Energetikai Tanúsítás 2016 – online továbbképzés

Pályázat rövid címe: Energetikai Tanúsítás 2016 – online továbbképzés
Bírálati sorszám: 2016/1
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont modulonként
Pályázat témaköre: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
9.12 Épületenergetika, település-energetika •••
Pályázat jellege: 4 modulból álló online továbbképzés
Időtartam: Egyszerre 4 modul kiküldése, összesen 12 tanóra
Létszám: nincs létszámkorlát
Pályázó megnevezése: Fórum Média Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1139 Budapest, Váci út 91.
Telefonszám: 06-1-273-2090
E-mail: nagy@forum-media.hu
Weboldal: http://forum-media.hu/
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Nagy Réka 1-273-2090 Email: nagy@forum-media.hu Jelentkezés: http://forumakademia.hu/ oldalon keresztül online.
E-mail: szak@forum-media.hu
Regisztrációs link: www.forumakademia.hu
Pályázat részletes tartalma:
Energetikai Tanúsítás 2016 – online továbbképzés 1. modul: Az energetikai tanúsítás-tanúsítvány jogszabályi, szabályozási háttere • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai • Milyen épületek esetén kötelező a tanúsítvány és mikor nem? • Ki végezhet tanúsítást? • Az épületenergetikai szakértői engedély iránti kérelem mellékletei • Kivételek a tanúsítvány elkészítésének kötelezettsége alól • A tanúsítvány költségei, díja • Tanúsítvány – formai, tartalmi követelmények, érvényesség • A tanúsítvány hatálya • A tanúsítás dokumentálása • Új épületek egyszerűsített/normál számításon alapuló tanúsítása • Milyen dokumentumokat és hogyan kell elkészíteni? • Szükséges dokumentumok felépítése • Az iratok közlési, iratkezelési kötelezettsége • A tanúsítást végző szakértők kötelezettségei • A tanúsítvány tartalmi és formai követelményei • Megőrzési kötelezettség • Díjjegyzék-készítési kötelezettség • Energetikai-megtakarításra irányuló javaslat elkészítése • Tanúsítvány érvényességi ideje – mikor kell új tanúsítvány? • Az egyszerűsített tanúsítás szabályai • A tanúsítvány beszerzése, átadása a vevőnek, illetve a bérlőnek • A kifüggesztési kötelezettség esetei • Tanúsítvány az épület egészére és az épület önálló rendeltetési egységére • Energetikai minőségi osztályok 2. modul: Az épületek energetikai követelményértékei és számítási eljárásai • Az épületek energetikai tanúsításáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai • A számítások lépéseinek sorrendje • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények • A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek • Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények • Az épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények. Számítási módszer leírása • Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások. • Belső hőmérsékletre és az épület szellőző levegő igényére vonatkozó előírások. • A hőtermelőre vonatkozó előírások. A fűtési rendszerre vonatkozó előírások. A HMV rendszerre vonatkozó előírások. • A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások. A hűtési rendszerre vonatkozó előírások. • Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz • Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások • A fűtés éves nettó hőenergia igénye. A fűtés primer energia igénye • A melegvíz-ellátás primerenergia-igénye. A szellőzési rendszerek primer energia igénye • A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása • Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok • Az összesített energetikai jellemző számítása • Számítási példák 3. modul: A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben hivatkozott legfontosabb szabványos számítási eljárások • Anyagok hővezetési tényezőinek szabványos korrekciója • Felületi (hőátadási) ellenállások szabványos meghatározása • Változó vastagságú rétegek szabványos hővezetési ellenállása • A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatása, inhomogén szerkezetek szabványos hővezetési ellenállása • Légüregek hőtechnikai hatásának szabványos korrekciója • Mechanikai rögzítések (dűbelezés) szabványos hőtechnikai korrekciója • Fordított rétegrendű lapostetők szabványos hőtechnikai korrekciója • Talajjal érintkező határolás, lábazatok szabványos hőtechnikai számítása • Belső hőmérséklet és relatív páratartalom szabványos értékei • Számítási példák 4. modul: Épületenergetikai tanúsítás a gyakorlatban • Meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása • A meglévő épületgépészeti rendszerek azonosítása • Épületek állagának felmérése, az energiafelhasználás minden szintjének megvizsgálása • A bérjegyzék célszerű összeállítása • Maximálisan elszámolható időigény • Energetikai minőségtanúsítási díjszámítás és költségjegyzék (minta)
Előadók:
Nagy Balázs

Részvétel feltétele / célcsoport: építész és gépésztervezők, valamint minden olyan szakterület képviselői, amely az energetikai tanúsítói jogosultság bemeneti követelményeinek megfelel
Díjmentes / Kedvezményes: MÉK tagoknak 20% kedvezmény

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 39.500 Ft+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2016-06-20, 0010 Internet,
2016-06-20 (0010 Internet)