évi kitüntetettje 4. nap – 2018. augusztus 08. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS Kőszeg-Bük ELŐADÓK: Portschy Tamás, okleveles építész, Celldömölk főépítésze Dr. Németh Sándor PhD. Bük város polgármestere

Részvétel feltétele / célcsoport: Aktív építészettel, városépítészettel, településtervezéssel, településföldrajzzal foglalkozó szakemberek és egyetemi hallgatók. Városfejlesztésben érintett egyéb szereplők: kivitelezők, települési önkormányzati alkalmazottak, választott vezetők
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a meghívottak számára

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Napi részvételi díj: 7.500 Ft/fő 3 napi részvételi díj: 21.000 Ft/fő Tanulmányút: 5.000 Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-08-01 9. Tervező Tábor (9740 Bük) 2019-08-05 52. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (9700 Szombathely)