MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület tanácsadói képzési program

Pályázat rövid címe: MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület tanácsadói képzési program
Bírálati sorszám: 2016/145
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2,5 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.9 Az építész és a szakági tervezők szerepe a köztudat formálásában: oktatás, kutatás, média •••
Pályázat jellege: tanácsadói képzés - oktatás
Időtartam: 1 napos továbbképzés, 8 óra
Létszám: kb.30 fő/alkalom
Pályázó megnevezése: MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület
Pályázó címe / elérhetőségei:
1213 Budapest Szajkó u. 4.
Telefonszám: +36302886149
E-mail: mapasz@mapasz.hu
Weboldal: www.mapasz.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Friedmann Lajosné titkár
E-mail: mapasz@mapasz.hu
Regisztrációs link: www.mapasz.hu
Pályázat részletes tartalma:
MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület tanácsadói képzési program A MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület – a megváltozott körülményekhez igazodva – név- és programváltozáson esett át. A 2004-ben alakult Magyar Passzívház Szövetség/MAPASZ túlnyomó részben elérte az alapításakor meghatározott célokat, azaz a hazai közvélemény számára is ismertté tette a passzívházak fogalmát, azok alkotó elemeit, az építésükhöz szükséges alapvető ismereteket, az üzemeltetés körülményeit, valamint az utóértékelések legfontosabb tapasztalatait. Az elmúlt években a passzívházakon túlmutató, más, jobb komfortfokozatot biztosító épületek melletti szakmai és közéleti kiállás volt a meghatározó, mely leginkább „a passzívház nem cél, hanem eszköz”, kifejezéssel jellemezhető. A név- és programváltozást az Egyesület Közgyűlése közmegegyezéssel jóváhagyta. Az ennek jegyében megfogalmazott szakmai tevékenység célja az „innovatív” épületek bemutatása, ezek megvalósításának támogatása az építtetői szándék, a tervezés és a kivitelezés során egyaránt. Első körben meghatározásra kerültek az „innovatív épületek” jellemzői, melyhez a környezettudatos építésben elöljáró országok (elsősorban Ausztria) szakmai szervezetei jelentős segítséget jelentettek. Az ilyen épületek célja, hogy a megfelelő életminőség, komfort mellett kedvező fenntartási költségek adódjanak. A súlypont továbbra is az épületenergetika, de nem rendel mindent csak és kizárólag ez alá. Egészséges egyensúlyt kíván teremteni az életminőség és a fenntartási költségek között, ill. figyelembe vesz az ezekre vonatkozó, az épületenergetikán túlmutató kérdéseket is, így átfogóbb rendszert alkot, mint a kizárólag energetikai szemléletű megközelítések. A magas komfortszintet a használókat körülvevő terek és anyagok minőségén túlmenően a környezettel való viszony jelentősen befolyásolja, ezért a területi adottságok, a terepviszonyok, a benapozás, a növényállomány, stb. az első szándék, majd a tervezés során is meghatározóvá válik. Magyarországi fejlesztés révén a rendszerkomponensek összeállításánál messzemenően figyelembevételre kerültek a magyarországi használhatóság szempontjai, vonatkozzon ez az elnevezésekre, a számítási módszertanokra, a szabályozási kérdésekre vagy az elérhető, ill. járatos anyagokra és műszaki megoldásokra. A rendszer további fejlesztése is Magyarországon történik, az itthoni felhasználás tapasztalatai közvetlen visszacsatolásra kerülnek. A módszer egy háromlépcsős támogatási rendszer: - elsőként az elérni kívánt komfort, illetve műszaki-energetikai célok kerülnek meghatározása, - ezt követi a célok eléréshez szükséges tanácsadói tevékenység, - majd harmadik lépésben – minegy utóellenőrzés – megtörténik az elkészült épület minősítése. A folyamat összetett, és minden lépése egymással