Cím: Településfejlesztés konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazásával - konferencia szervezése Tihanyban

Pályázat rövid címe: Cím: Településfejlesztés konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazásával - konferencia szervezése Tihanyban
Bírálati sorszám: 2015/238
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont naponta
Pályázat témaköre: 5. Területi- és településtervezés
5.1 Területfejlesztés és a területrendezési tervezés
Pályázat jellege: Előadás és műhelymunka
Időtartam: 2 nap
Létszám: 60
Pályázó megnevezése: Ferik Tünde okl.építészmérnök, vezető településtervező
Pályázó címe / elérhetőségei:
1024 Budapest Káplár utca 7.
Telefonszám: 06209138575
E-mail: vzm@vzm.hu
Weboldal: www.vzm.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Bálint Tünde titkarsag@vzm.hu 06709383222
E-mail: vzm@vzm.hu
Pályázat részletes tartalma:
Cím: Településfejlesztés konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazásával - konferencia szervezése Tihanyban Témaköre: Településfejlesztés és közösségi mediáció Program: A Völgyzugoly Kft és a MÉK Konfliktuskezelési és mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben c kutatásának mintaterülete Tihany volt. A kutatást az MNVH támogatásával valósult meg. A kutatásból 2014 őszén - szintén az MNVH támogatásával - kiadvány készült. A konferencia célja a kiadvány bemutatása, a tapasztalatok népszerűsítése. A konferencián két nap során lehetőség nyílt, hogy a résztvevők megismerjék a Tihanyi projekt részleteit, eredményeit, s első kézből a Tihanyiaktól hallják a módszer tapasztalatait, s helyszíni bejárás során a település eredményeit is megtekinthessék. A konferencia 2 napja egy előadási blokkbók, helyszíni bejárásból és műhelymunkából állt. Az első nap délelőtt a résztvevők a településfejlesztés, vidékfejlesztés aktuális kérdéseit követően, előadások keretében ismerhetik meg a tihanyi mintaprojekt részleteit: Hogyan készült a Tihanyi településfejlesztési koncepció a lakosság és a civil szerezetek részvételével, mediációs módszerek alkalmazásával? A koncepció készítés e módszere mennyiben járult hozzá, hogy Tihany 2014 évben az ARGE európai falumegújítási díját megnyerje? Milyen értékelési szempontok vezették az ARGE európai falumegújítási díj zsűrijét, miben látszott a településfejlesztési módszer Európában is újszerű volta? A szünetet követően a téma a mediáció, a közösségi mediáció. Az előadó mediátorok a mediáció lényegével, a közösségi mediáció lehetőségeivel ismertetik meg a résztvevőket. Mi a mediáció? Hogyan, milyen céllal alkalmazzák? Melyen szerepe lehet egy közösségi tervezési folyamatban a mediátornak, facilitátornak? Hogyan lehet a partnerséget mediációval erősíteni? Milyen félelmei, aggályai lehetnek a lakosságnak? Hogyan lehet megelőzni, hogy jó kezdeményezések félreértések miatt elakadjanak? A délelőtti előadások megerősítéseként az első nap délután és a második nap délelőtt műhelymunka keretében volt lehetősége a résztvevőknek, hogy az elméletben elhangzottakat gyakorlatban is megtapasztalják. 3 csoportban dolgozva különböző közösségi mediációs módszereket kipróbálva, a résztvevők, egyéni gyakorlatok/játékok keretében sajátíthatták el a közösségi mediáció alapjait, s tapasztalhatták meg, hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban használni. Az előadások, és a műhelymunka megerősítéseként a résztvevők a polgármester vezetésével első nap délután helyszíni bejáráson tekintették meg Tihany fejlesztéseit. A második nap zárásaként közösen értékelték jelenlévők a két nap tapasztalatait, mint ahogyan ez egy közösségi mediációs ülésen szokás.
Előadók:
Bujdosó Judit: Miért kellett Tihanyba mediátor, ha nem is volt konfliktus Ferik Tünde: Miért jó ha a lakossággal együtt tervezünk Kis Károly: A mediáció jogszabályi alapjai, a közösségi mediáció helye Ónódi Gábor: A partnerség jelentősége az európai falumegújítási díj értékelésének tapasztalatai Tósoki Imre: Településfejlesztési tapasztalatok egy polgármeter szemével Vajna Virág: Közösségi mediáció a településfejlesztésben

Részvétel feltétele / célcsoport: Meghívás célcsoport: főépítészek, polgármesterek, jegyzők, civilek
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-09-14 Club Tihany Zrt. H – 8237 Tihany, Rév u.3. (8237 Tihany) 2015-09-15 Club Tihany Zrt. H – 8237 Tihany, Rév u.3. (8237 Tihany) Völgyzugoly Műhely Kft.