A kivitelezői kockázatok gyakorlati kezelése az építőiparban

Pályázat rövid címe: A kivitelezői kockázatok gyakorlati kezelése az építőiparban
Bírálati sorszám: 2019/187
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 4 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.4 Építőipari kivitelezési tevékenység szabályai
Pályázat jellege: iskolarendszeren kivűli tanfolyami rendszerű továbbképzés
Időtartam: 22 óra, 4•5,5 tanóra
Létszám: minimum 8 fő - maximum 40 fő
Pályázó megnevezése: BME Mérnöktovábbképző Intézet
Pályázó címe / elérhetőségei:
1111 Budapest, Egry József utca 1
Telefonszám: +36-1-463-3497
E-mail: merbler@mti.bme.hu
Weboldal: www.mti.bme.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Mészárosné Merbler Éva 463-3497 www.mti.bme.hu/jelentkezés oldalon keresztül
E-mail: info@mti.bme.hu
Regisztrációs link: http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/a-kivitelezoi-kockazatok-gyakorlati-kezelese-az-epitoiparban/
Pályázat részletes tartalma:
A kivitelezői kockázatok gyakorlati kezelése az építőiparban Az előzetes igényfelmérések szerint az épületek, építmények megvalósítása közben felmerülő/felmerülhető kockázatok gyakorlati menedzselése minden szakmagyakorló számára alapvetően fontos kérdés, mind a vállalkozások vezetői, mind a kivitelezői, mind a megrendelőként és/vagy partnerként közreműködők számára állandóan visszatérő probléma a kivitelezési kockázatok számbavétele, elkerülése (kiiktatása), minimalizálása, megosztása, a kezelésükre szolgáló intézkedések, valamint a bekövetkezésük következményeinek értékelése. A továbbképzés során ennek a komplex témának gyakorlati szempontú bemutatása, több nézőpontból való elemzése építéskivitelezési és beruházási menedzserek, jogi, biztosítási szakemberek, igazságügyi műszaki szakértők előadásai során, illetve vezetésével történik, illusztrálva az ezekkel a kockázatokkal kapcsolatos gondolkodásmódok sokszínűségét és a megoldások variációs lehetőségeit. A képzés tematikája: Az építőipari kivitelező vállalkozási folyamatát tekintik a továbbképzés vázának, ennek megfelelően a főbb témák a következők: az építőipari termelés sajátosságai és a kockázatok, általános kockázati leltár készítése, kockázatkezelés a kivitelezői ajánlatkészítés során, kockázatok a beruházó szemszögéből, kockázatkezelés a kivitelezési szerződés megkötése során, kockázatkezelés a termelés előkészítés során, szerződéses vitakezelés a jogász gyakorlatában, kockázatkezelés a kivitelezés során, változásmenedzsment, a kockázatok kezelésének értékelése az igazságügyi szakértő szemével, Problémák – javasolt megoldások esettanulmányok,  tapasztalatok megbeszélése, átadása egymásnak. A képzés főbb témakörei: A fenti témák körében – többek között - kiemelten foglalkozunk a pótmunka-többletmunka, az „előre-nem-láthatóság”, az árváltozások, az átfutási idővel összefüggő költségek elszámolása, az igazságügyi szakértő lehetőségei, a bírósági gyakorlat kérdéseivel is. Az egyes előadások után az elhangzottak megvitatására, kiegészítésére, gyakorlati példák ismertetésére, kérdések megválaszolására kerül sor, csoportos konzultációk az előadókkal.
Előadók:
Kristófik Zoltán dr. Turán Zsolt dr., Varga Barbara, Wéber László, Zseni István, Zsigmondi András.

Részvétel feltétele / célcsoport: Részvétel feltétele: Cél csoport: Építész- és építőmérnökök, beruházás-szervezésben, beruházás-lebonyolításban, adminisztrációban és kivitelezésben dolgozó szakemberek, projekt-menedzserek, mérnök-tanácsadók
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 65.000,-Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-09-27 Egry József utca 1. XI. emelet (1111 Budapest XI. kerület)