Építési jog 2017. – Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától

Pályázat rövid címe: Építési jog 2017. – Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától
Bírálati sorszám: 2016/254
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.6 Az építész(et) szerepe az építésügyi hatósági folyamatban
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 13:30-18:30 5 óra
Létszám: kb. 80-100 fő
Pályázó megnevezése: Artifex Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1119 Budapest, Pajkos u. 28.
Telefonszám: 0617831711, 06203124514
E-mail: csanady.pal@artifexkiado.hu
Weboldal: www.tervlap.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Jelentkezés a http://tervlap.hu oldalon
E-mail: info@artifexkiado.hu
Regisztrációs link: Jelentkezés a http://tervlap.hu oldalon
Pályázat részletes tartalma:
Építési jog 2017. – Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától 14.00-14.35 Az építésügy 2017. évi változásai – Dauner Márton főosztályvezető, Építésjogi és Hatósági Főosztály, Miniszterelnökség A 2017. január 1. napjától hatályos változások átfogóan érintették az építésügyi törvényeket és kormányrendeleteket. Az előadás összefoglalja a már kihirdetett módosítások indokait, és felvázolja a közeljövőben várható további jogszabályváltozásokat. 14.35-15.10 A 2017. évi jogszabályváltozások hatása a tervezésre, kivitelezésre – különös tekintettel az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenységekre – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője December hagyományosan a legtöbb jogszabályváltozást eredményező hónap. A 2016. év legutolsó hónapjában számtalan olyan építésügyi jogszabály módosult, amelyek megismerése kiemelten fontos a tervezők, kivitelezők számára. Az előadás a gyakorlati szempontokat figyelembe véve összegyűjti, hogy mit kell máshogyan végezni, dokumentálni egy beruházás során. Az egyszerű bejelentés hatályának kiterjesztése számtalan kérdést vet fel, hiszen az új lakóépület építése és a meglévő átalakítása során nem lehet teljesen ugyanazokat az előírásokat alkalmazni. 15.10-15.45 Kávészünet 15.45-16.20 Településképi törvény és rendelet – Baksa-Valánszky Sára A Településképi törvény hatálybalépését követően hosszas várakozás után megszületett a Településképi rendelet, amelyet nem külön jogszabályként, hanem több kormányrendeletet érintő, igazi salátarendelet formájában hirdettek ki. A települési önkormányzatoknak fontos megismerni a településkép védelme érdekében alkalmazható új lehetőségeket, és ezek feltételeit. A tervezőknek, beruházóknak pedig elemi érdeke tisztában lennie azzal, hogy például miért lesz hasznos az arculati kézikönyv és mire szabható ki a településképi kötelezés milliós bírsága. Ez a jogszabály rendezte a „régi” OTÉK alapján készített helyi építési szabályzatok módosíthatóságára vonatkozó határidőt is. 16.20 – 16.55 Minden tervezőnek ismernie kell: ÉMTSZR – Dulácska Zsolt okl. építészmérnök, építész vezető tervező, építésügyi szakértő, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja Az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer koncepcióját a MÉK és az MMK küldöttgyűlései 2016. december első napjaiban fogadták el. Az előadás az alábbi témákat érint: ÉMTSZR előzményei és a HOAI, az ÉMTSZR és a jelenleg zajló építésügyi jogszabályi rendszer átalakítása, az ÉMTSZR kapcsolódása a kormány építésügyi határozataihoz, az ÉMTSZR szerkezete, alapvető tartalma, az ÉMTSZR továbbfejlesztése, és a rá épülő új építészeti és mérnöki díjszabás. A német BKI rövid áttekintése. Költségtervezés lehetetlen jó építési statisztika, a bekerülési költségkeretek ismerete nélkül, ezekre is kitér az előadás. 16.55 – 17.30 Hogyan készíthető jogszerű és szakszerű tervezési program? – Huszti István kormánytisztviselő, Építésjogi és Hatósági Főosztály, Miniszterelnökség 17.30 – 18.00 Kötelező tervezői és fővállalkozó kivitelezői felelősségbiztosítás: a részletek– [Előadó felkérés alatt] A 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet sok olyan kérdésre nem tér ki, ami a mindennapi tevékenység során lényeges, így például, hogy egy adott tevékenység esetében hogyan dönthető el, hogy beruházásonkénti vagy konkrét időszakra vonatkozó biztosítást érdemes kötni. Lényeges, hogy milyen okokból szűnhet meg a biztosítási szerződés, és egy káresemény során a károsultnak, illetve a biztosítottnak mit és milyen határidővel kell megtennie. 18.00-18.30 Kérdések, válaszok
Előadók:
Ld. program

Részvétel feltétele / célcsoport: díjfizetés
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 18.000,- ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2017-01-12 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Thököly út 74. – Nagyelőadó (1146 Budapest XIV. kerület)