kölcsönhatásban van, hiszen már cél meghatározása is egy minősítési folyamatot jelent, de kezdetben még csak elvi síkon. Ezek hatékony megvalósítása a tervezés és az építés során, a célok eléréséhez szükséges eszközök alkalmazásában jártas szakemberek konzultációja segítségével történik. Ennek keretében optimalizálható a telekválasztás, a telepítés, a környezeti (domborzati és növényzeti) elemek határozott figyelembevétele, a tömegalakítás, az alkalmazott anyagok szerkezetek, épületgépészeti és épületüzemeltetési, -felügyeleti technikák kiválasztása, az üvegezett felületek részarányának és tájolásának pontosítása, stb. E tanácsadói tevékenység szerepe, hogy a kitűzött komfort- és energetikai célok megvalósuljanak, ennek utólagos tanúsítása a MAPASZ SZUPERIOR minősítés, melynek főbb szempontjai: - átlagos energetikai mutatók, benne a fajlagos összes primerenergia-szükséglet, a fűtési energiaigény, és a légtömörség, - a környezeti szempontok, valamint - az épületszerkezeti kialakítás. Ez a megközelítés sokkal érthetőbb és részleteiben is átláthatóbb, mint azok a rendszerek, melyek az értékelés végeredményeként csak néhány -sokszor még a szakemberek számára sem könnyen értelmezhető- viszonyszámot adnak meg, mintha részleteiben nem is az épülettulajdonosok, hanem kifejezetten tudósok vagy kutatók számára készült volna. Fenti megközelítés értelmében a célok meghatározása, a tanácsadói, majd végül a minősítési tevékenység egymással összefüggő, és e rendszerben egymástól el nem választható elemeket képez, melyek közül újszerű a komfortérzetet (is) meghatározó célkitűzési rendszer, valamint az előkészítést és a megvalósítást végig kísérő tanácsadói tevékenység. Ehhez – elsősorban építész, építőmérnök - szakemberek felkészítése szükséges, melynek egy alapfokú, bevezető tudásanyagot átadó alkalma egy 8 órás képzés. A képzési tematika: 1 óra általános épületenergetika, célok, elvárások, jogszabályi háttér kitekintés, a nemzetközi gyakorlat alternatív energiatermelés, az egyes technológiák integrálása a MAPASZ SZUPERIOR épületminősítő rendszer 1 óra makro- és mikrokörnyezet, az épületek tájolása és tömegalakítása telek- és környezeti adottságok, benapozás, növényi környezet, tájolás, az épület telepítése, természetes és mesterséges árnyékolás, épületek önárnyékolása, víz- növényi és burkolt felületek 3 óra a termikus burok a kompakt épülettömeg, a termikus burok vonalvezetése, a hőszigetelt zóna, illetve az ahhoz csatlakozó egyéb épületrészek a térelhatárolások anyaga, szerkezete, szilikát és könnyűszerkezetes technológiák, a hőszigetelés, lég- pára- és szélzárás, a hőhídmegszakítás illetve hőhídcsökkentés az üvegezett felületek szerepe, aránya, tájolása, árnyékolás nyári hőterhelés elleni védelem 2 óra épületgépészeti rendszerek az energiatermelő rendszerek, fűtés, szellőztetés, hőcserélés megoldásai kémények, kályhák, kandallók, szerepe, alkalmazhatósága 1 óra épületüzemeltetés automatika, szabályozás, felügyeleti rendszerek, monitoring
Előadók:
- a MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület tagjai, - illetve Intézményi tagjainak (BME Épületszerkezettani Tanszék, BME Épületenergetikai Tanszék, BME Építéskivitelezési Tanszék) munkatársai, az előzetes egyeztetés alapján: Bakonyi Dániel, Dr. Csoknyai Tamás, Gabula András, Horváth Sándor, Tőkés Balázs, Viczai János, n.n.

Részvétel feltétele / célcsoport: a tervezés és az építés során, a célok eléréséhez szükséges eszközök alkalmazásában jártas szakemberek, elsősorban építész, építőmérnök,
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 78.000,- Ft+ ÁFA/fő, MAPASZ tagoknak 50% kedvezmény
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2016-10-20 BME Műegyetem rakpart 3. (1111 Budapest XI. kerület)