ÉPÍTÉSÜGYI FÓRUM

Pályázat rövid címe: ÉPÍTÉSÜGYI FÓRUM
Bírálati sorszám: 2015/291
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.6 Az építész(et) szerepe az építésügyi hatósági folyamatban
Pályázat jellege: Építésügyi fórum
Időtartam: 6,5
Létszám: 80
Pályázó megnevezése: Csongrád megyei Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
6720 Szeged, Arany János utca 7.
Telefonszám: 62/644-500, 20/9568555
E-mail: info@csmek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Hornokné Fehér Zsuzsanna
E-mail: csmek.kamara@gmail.com
Pályázat részletes tartalma:
ÉPÍTÉSÜGYI FÓRUM 13,30 regisztráció 14,00 Fórum megnyitása és köszöntő Schulcz Péter a Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöke 14,20-18,00 Építész Fórum Vendég :FÜLEKY ZSOLT Magyarország Kormánya Miniszterelnökség építészeti- és építésügyi helyettes államtitkára tájékoztatója a kormány építésüggyel kapcsolatos intézkedéseiről. 18,00-19,00- Interaktív fórum az összes részvevő közreműködésével. A Fórum az alábbi kérdésekkel foglalkozik: 1. Az 1567/2015. Kormányrendelet belső logikája:  Hogyan áll össze, rendszerré a törvényalkotási folyamat és szándék?  Mi a törvényalkotás elképzelése/víziója/szándéka, milyen szakmai helyzetbe hozná a szakmagyakorlókat, - amennyiben minden gondolat elfogadásra/elfogadtatásra kerülne?  Lehetségessé válna-e ezáltal a szakma megtisztulása és a méltó helyre kerülése úgy, hogy ez a megrendelői oldal megelégedését is lényegesen javítaná?  Végső soron, versenyképesebbé válna-e a magyar gazdaság ez által, ezen keresztül a mérnök és építész szakmákat európai szintre emelve? 2. A főépítészi rendszer tervezett működése:  A felálló főépítészi rendszer, a csatlakozó tervtanácsok, és a szakmai kamarák alkalmasak-e a szakmai kontroll ellátására? Hogyan válhatnak azzá?  Milyen szerepe lenne a kamarai kontrollnak? Kell-e a kamarai törvényt is módosítani hozzá? 3. A nagy figyelmet keltő 160 m2 nagyságrendű lakóépületek „engedélyezésében” beálló folyamatok:  A felálló főépítészi rendszer kiegészítésre kerül-e, hogy minden terület lefedett legyen?  A jelenlegi főépítészi állomány milyen további jogosítványokat kaphat még, a szakmaiság érdekében?  A jelenlegi főépítészi állomány felkészült-e szakmailag a feladatellátásra? Kell-e kamarai háttértámogatás?  Milyen következményei vannak a tervezőkre nézve a változásnak? (biztosítás, polgári felelősség, anyagi-technikai háttér…)  Mennyiben változtat a munkamennyiségen és az épített környezet minőségében a gyorsított eljárási mód, a könnyített metódus? 4. A bevezetett új közbeszerzési törvény (322/2015 (X.30.)):  A minőségi kiválasztást milyen módon kívánta elősegíteni a törvényi változás?  A tervpályázatok milyen módon tudnak jelentős szerepet kapni a kategóriában?  Hogyan lehetne az „önként választható” tervpályázatok lefolytatását kívánatossá tenni, hogy a szakmai színvonal emelkedhessen, és a legnagyobb hozzáadott érték megjelenjen?
Előadók:
Schulcz Péter a Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöke FÜLEKY ZSOLT építészeti- és építésügyi helyettes államtitkára

Részvétel feltétele / célcsoport: építészek, főépítészek. Településtervezők. stb.
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-12-11 SZAB Székház Mátyás tér 26. (6700 Szeged)