51. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, A jövő emlékezete

Pályázat rövid címe: 51. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, A jövő emlékezete
Bírálati sorszám: 2018/146
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 5 pont összesen: 1.nap: 1 pont, 2-3.nap: 1,5 pont naponta, 4.nap: 1 pont
Pályázat témaköre: 5. Területi- és településtervezés
5.1 Területfejlesztés és a területrendezési tervezés
Pályázat jellege: nyári egyetem
Időtartam: 2018.08.03-2018.08.09
Létszám: 50 fő
Pályázó megnevezése: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.
Telefonszám: 94/509-500
E-mail: bako.bela@vasitit.hu
Weboldal: www.vasitit.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
dr. Bakó Béla, igazgató
E-mail: bako.bela@vasitit.hu
Regisztrációs link: www.vasitit.hu és www.sune.hu
Pályázat részletes tartalma:
51. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, A jövő emlékezete 2018. augusztus 6-9. Szombathely Kísérletek a jövő felvázolására, megsejtésére és mire fogunk emlékezni a jövőben. Modellek, irányzatok, amelyek előrevetítik a városok alakulását. Az emberiség – amióta ismeretünk van erről - mindig kutatta a jövőt, szerette volna tudni, hogy alakul a sorsa. Az ókori görög Delphoi híres jóshely volt – a hozzá vezető úton az emlékeztető felirattal: Gnóthi szeauton! – Ismerd meg önmagad! Ma is hasonló a helyzet: filmek és regények szólnak a „vissza a jövőbe” témában, Clarke – A 2001 Űrodisszeja szerzője – egy másik könyvének A jövő körvonalai címet adta. Ebben előbb visszanéz a múltba, elemzi a tudományos felfedezések előreláthatóságát, a tudományos gondolkodás újdonságokkal szembeni – gyakran tapasztalható – fenntartását, gyanakvását, s utána néz előre. Évtizedekkel később olvasva látható, hogy mennyire nehéz előre látni, érzékelni a változások irányát. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sok ősi könyvben találhatunk olyan leírásokat, amelyek jóval később bekövetkeztek. Felmerül a kérdés, vajon miként „tudhattak” valamit is ezekről a dolgokról, olyként merül fel, mintha emlékeznének ezekre a dolgokra – valamiféle ősemlékezet sejthető mögöttük. A saját életünkben is tapasztalhatjuk, hogy gyakran legmerészebb terveink, elképzeléseink is emlékképeken alapulnak. Az emberiség több mint fele immár városokban él, számarányuk egyre növekszik. A fejlettnek nevezett világban, pl. az EU országaiban ez az arány meghaladja a 70%-ot, egyes tagállamokban eléri a 80%-ot. A világháló terjedésével a ’90-es évek elején felröppent a gondolat: a világ egyetlen nagy faluvá válik, sőt még inkább tanyarendszerré – mivel a hely úgymond elveszítette jelentőségét. Ez a blikkfangos gondolat néhány év alatt szertefoszlott (állapította meg Kunszt György egy évtizeddel később): elég egy-egy gigaberuházásra gondolni, s érzékeljük, hogy építőik mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt a helyet nevezetessé, egyedivé tegyék, vonzóerejét növeljék. A jövőt nem látjuk, de azt sejtjük, hogy mit tartunk ma fontosnak, mi felé keressük a fejlődés kívánatos és célszerű irányát, s azt is érzékeljük eléggé pontosan (bár viták közepette), hogy mi vész el (akár örökre), s válik jó esetben emlékezetté. Ennek a témacsokornak szenteljük az idei, 51. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet. Geográfusok, építészek, közgazdászok, településmérnökök, művészettörténészek lesznek az előadók között. Elsőként a nemzetközi és a hazai trendekről kapunk átfogó képet, majd városvíziók villannak fel. A következő napokban a jövő útjának tűnő Smart City, Green City témái elevenednek meg, majd arról hallunk előadásokat, hogy miről mesélnek a házak, mi marad meg – várhatóan – a régmúlt, a tegnap és ma városépítéséből, építészetéből. Nem feledkezhetünk meg az olyan aktualitásokról, mint a települési arculati kézikönyvek (TAK) országos felméréseiről sem: a dokumentált és érzékelt építészeti, települési értékeinknek egy része holnapra már emlékké válik. Hogyan használhatjuk ezt a heroikus munkával létrejött óriási adathalmazt. A programot immáron hagyományosan kiegészíti a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Tervező Tábor, melynek ezúttal Szombathely ad otthont. A tervtábor alapvető küldetése a leendő, ill. fiatal szakemberek gyakorlati tapasztalatszerzésének és érvényesülésének segítése, a hazai szakember utánpótlás és frissítés előmozdítása. A tábor során célunk a résztvevő fiatalok számára: - gyakorlati munkatapasztalat lehetőségét megteremteni, - a különböző szakmai háttérrel rendelkező, különböző iskolákban tanuló/tanult fiatalok számára lehetőséget biztosítani a szakmaközi kapcsolatépítésre és kölcsönös tanulásra, - a csoportmunka és a kooperáció készségeit elmélyíteni, - innovatív tervezési szemléletet megismertetni. A 2018-as tervtábor fókuszpontja Szombathely