Építésügyi szabványok alkalmazása - Gyakorlati tippek, tények és tévhitek

Pályázat rövid címe: Építésügyi szabványok alkalmazása - Gyakorlati tippek, tények és tévhitek
Bírálati sorszám: 2017/32
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont modulonként
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.5 Építőanyagok forgalmazása és megfelelősége, építőanyagok és szerkezetek műszaki teljesítménye
Pályázat jellege: online továbbképzés, 4 modul Online képzés formája: írott anyag elolvasása + teszt kitöltése modulonként.
Időtartam: 4 • 3 óra
Létszám: nincs létszámkorlát
Pályázó megnevezése: Fórum Média Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám: 06-1-273-2090
E-mail: hoppal@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Hoppál Előd 1-273-2090 Email: hoppal@forum-media.hu Jelentkezés: http://forumakademia.hu/ oldalon keresztül online.
E-mail: hoppal@forum-media.hu
Regisztrációs link: www.forumakademia.hu
Pályázat részletes tartalma:
Építésügyi szabványok alkalmazása - Gyakorlati tippek, tények és tévhitek 1. lecke: A szabványok alkalmazásának általános gyakorlata • Mi a szabványok és a jogszabályok szerepe a műszaki szabályozásban, és melyek a két dokumentumtípus közötti különbségek? • Mit jelent az, hogy a szabvány nem kötelező? Az önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei a gyakorlatban. • Melyek a szabványokra való hivatkozás módjai? A szabvány alkalmazójának felelőssége és feladatai az egyes módozatoknál. • Milyen esetekben hivatkozunk a szabványokra? A szabványokra való hivatkozás sajátosságai a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben. 2. lecke: A szabványosítás különböző szintjei és alkalmazási lehetőségeik • Vállalati, szakmai, nemzeti szabványosítás. A dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati építőipari példákkal. • Az egyes szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással. • A nemzetközi és európai szabványosítás. A nemzetközi és európai szabványok alkalmazásából származó előnyök. 3. lecke: Speciális szabványtípusok a gyakorlatban • Hogyan épül fel a műszaki szabályozás rendszere az EU-ban, és ebben mi a szabványok szerepe? • Melyek a harmonizált szabványok? • Mi a CE megfelelőségi jelölés általános értelmezése és miről nem ad tájékoztatást? • Mit jelent a CE jelölés az építési termékeknél? • Speciális szabványkiadványok az építésügyben. • Milyen csoportokból áll össze a magyar nemzeti szabványok állománya? • Szabványokra való hivatkozások jogszabályokban az építésügyi ágazatban – hogyan kell értelmezni és alkalmazni ezeket? 4. lecke: Keresési módszerek az interneten a szabványok állományában • Hogyan juthatunk el az építési termékek harmonizált szabványainak aktuális listájához? • Hogyan lehet eligazodni és kereséseket végezni a magyar nemzeti szabványok aktuális állományában?
Előadók:
Dr. Szakács György – Okl. építészmérnök, okl. épületszigetelő szakmérnök, okl. zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök. A szabványosítás és az építési termékek témaköreit oktatta 2001-től a képzés megszüntetéséig a műszaki ellenőri szakképzésben, majd 2007-től a MÉK és az MMK kötelező továbbképzésein is. Dolgozott többek között a Magyar Szabványügyi Testületnél, a műszaki ellenőri jegyzet szerzője e témakörökben, és 2010-2013 között országos szakmai vizsgaelnök.

Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 39 900 Ft + áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2017-03-06, 0010 Internet,
2017-03-06 (0010 Internet)