Építésügyi Szakmai Konzultáció

Pályázat rövid címe: Építésügyi Szakmai Konzultáció
Bírálati sorszám: 2018/228
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.9 A tervező szerepe a kivitelezés során (kivitelezés tervezői felügyelete), tervezői részvétel •••
Pályázat jellege: Szakmai előadások, konzultáció
Időtartam: 2018-10-09 fél nap
Létszám: 80-100 fő
Pályázó megnevezése: Békés Megyei Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.
Telefonszám: 06-66/454-987
E-mail: bemek@freemail.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Békési Gábor titkár
E-mail: bemek@freemail.hu
Regisztrációs link: http://bekesweb.kh.gov.hu/rendezveny, bemek@freemail.hu
Pályázat részletes tartalma:
Építésügyi Szakmai Konzultáció - 2018. évi Békés Megyei Építészeti Díj átadása - Építési engedélyezési eljárások lefolytatása és egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése során tapasztalt problémák • az engedélyezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, jellemző hiányosságok, hibák, ezek gyakorlati következményei • egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció jellemző hiányosságai és hibái • a helyi építési szabályzat előírásainak figyelembevétele nélkül összeállított tervdokumentáció következményei • tervezői felelősség - A tervdokumentáció hiányosságainak következményei a kivitelezésre • a kivitelezés szereplőinek feladatai, felelősségük a beruházás során • a kivitelezés közben felmerülő szerkezeti változtatások rögzítésének szükségessége, annak szabályszerű dokumentálása • a tervezői és a kivitelezői feladatok kapcsolódási pontjai a gyakorlatban - Kivitelezési szerződés, felelősségbiztosítás • kivitelezési szerződés tartalmi elemei az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján • a kivitelezési szerződés hiányosságainak a jogkövetkezményei • a felelősségbiztosítás nem megfelelő igazolásának a jogkövetkezményei a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján - Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSzSz), Építőipari Vállalkozók Etikai Kódexe, Építési Szerződésminták. - A kivitelezési tevékenyég ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok • az e-építési napló vezetésének gyakori hibái és azok következményei (szankciók) - A tűzvédelmi feltételek teljesítése a kivitelezés során • Jogszabályi háttér • Kivitelezési tűzvédelmi műszaki leírás tartalmi és formai követelményei • Nyilatkozatok, bizonyítványok • Használatbavételi eljárás a tűzvédelmi szakhatóság szemszögéből - Kivitelezői-, szakági nyilatkozatok - Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályainak és tűzállósági határértékeinek meghatározása - Teherhordó acél szerkezetek tűzvédelmi követelményeinek igazolása - Oltóvíz biztosítása - Villamos-, villámvédelem berendezések megfelelőségének vizsgálata Válaszok az előadásokhoz kapcsolódóan előzetesen beküldött kérdésekre
Előadók:
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Békés Megyei Kormányhivatal Fajzi Tamás elnök, Békés Megyei Építész Kamara Makkai Nóra - BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály építésügyi szakügyintéző Krivjanszki János - BÉMKH Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztály, osztályvezető dr. Tari Béla - BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, hatósági szakügyintéző Bődi János – Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, általános alelnök Petróczki Zsuzsanna - BÉMKH Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Osztály, építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző Bódi Csaba - Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető

Részvétel feltétele / célcsoport: Békés Megyei Építész Kamara tagjai, Békés Megyei Mérnöki Kamara tagjai, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai, Békés megyei építési vállalkozók, felelős műszíki vezetők, építési műszaki ellenőrök
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a regisztrációt követően
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2018-10-09 Építésügyi Szakmai Konzultáció Derkovits sor 2. Kormányhivatal Nagyterme (5600 Békéscsaba)