Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, annak gyakorlati képzése

Pályázat rövid címe: Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, annak gyakorlati képzése
Bírálati sorszám: 2019/7
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.4 Építőipari kivitelezési tevékenység szabályai
Pályázat jellege: szakmai tanfolyam
Időtartam: két egymást követő munkanap, 2x6 óra, összesen 12 óra
Létszám: minimum 15, maximum 40 fő
Pályázó megnevezése: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefonszám: +3612222401
E-mail: titkarsag@terc.hu
Weboldal: www.terc.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Molnár Miklós Konrád ügyvezető igazgató, telefon: +3614222500, mobiltelefon: +36209351113, e-mail:mm@terc.hu
E-mail: titkarsag@terc.hu
Regisztrációs link: https://www.terc.hu/oldal/e-naplo
Pályázat részletes tartalma:
Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás, annak gyakorlati képzése Témaköre: Tervezőknek, felelős műszaki vezetőknek, építési műszaki ellenőröknek, az építési naplóbejegyzési jogosultsággal rendelkezőknek Oktatás tematikája: Az elektronikus építési napló alkalmazása, kapcsolódása más alkalmazásokhoz. Kinek és milyen módon kell gondoskodnia a kivitelezés dokumentálásának lehetőségéről. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének és megnyitásának módja, a naplóvezetés tartalmi és formai követelményei. Az elektronikus építési napló megnyitásával és vezetésével kapcsolatos tudnivalók. Az e-naplóbejegyzésre jogosultak köre, a bejegyzés módja, terjedelme. Az építtetőnek és a kivitelezés résztvevőinek az e-naplóval kapcsolatos kötelezettségei. Az e-naplóhoz kapcsolódód betekintési jog gyakorlására jogosultak, a betekintés terjedelme. Az elektronikus teljesítési igazolással kapcsolatos előírások. Az elektronikus építési napló jelzései, a központi szerveren futó alkalmazás hatásainak áttekintése. A hatályos szabályozás, változások és aktualitások. Az e-építési napló felépítése, részei és mellékletei. Az alkalmazás használatának alapjai. A kivitelezés résztvevőinek hozzáférése a naplókhoz. Az e-építési napló vezetése lépéről lépésre, a készenlétbe helyezéstől a lezárásáig. Gyakorlati problémák kezelése, modellezése. A leggyakoribb naplóvezetési hibák. Különbségek az általános és sajátos építményfajták (vizi/ipari/hírközlési/közlekedési) e-építési napló vezetésében. Gyakorlati képzés, konzultáció.
Előadók:
Wolford Ágnes építész, jogi szakokleveles mérnök, a minisztérium volt munkatársa, az e-építési napló rendszerének bevezetésével, koordinálásával foglalkozott

Részvétel feltétele / célcsoport: Nincs meghatározott minimális képzettség, javasolt minimum középfokú építőipari végzettség
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 24 800 Ft + Áfa/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2019-01-30 TERC Irodaház Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2019-03-06 TERC Irodaház Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2019-05-07 TERC Irodaház Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület) 2019-05-15 2019.09.10. és 11. Pillangó park 9. (1149 Budapest XIV. kerület)