A Budapesti Kálvin téri Református Egyházközség

Pályázat rövid címe: A Budapesti Kálvin téri Református Egyházközség
Bírálati sorszám: 2016/119
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.12 Az építészet, régészet, művészettörténet összefüggései
Pályázat jellege:
Időtartam: 5 és fél óra
Létszám: 150
Pályázó megnevezése: Nagy Gergely okl.építészmérnök (PANNONTERV)
Pályázó címe / elérhetőségei:
1092 Budapest, Knézits utca 12.
Telefonszám: 455-90-20
E-mail: nagy.gergely@pannonterv.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nagy Gergely
E-mail: nagy.gergely@pannonterv.hu
Regisztrációs link: nincs
Pályázat részletes tartalma:
A Budapesti Kálvin téri Református Egyházközség „A második kétszáz év hajnalán” címmel tudományos konferenciát szervez a templom alapkőletételének 200-dik évfordulója alkalmából A reformátusok első pesti templomának felépítése nem csak az egyház megjelenésének a jelentőségét hirdeti, hanem közössége révén lehetővé tette az ország egyik legdinamikusabban fejlődő központi városában a magyar nemzeti szellemiség újjászületését. A templom - és az alatta külön lejárattal épült kripta klasszicista építészetünk egyik meghatározó alkotása. Ide temetkeztek az egyházhoz kötődő jelesek. Közösségük együtt képviseli történelmünkben is meghatározó korukat. Itt nyugszik Fáy András, akit a Nemzeti Kör elnökének választottak. Körötte alakult az a társaság, ahol nem csak a magyar kultúra társadalmi rangjának az elismerését tekintették feladatnak, hanem Széchenyit megelőzve az ország gazdasági életének talpra állítását is célul tűzték. Az irodalom, a színjátszás, a magyar zene legkiválóbb képviselői csatlakoztak a mozgalomhoz. Ebben a polgárosodó körben számos olyan intézménynek vetették meg az alapját, ami később hosszútávon határozta meg az ország lehetőségeit és teremtették meg az iparosodás alapjait is. Itt kapott végső nyughelyet Sebestyén Gábor országgyűlési képviselő, aki tizenöt kötetben adta közre Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi dalait. Csorba József, aki a kaposvári kórházat hozta létre a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Péchy Imre alnádor, országgyűlési képviselő volt sok cikluson át, az MTA igazgatótanácsa tagja, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, aki sokat tett a magyar nyelvoktatás meghonosításáért. Wodiáner Sámuel a Lánchíd építésének egyik legnagyobb támogatója volt. Számos további jelentős személy mellett itt nyugszik Báthory Gábor a templom-, és közösségépítő lelkész is. Ide temették a patrónus Hermina főhercegasszonyt, József nádor második feleségét. Wesselényi Miklósnak is itt volt halála után nyughelye, amíg nem engedték zsibói családi sírboltba való temetését. A klasszicista templom felépítése Pest városfejlődésére volt jelentős hatással, a kripta pedig szimbólum, a nemzeti felemelkedés szimbóluma. Ennek kifejezésére 2016-ban képzőművészeti pályázatot hirdettek. A program célja méltó módon megjeleníteni és bemutatni azt a szellemiséget, amit a hely és az itt nyugvók képviselnek, és ami lehetővé tette a magyar gondolkodók történelmi léptékű kibontakoztatását. Építész, történész, művészettörténész, egyházi tisztségviselőkből álló bizottság által összeállított program alapján elkészültek a képzőművészeti pályaművek. Az alapkőletétel 200. évfordulója alkalmat nyújt arra, hogy a téma szakavatott ismerői konferencia keretében mutassák be a templom építésének és virágzásának korát és azt az építészeti környezetet, ahova a kiválasztott alkotások kerülhetnek. Ezt követően a beérkezett pályaművek is megtekinthetők lesznek. A részvevők felmerülő véleményei a végső döntés meghozatalát is segítik. A konferencia fővédnöke: Szabó István püspök Konferencia időpontja: 2016. június 11. 14h A konferencia helyszíne: Budapest, Kálvin téri református templom 1091 Budapest, Kálvint tér 7/a Részletes program: 14.00-14.30 A templom bemutatása a konferencia résztvevői számára Deák Zoltán - Schuszter Dániel építészek vezetésével Az építészet helyi világa Levezető elnök Lichter Tamás 14.30-14.40 Levezető elnök be(fel)vezetése 14.40-14.50 Páll László elnök igazgató lelkész köszöntője 14.50-15.00. Nagy Gergely Építészet és kultúra – egy megújulás kérdései 15.00-15.20. Bibó István A pesti klasszicista környezet 15.20-15.40. Szatmári Judit A reformátusok megtelepedésének szerepe Pest városfejlődésében 15.40-16.00 Hadik András Egy építészeti tervpályázat a Kálvin téri templomról és környezetéről 16.00-16.30. Szünet (A kripta bemutatása Nagy Gergely építész vezetésével) Közösségépítő szellemiség a jövőért Levezető elnök: Nagy Gábor 16.30-16.50. Hermann Róbert Utak a reformkorba(n) - a közösség társadalmi szerepvállalása 16.50-17.10. Millisits Máté Templomépítő protestáns egyházközösségek a 19. század első harmadában 17.10-17.30. Susa Éva A kripta családközösségei 17.30-17.50. Krász Lilla Cseh-Szombathy József és Sámuel: protestáns orvos értelmiség a 18. és 19. századforduló Magyarországán 17.50-18.00 Tőkéczki László Zárszó 18.00-18.40 Szünet (A szobrászati pályázat anyagának bemutatása kiállítás a Kálvin teremben) 18.40-19.30 Az orgonával az orgonáról (Bódiss Tamás - Homolya Dávid) Közreműködő szakmai partner: ICM Kft. PANNONTERV Kft.
Előadók:
Deák Zoltán (építész) Schuszter Dániel (építész) Schreiber József (szerkezettervező) Páll László (Elnök-igazgató lelkész) Nagy Gergely (építész) Bibó István(művészettörténész) Hadik András (művészettörténész) Lichter Tamás (szerkezettervező-kivitelező) Nagy Gábor (építész) Hermann Róbert (történész) Millisits Máté (művészettörténész) Susa Éva (antropológus) Krász Lilla (történész) Tőkéczki László (történész) valamint a vállalkozó szobrászok.

Részvétel feltétele / célcsoport: nincs
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2016-06-11 Kálvin téri Református Templom 1091 Budapest Kálvin tér 7/a (1091 Budapest IX. kerület)