Az építési folyamat áttekintése

Pályázat rövid címe: Az építési folyamat áttekintése
Bírálati sorszám: 2015/201
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2,5 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.17 A felelős műszaki vezetői tevékenység
Pályázat jellege: tantermi előadás
Időtartam: 1 nap
Létszám: min. 25 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
1088
Telefonszám: 13182944
E-mail: der.andrea@mek.hu
Weboldal: www.mek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dér Andrea
E-mail: mek@mek.hu
Pályázat részletes tartalma:
Az építési folyamat áttekintése  Az építési folyamat fázisai – a felelős műszaki vezető részvétele a szerződés megkötésétől az utófelülvizsgálati eljárásig  Az építési folyamat résztvevői, jogviszonyaik, összeférhetetlenségük - hol a határ?  A szakmagyakorlók feladata, szakmai felelőssége: megváltozott építőipari, polgári jogi szabályok megismerése - jobb későn, mint soha!  felelős műszaki vezetői tevékenység vállalásának és megkezdésének feltételei  felelős műszaki vezetői tevékenység - céges formában, egyéni vállalkozóként, alkalmazottként  felelős műszaki vezető jogviszonya – tagsági munkaviszony, vagy megbízási? Felelős műszaki vezetői felelősség - megosztható-e és kivel?  felelős műszaki vezető feladata, törvényi felelőssége  felelős műszaki vezető helyszíni feladatai, jogai és kötelességei  részvétel a műszaki átadás-átvételi és a használatbavételi eljárásban, az utófelülvizsgálati eljárás  irányítás eszközei  építési termékekkel kapcsolatos felelősség  munkabiztonsággal kapcsolatos követelmények érvényesítése  fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó kivitelezők műszaki vezetőinek felelősség megoszlása  építtetői felelősség építőipari, polgári jogi szabályai – lehet, hogy magamnak is köszönhetem a károm?  tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre?  generálkivitelezés, vagy szakágankénti építtetői megrendelés – előnyök, hátrányok Az építőipari dokumentációk helyes vezetése  hogyan dokumentáljuk magunkat helyesen?  az elektronikus építési napló vezetésének általános szabályai  engedélyezési tervdokumentáció, teljes- és egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi előírásai – szakági munkarészei  az elektronikus tervdokumentáció kezelése  építési termékek műszaki teljesítményigazolása  építési hulladék elhelyezésének és kezelésének dokumentumai Szerződéskötési ismeretek  tartalmi és formai követelmények – tényleg csak írásban?  szerződésminta és/ vagy jogszabályi háttér ismerete  építőipari kivitelezői szerződés alanyai – ki, kivel, hogyan szerződjön?  házilagos kivitelezés speciális buktatói  Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség?  felelős műszaki vezetői megbízási szerződés az új Ptk. szerint Szabálytalan tevékenység jogkövetkezményei  szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy jogosulatlan tevékenység  szankciók a kivitelezés folyamata alatt – építéshatósági, építésfelügyeleti bírságok hogyan kerülhetők el?  hibás kivitelezés jogkövetkezményei, a felelős műszaki vezető kártérítési felelőssége az épület tulajdonosával szemben – nem csak a kivitelező felel?  szakmai felelősségbiztosítás – mire jó és mire nem?
Előadók:
Dr. Gáts Andrea

Részvétel feltétele / célcsoport: szakmagyakorlók
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 15.000 + ÁFA, ami ebédet is magába foglal.
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2015-10-12, BU Budapest, Ötpacsirta u. 2.
2015-10-12 Ötpacsirta u. 2. (BU Budapest)