Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan?

Pályázat rövid címe: Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan?
Bírálati sorszám: 2018/202
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont naponta
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.6 Építészetelmélet, kortárs építészet elmélete •••
Pályázat jellege: KONFERENCIA_szakmai továbbképzés
Időtartam: 2018-09-06 és 09-07, 2 nap
Létszám: 60 fő
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szendrei Zsolt 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 epitesztovabbkepzo@chello.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: ww.mma.hu, A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata és Művészetelméleti Tagozata
Pályázat részletes tartalma:
Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan? A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata és Művészetelméleti Tagozata tisztelettel meghívja a műemlék kortárs építészeti kezelését, műemlék és kortárs építészet viszonyát vizsgáló konferenciájára program: SZEPTEMBER 6. CSÜTÖRTÖK Levezető elnökök: SOLYMOSI-TARI EMŐKE, SULYOK MIKLÓS 09.30 – 09.40 FEKETE GYÖRGY Köszöntő 09.40 – 09.50 BODONYI CSABA vitaindító írását felolvassa Sulyok Miklós 09.50 – 10.10 CSÁGOLY FERENC A műemlékvédelem bizonytalanságai 10.10 – 10.30 UJVÁRY GÁBOR Konstrukció, dekonstrukció, rekonstrukció. Történettudomány és örökségvédelem 10.30 – 10.50 VÁRKONYI GÁBOR A történeti rekonstrukció – nyelvében él a tudomány? 10.50 – 11.10 KÁVÉSZÜNET 11.10 – 11.30 SULYOK MIKLÓS Műemlék: dokumentum vagy kulturális örökség? 11.30 – 11.50 SZEKÉR GYÖRGY Az elméleti rekonstrukció, mint a műemléki helyreállítási koncepció alapja 11.50 – 12.10 CSÉFALVAY GYULA, BOTOS JUDIT 12.10 – 12.30 ROSTÁS LÁSZLÓ 12.30 – 13.30 EBÉDSZÜNET 13.30 – 13.50 RUDOLF MIHÁLY Mulasztás – Adalékok hegyi- és vízi várak régiségből vett és kortárs történetéhez 13.50– 14.10 SKARDELLI GYÖRGY Hol vár állott, most kőhalom… Morális kérdések az építészetben és a műemlékvédelemben 14.10 – 14.30 LUKÁCS ZSÓFIA Felöltöztetett falak – csak zengő érc vagyok? Enteriőrrekonstrukciók szerepe a letűnt korok épületeinek értelmezésében 14.30 – 14.50 HORVÁTH JENŐ Örök emlékül – Füzér 14.50 – 15.20 KÁVÉSZÜNET 15.20 – 15.40 ROSTÁS PÉTER A Budavári Palota Szent István termének rekonstrukciója 15.40 – 16.00 POTZNER FERENC Az új királyi lovarda újraépítése 16.00 – 16.20 VARGA-ÖTVÖS BÉLA Élő műemlék – értékgazdálkodás 16.20 – 17.00 Kerekasztal-beszélgetés. Részt vevők: Dévényi Sándor, Horváth Jenő, Nagy Gergely (ICOMOS), Ujváry Gábor,moderátor: Sulyok Miklós Az utóbbi tíz évben Magyarországon is gyakran zajlanak viták arról, hogyan nyúlhatnak az építészek és megrendelőik a műemléki épületekhez? Az MMA konferenciája a társadalmi és szakmai párbeszéd elmélyítését, az eltérő álláspontok higgadt kifejtését tűzi ki céljául. A műemléki szemlélet változásának korát kívánja bemutatni a gyakorló építészek megközelítésében, valamint a kérdés esztétikai és társadalmi háttérproblémáit elemezni az elméleti szakemberek segítségével. Az UNESCO és az ICOMOS állásfoglalásaiban, chartáiban az utóbbi három évtizedben jól követhető a műemlék, a kulturális örökség, a történeti városi táj fogalmainak átalakulása, amely a társadalmi igények és a műemlékhez való viszony folyamatos változását jelzi. Van-e köze a területén található, sajátnak tekintett, műemlékéhez egy helyi közösségnek, például egy önkormányzatnak, s lehet-e ezáltal köze saját múltjához? Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy elfogadhatóvá váljon a rekonstrukció eddig elutasított megoldása egyes műemlék épületek, vagy együttesek használatában? SZEPTEMBER 7. PÉNTEK Levezető elnökök: DÉVÉNYI SÁNDOR, TURI ATTILA 09.30 – 09.50 SZENTKIRÁLYI MIKLÓS BÉLA Kiegészítés lehetőségei és határai, javaslatok és megoldások 09.50 – 10.10 ISTVÁNFI GYULA Az építészeti rekonstrukció formái és eszközei 10.10 – 10.30 VUKOV KONSTANTIN Két rekonstrukció az esztergomi középkori palotában 10.30 – 10.50 PAZÁR BÉLA Miért tesszük? 10.50 – 11.10 KÁVÉSZÜNET 11.10 – 11.30 ALBERT TAMÁS A hitelesség mentén – Nagyvázsony, Kinizsi-vár 11.30 – 11.50 WITTINGER ZOLTÁN A kisvárdai vár felújítása 11.50 – 12.10 MEZŐS TAMÁS Alkalmazható-e a műemlékvédelemben a rekonstrukció? 12.10 – 12.30 ALBERT JÁNOS Modern rekonstrukció – a szászvári vár és a sümegi vár 12.30 – 13.30 EBÉDSZÜNET 13.30 – 13.50 DEÁK ZOLTÁN Épületrestaurátori szemlélet a visegrádi palota rekonstrukciós helyreállításában 13.50 – 14.10 ZSEMBERY ÁKOS Kortárs rekonstrukció – a befejezett múlt? 14.10 – 14.30 KRCHO JÁNOS Műemlékek felújításainak történetei és mítoszai 14.30 – 15.00 KÁVÉSZÜNET 15.00 – 15.20 OSGYÁNYI VILMOS A kőrestaurálás és a rekonstrukciók 15.20 – 15.40 SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY Egy harmincöt éves műemlék 15.40 – 16.00 VADÁSZ BENCE A Hültl Dezső paradoxon – az Országgyűlés Hivatalának új irodaépülete – a Kossuth tér déli térfalának befejezése
Előadók:
SZEPTEMBER 6. CSÜTÖRTÖK Levezető elnökök: SOLYMOSI-TARI EMŐKE, SULYOK MIKLÓS SZEPTEMBER 7. PÉNTEK Levezető elnökök: DÉVÉNYI SÁNDOR, TURI ATTILA A konferencia előadói Albert János építész Albert Tamás építészmérnök Botos Katalin építész Prof. Cságoly Ferenc Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Cséfalvay Gyula építész Deák Zoltán építész Horváth Jenő Füzér Község polgármestere Istvánfi Gyula építész, építészettörténész, az MMA rendes tagja Krcho János építőművész, az MMA rendes tagja Dr. Lukács Zsófia DLA belsőépítész tervezőművész, enteriőrtörténet-kutató Mezős Tamás CSc, DLA, egyetemi tanár Osgyányi Vilmos kőszobrász-restaurátor művész Pazár Béla építész Potzner Ferenc építész Rostás Péter művészettörténész, PhD, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóhelyettese Rostás László építész Rudolf Mihály DLA építőművész, az MMA rendes tagja Sáros László György DLA, Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja Skardelli György építőművész, az MMA rendes tagja Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja Dr. Szentkirályi Miklós Béla restaurátorművész, az MMA rendes tagja Ujváry Gábor CSc, történész, intézetvezető, VERITAS Történetkutató Intézet Vadász Bence DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, az MMA köztestületi tagja Varga-Ötvös Béla közgazdász Vukov Konstantin építész PhD Wittinger Zoltán építész Zsembery Ákos építész PhD

Részvétel feltétele / célcsoport: szakmagyakorlók
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: díjmentes, de regisztrációhoz kötött
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2018-09-06 Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza, Makovecz terem 1051 Bp. Vigadó tér 2. (BU Budapest) a két nap programjain való részvételért külön-külön kérnénk kreditpontot meghatározni szíveskedjenek