Az építészeti-műszaki tervezői tevékenység előírásai

Pályázat rövid címe: Az építészeti-műszaki tervezői tevékenység előírásai
Bírálati sorszám: 2017/281
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont modulonként
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.2 Tervezést előkészítő, vagy azzal összefüggő szakértői tervezői vizsgálatok és szakvélemények alkalmazása és azok jogkövetkezményei (pl. építési geodézia, hidrogeológiai, geotechnikai vizsgálat, műemlékvédelem esetén történeti épületek esetében előzete
Pályázat jellege: Online továbbképzés, 5 modullal
Időtartam: 5 x 3 óra
Létszám: nincs létszámkorlát
Pályázó megnevezése: Fórum Média Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám: 06-1-273-2090
E-mail: emoke.auguszt@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szabó-Auguszt Emőke 1-273-2098 Email: hoppal@forum-media.hu Jelentkezés: http://forumakademia.hu/ oldalon keresztül online.
E-mail: emoke.auguszt@forum-media.hu
Pályázat részletes tartalma:
Az építészeti-műszaki tervezői tevékenység előírásai A továbbképzés részletes tematikája modulok szerinti bontásban 1. modul Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi, szabályozási háttere • Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogszabályi definíciója, körülményei • Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység szakmagyakorlási feltételek jogszabályi előírásai • A tervező feladatai • A tervezési program • Szakmai címek • Összeférhetetlenségi szabályok • A kiviteli dokumentációk jogszabályi követelményrendszere 2. modul Az építészeti-műszaki tervezési tevékenység fogalma, metodikája, kompetencia követelmények • A tervezési tevékenység követelményrendszere, felelőségi körei • A tervezési tevékenység folytatásának szabályai • A tervezési tevékenység fajtái, metodikája • A tervezési tevékenység dokumentumai, tartalmi, formai követelményei • A tervezőnek miről és milyen módon kell nyilatkoznia az egyes tervezési fázisokban • A tervezői művezetés • A tervezési díj 3. modul A tervdokumentációk követelményrendszere • Az építési hibák fogalma, a hibás teljesítés meghatározása • Az építési hibák önkéntes szabványhasználata • Az építési hibák észlelési időpontjai, megfelelőségi vizsgálata, kijavítása-értékcsökkenése • Az építési hibák csoportosítása • A tervdokumentációk követelményrendszere: jogszabályi-, szabványossági, egyéb szakmai szabályokban megfogalmazott követelmények 4. modul A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés • A tervdokumentációk fajtái, és azok főbb elemei • A szerződésekre vonatkozó új előírások • A vállalkozói szerződés szabályai • A kivitelezési szerződés új előírásai • A tervezői felelősség az új Ptk. előírásaira tekintettel • A tervdokumentáció hibái, a tervezői hibás teljesítés: hiányok, hibák csoportosítása 5. modul Az e-építési napló létrehozása és vezetése • Az e-építési napló bevezetésének alapelvei • Az e-építési napló létrehozásáról és vezetéséről röviden • A tervező szerepe az e-építési napló vezetése során • A tervező és az építőipar szereplői hogyan tartanak kapcsolatot az e-építési naplóban
Előadók:
Dr. Hegedűs Annamária , okleveles építészmérnök, szabályozási szakjogász Dr. Papp Ferenc, jogász, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa

Részvétel feltétele / célcsoport: tervezői szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 39.900Ft+Áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2018-01-17 (0010 Internet)