Váoskapui. A tervtábor keretében a résztvevők feladata közösen elkészíteni a Szombathelyre vezető utak „városkapuinak” koncepcionális tervét, amely mind a turizmus (aktív turizmus) mind a térségben lakó polgárok (lakókörnyezet minőség növelése) számára megteremtheti e lehetőségek közhasználatú térbeli kínálatát. A tervtábor résztvevői csoportmunkában, a szervezőik irányítása és támogatása mellett területi koncepciót készítenek a város számára az első benyomást meghatározó terek rendszerére vonatkozóan. Ezekhez a terekhez ill. hálózatokhoz kapcsolódóan meghatározzák azok funkcióit és kialakításukhoz rövid akcióterveket is készítenek a fejlesztési, szabályozási és egyéb teendőkre vonatkozóan. Opcionálisan egy-egy területhez fizikai objektum előzetes látványtervét is elkészíthetik a résztvevők. Munkájuk során kombinálják a stratégiai tervezés a (fizikai) területi és objektum tervezés, valamint a közösségi és helymarketing tervezést. Olyan tervet készítenek el, amely feltárja a piaci trendekből és a helyiek véleménye alapján meghatározható igényeket (keresletet), a kereslet szempontjából minősítik és értékelik a térség területeit és ez alapján célcsoport orientáltan meghatározzák a lehetséges helyszíneket, ill. azok hálózati rendszerét, vagyis az ún. „aktív tereket”. Az elsődleges cél, hogy a közösen elkészítendő munkájuk során prioritást kap a kreativitás, a folyamat elvégzése és ezzel begyakorlása a részletességgel teljes területi hitelességgel és a tervezéssel kapcsolatos szabályozási szabályossággal szemben. Alapelvárásunk az, hogy a kihívásokra és lehetőségre kreatív módon hatékony megoldást azonosítsanak be, éppen ezért nem az a cél, hogy a jelenlegi tervrendszer egy-egy elemére (pl.: rendezési-szablyozási terv, aktuális pályázati forrás) koncentráljanak, hanem a célhoz figyelembe vehető eszközök széles körével, szabadon számoljanak. A lényegesen több időt igénylő teljességre és alaposságra törekvés helyett a folyamat végigvitele, eljátszása élvez prioritást. Munkájuk során külső moderációs segítség mellett maguk alakítják ki a közös terv elkészítésében a munkamegosztást, közösen hoznak döntéseket és vitatják meg az eltérő szempontokat. Ugyanakkor a folyamatban kisebb csoportokban (párokba szerveződve) vesznek részt, amely csoportoknak a saját feladata és felelőssége világossá válik.
Előadók:
1. nap 2018.08.06 - Berki Márton geográfus, PhD, ELTE: A világ urbanizációs trendjei - Bajmócy Péter geográfus, PhD, Szegedi Tudományegyetem: a magyar településrendszer és a települések jövője - Jankó Ferenc geográfus, PhD, ELTE, Soproni Egyetem: Városfejlesztési modellek egykor és most - kritikai perspektívák - Kádár Bálint építészmérnök, a BME Urbanisztika Tanszékén tanársegéd, a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) vezetője 2. nap 2018.08.07. - moderátor: Jóna László településmérnök, PhD, Győr - Lados Mihály közgazdász, kandidátus, RKK Győr: Okos város 1. - Barsi Boglárka dr., RKK Győr: Okos város 2. (Smart City, mint városfejlesztési modell a Felső-Dunántúl nagyvárosaiban) - Kulcsár Sándor: Okos város 3. - Dömötör Tamás tájépítész, Green City program (terv és eredmények) - Tatai Zsombor tájépítész, BFVT: Green City 2. - Kuhn András tájépítész, városi főkertész, Debrecen: Zöldfelületi információs rendszer kiépítése Debrecenben - Osskó Judit filmje/i 3. nap 2018.08.08 - moderátor: Osskó Judit - moderátor: Zábránszkyné Pap Klára - Dr. Mátay Mónika történész: Mesélő házak (a város emlékezete) - Ferkai András építész PhD, MOME: A közelmúlt építészetének veszteségei és veszélyeztetett értékei - Entz Géza dr. művészettörténész: Védett épített örökségünk jövője - Jambrik Imre áll. főépítész, Debrecen: A TAK és a településképi rendeletek tapasztalatai Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - Fajcsák Dénes, építész, Eger: Falvaink emlékké váló építészete (A TAK Heves megyei tapasztalatai alapján) - Kassai-Szoó Dominika építész és Kedves Zsófia tájépítész: A települési arculati kézikönyvek haszna és a folytatás építész és tájépítész szemmel záró előadás (zárszó): Körmendy Imre 2018.08.09. Tanulmányi kirándulás

Részvétel feltétele / célcsoport: Aktív építészettel, városépítészettel, településtervezéssel, településföldrajzzal foglalkozó szakemberek és egyetemi hallgatók. Városfejlesztésben érintett egyéb szereplők: kivitelezők, települési önkormányzati alkalmazottak, választott vezetők
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a meghívottak számára

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Napi részvételi díj: 7.500 Ft/fő 3 napi részvételi díj: 21.000 Ft/fő Tanulmányút: 5.000 Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2018-08-03 8. Tervező Tábor (9700 Szombathely) 2018-08-06 51. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (9700 Szombathely)