Építészet és néprajz

Pályázat rövid címe: Építészet és néprajz
Bírálati sorszám: 2017/2
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 5. Területi- és településtervezés
5.5 Településfejlesztés és rendezés összefüggései a települések irányításában
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 14 óra
Létszám: 75
Pályázó megnevezése: Makay Tamás
Pályázó címe / elérhetőségei:
7065, Miszla, Kis u. 168
Telefonszám: 06307461435
E-mail: miszla@miszla-art.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Makay Tamás
E-mail: miszla@miszla-art.hu
Regisztrációs link: http://miszla-art.hu/
Pályázat részletes tartalma:
Építészet és néprajz A néprajztudomány már a 19. században felfedezte, hogy a magyar népi építészet olyan unikális része a kultúrának, amivel kell és érdemes foglalkozni. A millennium évében 1896-ban a Városligetben megépítették az Ezredévi Kiállítás keretében a Kárpát-medence jellegzetes épületeit, amely nem csak a magyar, hanem az itt élő nemzetiségek kultúrájára is felhívta a figyelmet. Így volt ez szerte Európában is, hiszen egyre másra jöttek létre a skanzenek. A tudományos munka folytatódott, a magyar és az egyetemes műemlékvédelem egyre többet foglalkozott a tradicionális építészet feldolgozásával és védelmével. Hazánkban a 20. század közepétől egyre több népi épület lett védett és az egyedi védelmen túl a területi védelem fontossága is előtérbe került. Ennek köszönhetően számos védett falusi műemléki együttes jött létre, így Szigliget, Tihany, Csongrád, Hollókő és még folytathatnánk a sort. Miközben az építészeti és néprajzi szakma töretlenül folytatta a kutatást, feldolgozást és védetté nyilvánítást, a tradicionális falu átalakult, a vidéki építészet és komfort igény gyökeresen megváltozott. Mindez együtt járt a műemlékvédelem felhígulásával, a támogatási rendszerek megszűnésével, a hagyományos gazdálkodási életformák elsorvadásával. Napjainkra egy olyan jelenségnek lehetünk szemtanúi, pontosabban részesei, ahol a korábbi, kontinuitáson alapuló építészeti arculatváltás teljesen megváltozott és az illeszkedést felváltotta az építészeti illetlenség, a divat, a gyökértelenség, valamint sok olyan apróság, amitől a tradicionális faluképek megszűnnek létezni. Ez a fajta átalakulás ugyanakkor nem csak szűkebb környezetünkben érezhető, hanem így van ez szerte a nagyvilágban is. Konferenciánk három pillérre alapozva kívánja körbejárni a fentebb vázolt jelenségeket. Először is a változások okait szeretnénk feltárni. Másodszor a kialakult helyzetet kívánjuk rögzíteni európai és azon túli kitekintéssel. Harmadszor megpróbáljuk kideríteni, hogy orvosolható e még a probléma. Ráadásként azzal akarunk foglalkozni, hogy milyen eszközökkel lehetni visszafordítani, avagy befolyásolni a kedvezőtlen építési, változási folyamatokat. Konferenciánk ezért szigorúan szakmai jellegű, azokkal és azokhoz szeretne szólni, akik saját környezetükben hatékonyan tudnak fellépni a pozitív változások érdekében. A konferenciát kiegészítő szakmai kirándulás állomásai Indulás 9.00-érkezés 16.00 Útvonal terv 4 állomásra Miszla- Gyönk- Szakadát- Hőgyészen keresztül Kalaznó- 1. állomás Murga- 2. állomás Závod- 3. állomás Szárazd- Keszőhidegkút- keresztül Nagyszékely- 4. állomás Miszla
Előadók:
Kerner Gábor, L. Balogh Krisztina Kaposvár főépítésze, Dr. Nagy Dénes MTA, Dr. Szilágyi Mária Újvidéki Műszaki Egyetem, Dr. habil Jakab Csaba DLA egyetemi docens , Csernyus Lőrinc MMA Művészetelméleti tagozat, Csenger főépítésze

Részvétel feltétele / célcsoport: Építész, építész hallgató,műemlék, műemlékvédelmi, területfejlesztési szakemberek
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes, de önköltséggel
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2017-04-21, 7065 Miszla, Kis u. 168
  • 2017-04-22, 0000 , lásd program
2017-04-21 Konferencia Kis u. 168 (7065 Miszla) 2017-04-22 Szakami út lásd program (0000 ) 2 pont