MONOLIT ÉS ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉS

Pályázat rövid címe: MONOLIT ÉS ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉS
Bírálati sorszám: 2018/170
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: szakmai előadás
Időtartam: 4 óra
Létszám: minimum 5 fő, maximum 20 fő
Pályázó megnevezése: Grabarics Építőipari Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
2400 Dunaújváros Papírgyári út 30/d
Telefonszám: 1/ 266-0168
E-mail: korona.viktoria@grabarics.hu
Weboldal: www.grabarics.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Korona Viktória 30/644-8315
E-mail: allas@grabarics.hu
Pályázat részletes tartalma:
MONOLIT ÉS ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉS 1. Minőségbiztosítási az építőiparban Mit jelent az építőipari minőség kifejezés? Mi a különbség a minőségellenőrzés és a minőségbiztosítás között? Miért fontos még ma is foglalkozni a minőségbiztosítással? Vajon miért nem alkalmazza a vállal-kozások jelentős része az utóbbi időben? Mire vonatkozik a minőségbiztosítás szervezetekre vagy a megvalósítandó épületekre? 2. Az építőipar „ismeretlen” szabályozása Ismerjük az Építési Törvényt, az OTÉK előírásait? Tudjuk mit vállalunk, mire szerződünk, mit nyi-latkozunk – és felmértük-e, hogy ezeknek milyen következményei lehetnek? Melyek az építőipari szabályozás eszközei és mi a szerepük? Kinek a kötelessége műszaki szabványokat készíteni? Mi a különbség a műszaki tartalmú jog-szabály és szabvány között? 3. Látszóbeton I.o. minőségben Látszóbeton – látványbeton. Milyen szerkezetet is kell ilyen követelmény esetén építeni? Meg-határozható-e egyáltalán ennek a kifejezésnek a műszaki tartalma? „I.o. minőségben” - használjuk nap, mint nap ezt a meghatározást. Mire gondol ilyenkor az épít-tető, a kivitelező, a műszaki ellenőr és a használó? Hogyan értelmezhető a mindennapi gyakor-latban ez a kifejezés? 4. Az építőipari szabályozások/ szabványok változása Miben különbözik a 80-as évek magyar szabályozási rendszere az európai műszaki szabályozás gondolatától? Mit jelent az új megközelítés elve, az Építési Termék Irányelv, a harmonizált szab-vány kifejezés? Hogyan kell értelmezni a szabványok önkéntességét? Lehet-e a szabványostól eltérő termék-nek, szerkezetnek rosszabb eredményt nyújtania, mint a szabványosnak? A CE jelölés valóban kiváló minőséget is jelent? Hogyan lehet egyszerűen hozzáférni a szabvá-nyokhoz? 5. Problémák a monolit vasbeton szerkezetek megvalósítása közben Mit jelent a vizsgálati szempont fogalma? Melyek voltak az elmúlt évek minőséggel kapcsolatos problémái? Félreérthetőek-e a szabvá-nyok? Mi a recept arra, hogy elkészült szerkezetet kevesebb konfliktussal adjuk át? 6. Építőipari minőség – új felfogásban Miért kell pontosan ismerni a „minőség” kifejezést az építőiparban? Hogyan értelmezhető az építőipari minőség kettős jelentéstartalma? Mit jelent a megjelenési mód meghatározás? 7. A monolit vasbeton szerkezetek tervezésének és kivitelezésének szabványai Hogyan kell megfelelni a kötelező európai direktíváknak a monolit vasbetonépítésben? Melyek az erőtani tervezésnek, az anyaghasználatnak, az anyagok ellenőrzésének, a kivitelezés-nek, a javításnak és az elkészült szerkezetek megjelenési módjának régi és új szabványai? Al-kalmazhatóak-e ezek a szabályozások egymás nélkül? 8. Az MSZ 24803 szabványcsalád Milyen lényeges hibái vannak az MSZ-04-800-as szabványoknak? Hol okoz problémát az új euró-pai szabvány az MSZEN 13670 tűréseinek betartása? Vannak-e ellentmondásai a német látszó-beton irányelvnek? Hogyan épül fel az MSZ 24803 szabványsorozat? Mik a szabványsorozat újdonságai? Mi az a kö-vetelményszint? Hogyan kell szabályosan minősíteni az elkészült szerkezeteket? 9. Zsaluzatok típusai – zsaluzási technológiai alapjai Az előadás az alapoktól kezdve mutatja be napjaink zsaluzási technológiáját részletesen kitérve a fal zsaluzatokra, a pillér zsaluzatokra, a födém zsaluzatokra, a gerenda zsaluzatokra és az építé-si állványokra 10. Ütemtervkészítés a monolit vasbeton szerkezetépítésben Miért készítünk ütemtervet? Hogyan épül fel az ütemterv készítés folyamata? Hogyan lehet optimalizálni a zsalukészletet? Melyek a vasbeton szerkezetek költségtervezésének bizonytalan tényezői? Hogyan kell megtervezni a zsaluzási költségeket? Hogyan alakul ki a zsaluzási munkák önköltsége? 11. Elkészült beton szerkezetek ellenőrzésének módszere Milyen problémák merülnek fel a magasépítési munkák geodéziai tevékenységénél? Milyen geodéziai kérdéseket kell pontosítani a megrendelői szerződésekben? Mely követelményeket kell egyértelműsíteni a geodéziai álvállalkozó szerződésében? Hogyan kell a kivitelezőknek a jogszabályoknak való megfelelést bemutatni? Mit kell azért tenni, hogy a felelős műszaki vezető felelősséggel aláírhassa a műszaki vezetői nyilatkozatot? Hogyan lehet áttekinthetően bemutat-ni az MSZ EN 13670:2010 – 10. pontban és a G. mellékletben meghatározott követelmények-nek való megfelelőséget?
Előadók:
Kapu László (okl. építőmérnök, mérnök-közgazdász, épületszerkezeti és építés-technológiai igazságügyi szakértő)

Részvétel feltétele / célcsoport: szakmagyakorlóknak
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a regisztrációt követően
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2018-09-07 4 órás Papírgyári út 30/d (2400 Dunaújváros) 2018-09-14 4 órás Papírgyári út 30/d (2400 Dunaújváros)

Kiegészítés az időpontokhoz: 2018. 11.07, 2018. 11.14, 8.00-12.00 4 órás intervallum mindkét nap