SAFECITY 3.0 – építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig

Pályázat rövid címe: SAFECITY 3.0 – építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig
Bírálati sorszám: 2019/104
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: Nincs adat
NA
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 1 napos
Létszám: 80 fő
Pályázó megnevezése: kultúrAktív Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
Mikszáth K. u. 9.
Telefonszám: +36 20 235 0190
E-mail: toth.eszter@kulturaktiv.hu
Weboldal: www.kulturaktiv.hu
Pályázat részletes tartalma:
SAFECITY 3.0 – építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig Konferencia Mitől biztonságos egy iskola? Hogyan kapcsolódik a biztonság a tanuláshoz? Mit jelent a biztonság a tanulás terei szempontjából? És hogyan kapcsolódik a biztonságos környezet a felsőoktatási képzésekbe? A SafeCity konferenciasorozat harmadik eseménye az oktatás szempontjából tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés témakörét. Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat és növelni lehet a térhasználók biztonságérzetét. Ez a megközelítés a tanulás tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a szakemberek képzése során is releváns. A SafeCity 3.0 konferencia során ezért pedagógusok, oktatók és építészek ismertetik saját szempontjaikat és tapasztalataikat, és vitatják meg közösen a biztonság és az oktatás sokrétű kapcsolódásait. SZEKCIÓ: BIZTONSÁGOS ISKOLÁK Az első szekció a biztonságos iskolák témakörét járja körül több szempontból. Az előadások során sor kerül a fizikai szempontok megvitatására, vagyis arra, hogy a tanulás és játék tereit miként lehet úgy kialakítani, hogy azok biztonságos, támogató környezetet nyújtsanak a gyerekek fejlődéséhez. Emellett a pedagógiai szempontok is teret kapnak, vagyis, hogy miként lehet a biztonságérzetet és a felhasználói felelősséget pedagógiai munkával erősíteni, milyen bűnmegelőzési programok működnek a hazai iskolákban, és milyen módon hatnak egyes pedagógiai megközelítések az épületek fizikai kialakítására. PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A BIZTONSÁG FELÉ – MEGKÖZELÍTÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK, MEGOLDÁSOK Az oktatás különböző szintjeit képviselő pedagógusokkal, oktatókkal, kutatókkal, és természetesen az oktatás tereit alakító építészekkel és tájépítészekkel beszélünk arról, hogy kinek mit jelent a biztonság. A cél, hogy az építészeti bűnmegelőzés különböző megközelítéseit – megnevezéseit, értelmezéseit, jelentését – tárjuk fel a pedagógiai kontextusban. SZEKCIÓ: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A második szekció az építészeti bűnmegelőzés a felsőoktatásban betöltött szerepét járja körül. Az előadások kitérnek a témakör relevanciájára egyes tudományterületek szempontjából, illetve konkrét oktatási helyzeteket és ezek eredményeit bemutatva ismertetik, hogy miként lehet az építészeti bűnmegelőzést az építész, környezetpszichológia, tájépítész és dizájn szakokon, akár interdiszciplináris együttműködések során oktatni és elsajátítani.
Előadók:
Tervezett előadók: BEVEZETŐ ELŐADÁSOK  Brózik Péter, tanársegéd ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar|Téma: Építészeti bűnmegelőzés és oktatás  Reith Anita, tájépítész mérnök, a SafeCity program projektvezetője |Téma: A SafeCity program oktatási projektjei SZEKCIÓ: BIZTONSÁGOS ISKOLÁK  Oroszlány Miklós, Fullbright ösztöndíjas építész |Téma: Biztonságos iskolaépületek  Eplényi Anna, egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék |Téma: Biztonságos iskolaudvarok  Saly Erika, pedagógiai fejlesztő, ökoiskola témavezető, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet|Téma: Alternatív utak a biztonságos iskolákhoz  Dr. Jármi Éva, pedagógiai szakpszichológus, egyetemi adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar |Téma: Iskolai bűnmegelőzési programok Magyarországon  Reith Gábor, igazgató, mestertanár, Vécsey János Leánykollégium |Téma: Építészeti bűnmegelőzés a kollégiumban  NBT képviselője |Téma: Reakció program PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A BIZTONSÁG FELÉ – MEGKÖZELÍTÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK, MEGOLDÁSOK SZEKCIÓ: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN  Dr. Markó Balázs DLA dékán, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar |Téma: Az építészeti bűnmegelőzés lehetőségei és irányai az építészképzésben - Terepmunka, helyi közösségek bevonása, az építész társadalmi felelőssége  Dr. habil Dúll Andrea egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék|Téma: A SafeCity interdiszciplináris együttműködés kiértékelése  Zelenák Fruzsina, oktató, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar |Téma: Építészeti bűnmegelőzés a tervezésben

Részvétel feltétele / célcsoport: Regisztráció, Célcsoport: építészek, tájépítészek, pedagógusok, oktatási intézmények vezetői
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-06-06 Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar 1118 Budapest, Villányi út 29-43 (BU Budapest)