Különleges épületek - különleges épületszerkezetek

Pályázat rövid címe: Különleges épületek - különleges épületszerkezetek
Bírálati sorszám: 2016/232
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3,5 pont
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.7 Épületszerkezetek
Pályázat jellege: konferencia
Időtartam: 9,00 - cca. 17,00 (8 óra)
Létszám: cca. 250 fő
Pályázó megnevezése: BME Épületszerkezettani Tanszék
Pályázó címe / elérhetőségei:
1111 Budapest Műegyetem rakpart 3.
Telefonszám: 06-1-463-13-06
E-mail: shorvath@epsz.bme.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Horváth Sándor +36-30-950-80-14
E-mail: shorvath@epsz.bme.hu
Regisztrációs link: www.epszerkkonferencia.hu
Pályázat részletes tartalma:
Különleges épületek - különleges épületszerkezetek A BME Épületszerkezettani Tanszéke 2010 óta szervez meghatározott témákkal szakmai konferenciákat, melyek hiánypótló szerepet töltenek be azáltal, hogy cégismertetőktől, termékektől mentesen közölnek általános érvényű, előremutató elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot. A mai kor építészetében egyre nagyobb jelentőséget kapnak az egyedi formák, épülettömegek, melyek komoly kihívást jelentenek az elképzelések műszaki megvalósítása terén. Az ilyen, különleges épületek, más, a hétköznapi „tömeges” építés tervezési hátterétől eltérő, azt meghaladó tervezői gondolkozási intenzitást igényelnek. A 2016. évi Épületszerkezeti Konferencia e különleges rendeltetésű, egyedi adottságokkal rendelkező épületek, és az azok megbízható működését segítő műszaki megoldások ismertetését, elemzését tűzte ki célul. Ezen belül egyre nagyobb jelentőséget kap a mára önálló szakággá vált épületszerkezeti tervezés, és annak egyik meghatározó eleme, a számítógéppel segített szimuláció.
Előadók:
1. rész 9.00-9.15 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár Köszöntő 9.15-9.45 DLA Ekler Dezső építész, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Győr Nyelvújító építészek 9.45-10.15 Velőssy András, MOME Építészeti Intézet Reform épszerk oktatás az építőművész képzésben 10.15-11.00 Dr. Hunyadi Zoltán egyetemi docens - Mesterházy Beáta tudományos segédmunkatárs - Nagy Attila laborvezető, BME Épületakusztikai Laboratórium A kerülőutas hanggátlás. Elmélet, laboratóriumi vizsgálat, és egyes különleges padlószerkezetek megoldásai 11.00-11.30 kávészünet 2. rész 11.30-12.00 Marosi Miklós építész, KÖZTI Az Opera új műhelyháza 12.00-12.30 Dr. Horváth László, Dr. Kövesdi Balázs, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Az Opera Műhelyház - Eiffel csarnok acél tartószerkezetének rekonstrukciója, az acél tartószerkezetének vizsgálata tűzhatásra. 12.30-13.00 Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus Ipari építészeti műemlékből nívós középület, avagy az Eiffel-csarnok épületszerkezeteinek felújítása, átépítése 13.00-13.30 Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens, - Szikra Csaba tudományos munkatárs, BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Tűz- és füstterjedési szimuláció, mint tervezési eszköz alkalmazása az Opera Műhelyház–Eiffel Csarnok rekonstrukciójának tűzvédelmi tervezésénél 13.30-14.15 büféebéd 3. rész 14.15-14.45 Bakonyi Dániel Épületfizikai kutatás szerepe az épületszerkezettani tervezésben 14.45-15.15 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár Lehetőségek és korlátok - üvegtetők szerkesztési szabályai 15.15-15.45 Reisch Richárd egyetemi tanársegéd – Horváth Sándor egyetemi adjunktus Mélypincék. Fokozott szárazsági követelmény, többszörös védelem 15.45-16.15 Horváth Sándor egyetemi adjunktus Különleges épületformák csapadékhatások elleni védelme 16.15-16.30 Kérdések 16.30-16.35 Dr. Becker Gábor tanszékvezető egyetemi tanár Zárszó

Részvétel feltétele / célcsoport: szakmagyakorló építész- és építőmérnökök, szakértők, beruházói, hatósági és kutatói munkakörben dolgozók, oktatók, kivitelezést irányító és koordináló szakemberek
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: előregisztráció esetén 7000,- Ft helyszíni befizetéssel 8000,- Ft
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2016-11-22 VII. Épületszerkezeti Konferencia Műegyetem rakpart 3. Díszterem (1111 Budapest XI. kerület) A VI. (2015. évi) Épületszerkezeti Konferencia MÉK pontértéke: 260/2015 - 3,5