SAFECITY 1.0 – A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben - Konferencia

Pályázat rövid címe: SAFECITY 1.0 – A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben - Konferencia
Bírálati sorszám: 2019/43
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont naponta
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.7 Nemzetközi építészeti kitekintés (trendek, törekvések)
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 2 napos
Létszám: 120 fő
Pályázó megnevezése: kultúrAktív Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
Mikszáth K. u. 9.
Telefonszám: +36 20 235 0190
E-mail: toth.eszter@kulturaktiv.hu
Weboldal: www.kulturaktiv.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Tóth Eszter
E-mail: toth.eszter@kulturaktiv.hu
Regisztrációs link: http://www.safecity.hu/konferenciak/1-0/
Pályázat részletes tartalma:
SAFECITY 1.0 – A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben - Konferencia Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel kapcsolatos ismereteink tapasztalatokon és kutatómunkán alapulva folyamatosan bővültek az elmúlt évtizedek során. A Safecity 1.0 konferencia célja ezeket a környezetet céltudatosan alakító elveket különböző nézőpontokból, széles körben megismertetni. A konferencia két részben tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés megközelítéseit és lehetőségeit. Az első napon rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásaiból nyernek tájékoztatást a résztvevők. Az előadások a biztonságos települések, a gyerekbarát városok és az egyetemi képzések és kutatások témakörök köré szerveződnek. A második napon interaktív, gyakorlatorientált workshopokon nyújtanak lehetőségeta szakmai témák és ismeretek elmélyítésére. . RÉSZLETES PROGRAM ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A GYAKORLATBAN Hogyan lehet az építészeti bűnmegelőzés alapelveit (CPTED) alkalmazni a településfejlesztés gyakorlatában? Az első szekció előadásai három különböző szempontból közelítik meg a biztonságos település témakörét. Bemutatásra kerül a nemzetközileg is nagy sikerű SafeGrowth módszer, amely gyakorlati útmutatást nyújt az építészeti bűnmegelőzési elvek alkalmazásához, a Global Street Design Guide, amely többek között a gyermekközpontú utca és köztértervezési stratégiák kidolgozását segíti, valamint a szociális design és co-design nyújtotta lehetőségek. ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A második szekció előadásai átfogó képet nyújtanak az építészeti bűnmegelőzés hátteréről, szerepéről, az európai hálózatáról és a Magyarországi helyzetéről. GYEREKBARÁT VÁROSOK A harmadik szekcióban a gyermekek és fiatalok által használt terek biztonságos kialakítása áll a középpontban. Hogyan lehet építészeti és környezetalakítási eszközökkel csökkenteni a bűnesetek számát az oktatás, a tanulás, és a játék tereiben? És hogyan integrálható a gyermekek szempontja a közterek és települések tudatos és biztonságosságra törekvő kialakítása során? A szekció előadásai a gyermekbarát városok szempontjából tárgyalják az építészeti bűnmegelőzést, hazai és nemzetközi példákon keresztül. SZAKEMBEREK KÉPZÉSE A negyedik szekció külföldi és hazai példákon keresztül mutatja be az építészeti bűnmegelőzés szerepét a felsőoktatásban, az építész szakokon keresztül a kriminológiáig. Vajon hogyan kapcsolódik az építészeti bűnmegelőzés témaköre az egyes tudományágakhoz, és hogyan illeszthető ez a tematika a különböző szakirányú képzésekbe és egyetemi kutatásokba? WORKSHOPOK A konferencia második napján három interaktív workshopon vehetnek részt a résztvevők, melyeket egy-egy rövid ismertető előadás vezet fel.  a SafeGrowth módszer a gyakorlatban  az építészeti bűnmegelőzés jogszabályi környezete  építészeti bűnmegelőzés: nézőpontok, szereplők és feladatok
Előadók:
 Gregory Saville alapító elnök / ügyvezető igazgató, International CPTED Association (ICA) / AlterNation, Denver |Településfejlesztés Safegrowth módszerrel  Ankita Chachra, programmenedzser, Global Designing Cities Initiative, National Association of City Transportation Officials (NACTO), New York | Biztonságos közterek tervezése gyerekeknek és gyerekekkel  Paul van Soomeren, európai regionális igazgató / alapító, EDOCA, International CPTED Association (ICA) / DSP-Group, Amszterdam│ Építészeti bűnmegelőzés (CPTED): gyakorlati tapasztalatok  Dallos Endre, bűnmegelőzési szakértő, Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület (BEVE) │ CPTED – hogy mondják magyarul?  Marguerite Hunter Blair, ügyvezető igazgató, Play Scotland, Edinburgh│ A játék-terek joga - helyi játék stratégiák, irányelvek és várostervezés támogatása a gyerekek, családok és közösségek érdekében  Benedek Mátyás, projektmenedzser, UNICEF Magyarország │ Az UNICEF Gyerekbarát település programja  Beleznay Éva, senior consultant, Advanced Building and Urban Design (ABUD), Budapest | Városi és építészeti terek gyerekszemmel  Dr. habil Ewa Klima, docens, Lodzi Műszaki Egyetem, Tér Menedzsment Tanszék, Lodz│ Az életminőség javítása CPTED módszerrel– lakótelepi esettanulmány  Dr. habil Gyergyák János adjunktus, PTE Műszaki És Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék, Pécs│ Kísérlet és tervezés, biztonság és közösség  Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék, Budapest│ A bizonytalanság dimenziói  Bo Grönlund professor emeritus, KADK, Dán Királyi Művészeti Akadémia, Építészet, Design és Műemlékvédelem Tanszék, Koppenhága│ CPTED és Új Urbanizmus a növekvő különbségek világában  Bálint Imre Ybl-díjas építész, Budapest │Összegző gondolatok gyakorlati szemszögből  dr. Kovács Róbert, docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állami és Jogtudományi Kar, Budapest│ Szituációs bűnmegelőzés és az önkormányzati látómező workshopok:  Gregory Saville: SafeGrowth Tervezési Rendszer gyakorlati alkalmazásai - Rövid workshop a taktikákról (angol nyelven)  dr. Molnár István Jenő: Biztonság: kötelező vagy ajánlott?  Szilágyi-Nagy Anna: Nézőpont kérdése –Kinek a feladata a környezeti bűnmegelőzés?

Részvétel feltétele / célcsoport: Részvétel feltétele: regisztráció Célcsoport: építészek, várostervezők, önkormányzati és államigazgatási szakemberek és döntéshozók
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-03-07 BM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21. (BU Budapest) 2019-03-08 BM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21. (BU Budapest)