Építési jog 2015-2016 – átalakuló építésügyi rendszer

Pályázat rövid címe: Építési jog 2015-2016 – átalakuló építésügyi rendszer
Bírálati sorszám: 2015/241
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1 pont
Pályázat témaköre: 2. Az építészet stratégiájának prioritásai
2.6 Az építész(et) szerepe az építésügyi hatósági folyamatban
Pályázat jellege: konferencia
Időtartam: 14:00-18:00 4 óra
Létszám: kb. 80-100 fő
Pályázó megnevezése: Artifex Kiadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1119 Budapest, Pajkos u. 28.
Telefonszám: 0617831711, 06203124514
E-mail: csanady.pal@artifexkiado.hu
Weboldal: www.tervlap.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Jelentkezés a http://tervlap.hu oldalon
E-mail: info@artifexkiado.hu
Regisztrációs link: tervlap.hu
Pályázat részletes tartalma:
Építési jog 2015-2016 – átalakuló építésügyi rendszer PROGRAM: 13:30 Regisztráció 14.00-14.10 Köszöntő – Markó Balázs DLA dékán, SZIE Ybl Építéstudományi Kar 14.10-15.10 Megkezdődött az építésügy átalakítása – az átalakítás céljai, kapcsolódó feladatok. Az építész erősödő szerepe. – Dauner Márton főosztályvezető, Miniszterelnökség A Magyar Közlöny 2015. szeptember 4-i számában jelent meg az építésügy teljes átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, amely 57 pontban sorolja fel, hogy az építésügy szereplőinek milyen változásokra kell felkészülniük. A Miniszterelnökség építésügyért felelős helyettes államtitkárságának főosztályvezetője a konferencián bemutatja a már megszületett döntéseket, illetve a küszöbön álló változások lényegét, azok várható ütemezését. Ismerteti az építész szerepkörhöz kapcsolódó tervezett változtatások alapját, célját és adott esetben a lehetséges jogi szabályozási megoldásokat. 15.10-15.40 A 2015. év végi, már kihirdetett építési jogi változások – Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője A 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat és a 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat alapján folyamatban van az építésügyi jogszabályrendszer átalakítása. 2015. év végén több építésügyi jogszabály módosult – így például a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az Eljárási kódex), az OTÉK –, bár ezen változások egy része még nem a kormányhatározatokban foglalt célok elérését, csupán a felmerült aktuális jogalkalmazási problémák megoldását szolgálják. 15.40-16.10 kávészünet 16.15-16.55 A régészeti tevékenység szerepének változásai az építkezéseken – Koncz Miklós, Budapesti Történeti Múzeum, Ásatási Iroda műszaki vezető Döntően a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény határozza meg, hogy egy beruházás során a régészeknek milyen szerepük lehet. A jogszabályi rendelkezések 2015. évben több alkalommal is változtak, amelyeket érdemes ismerni annak érdekében, hogy a beruházás minél gyorsabban valósulhasson meg. Az előadó a Budapesti Történeti Múzeum gyakorlatát mutatja be, és praktikus tanácsokat ad ahhoz, hogy a régészeti tevékenység során felmerülő általános problémák a lehető legrövidebb időn belül orvosolhatók legyenek. 16.55-17.35 Az új Közbeszerzési törvény építőipari vonatkozásai – Dr. Tátrai Tünde egy. docens, Budapesti Corvinus Egyetem A 2015. november 1. napjától hatályos új szabályozás közvetlen hatással lesz az építőipar szereplőire, az ajánlatkérők kötelezettségeire, mely áttételesen az ajánlattevőkre is hatással van a közbeszerzési eljárások során. Érdemes megismerni az új szabályozás nyújtotta lehetőségeket, és különösen figyelemmel lenni a szerződésszegéssel kapcsolatos szigorú előírások értelmezésére. 17.35-18.00 kérdések, válaszok
Előadók:
Markó Balázs DLA dékán, SZIE Ybl Építéstudományi Kar, Dr. Dauner Márton főosztályvezető, Miniszterelnökség, Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője, Koncz Miklós, Budapesti Történeti Múzeum, Ásatási Iroda műszaki vezető, Dr. Tátrai Tünde egy. docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Részvétel feltétele / célcsoport: Részvételi díj fizetése
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 14.000 ft+áfa a részvételi díj. Koránkelők kedvezménye: 3 havi Építésijog.hu előfizetés + konferenciarészvétel: 16.990+áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-11-05 SZIE-Ybl Miklós Ét. Kar 1146, Bp. Thököly út 74. 311. terem (1146 Budapest XIV. kerület)