Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési szak

Pályázat rövid címe: Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési szak
Bírálati sorszám: 2017/53
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 5 pont félévente
Pályázat témaköre: Nincs adat
NA
Pályázat jellege: felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
Időtartam: 3 szemeszter/félév
Létszám: min. 15 max. 32
Pályázó megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar
Pályázó címe / elérhetőségei:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Telefonszám: +36 1 463 3531
E-mail: lovas.tamas@epito.bme.hu
Weboldal: www.epito.bme.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Lovas Tamás (oktatási dékánhelyettes), lovas.tamas@epito.bme.hu, +36 1 463 2223, jelentkezés: https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek
E-mail: lovas.tamas@epito.bme.hu
Regisztrációs link: https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek
Pályázat részletes tartalma:
Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési szak A szakirányú továbbképzés célja olyan mérnökök képzése, akik az atomerőmű és létesítményei tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében korszerű építőmérnöki tudással rendelkeznek. A speciális, atomerőművekben és hozzá kapcsolódó létesítményeknél alkalmazott anyagtani, tartószerkezetei, geotechnikai, épületszerkezeti, vízépítési, környezetvédelmi és geodéziai módszereken túl a hallgatók alapvető ismereteket kapnak a nukleáris biztonság, új generációs reaktortechnika, tűzbiztonság, munkavédelem és minőségbiztosítás területeken. Cél olyan hallgatók képzése, akik építő- és építészmérnökként értik az atomerőművek tervezése, építése és üzemeltetése során előforduló műszaki szakágak tevékenységeit, ezáltal azokkal hatékonyan működhetnek együtt.
Előadók:
Lsd. képzési program 5. pont: https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek

Részvétel feltétele / célcsoport: A képzés felvételi feltételei: legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett építészmérnöki szakképzettség vagy építőmérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 275.000 forint/szemeszter
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2017-03-02, 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.
  • 2017-04-06, 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.
  • 2017-05-18, 1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rkp. 3.
2017-03-02 BME Műegyetem rkp. 3. (1111 Budapest XI. kerület) 2017-04-06 BME Műegyetem rkp. 3. (1111 Budapest XI. kerület) 2017-05-18 BME Műegyetem rkp. 3. (1111 Budapest XI. kerület)