Tematika

Pályázat rövid címe: Tematika
Bírálati sorszám: 2015/199
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2,5 pont
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.2 Tervezést előkészítő, vagy azzal összefüggő szakértői tervezői vizsgálatok és szakvélemények alkalmazása és azok jogkövetkezményei (pl. építési geodézia, hidrogeológiai, geotechnikai vizsgálat, műemlékvédelem esetén történeti épületek esetében előzete
Pályázat jellege: tantermi előadás
Időtartam: 1 nap
Létszám: min. 20 fő
Pályázó megnevezése: Magyar Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
1088
Telefonszám: 13182944
E-mail: der.andrea@mek.hu
Weboldal: www.mek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dér Andrea
E-mail: mek@mek.hu
Regisztrációs link: http://tako.mek.hu/
Pályázat részletes tartalma:
Tematika Az építési folyamat áttekintése · Az építési folyamat fázisai - tervező részvétele a beruházói gondolattól a megvalósításig · Az építési folyamat résztvevői, jogviszonyaik, összeférhetetlenségük - hol a határ? · A szakmagyakorlók feladata, szakmai felelőssége: megváltozott építőipari, polgári jogi szabályok megismerése - jobb későn, mint soha! · tervezői tevékenység - céges formában, egyéni vállalkozóként, alkalmazottként, vagy szellemi szabadfoglalkozásban? Tervezői felelősség - megosztható-e és kivel? · tervező feladata, törvényi felelőssége · építési termékekkel kapcsolatos tervezői felelősség · tervezőtársak, szakági tervezők kényszerű szerzőtársak felelősség megoszlása · építtetői felelősség építőipari, polgári jogi szabályai – lehet, hogy magamnak is köszönhetem a károm? · tervezési hibából kivitelezési hiba – mindenki felel, aki nem vette észre? · generáltervezés, vagy szakágankénti építtetői megrendelés – előnyök, hátrányok · tervezői felelősségbiztosítás – mire jó és mire nem? Szerződéskötési ismeretek · tartalmi és formai követelmények – tényleg csak írásban? · szerződésminta és/ vagy jogszabályi háttér ismerete · tervezői szerződés alanyai – ki, kivel, hogyan szerződjön? · a szerződés tárgya – tervdokumentációk, szerzői felhasználási jogok, tervezői művezetés? · Vállalkozási, vagy megbízási szerződés – eredmény, vagy gondossági felelősség? Tervezők szerzői joga · építészeti alkotások szerzői jogi elismertsége, szabályozásának forrásai · a mű fogalma - építészeti alkotás: az épület és annak terve · a szerzői jogvédelem tárgyai – védendő tervfajták köre · épület látképének szerzői jogi védelme · a szerző, közösen alkotott művek – szerzőtársak, társszerzők, együttesen létrehozott mű · közös jogkezelés lehetősége – rábíznám-e jogaim érvényesítését egy ARTISJUS- hoz hasonló szervezetre? · védelmi idő · szerzői jog tartalma · személyhez fűződő jogok · vagyoni jogok · a szabad felhasználás esetei · szolgálati művek, munkaviszonyban készített tervek sorsa · szerzői jogok átszállása: öröklés, átruházás – mikor melyik lehetséges? · a felhasználási szerződés - írásbeliség, tartalmi követelmények, díjazás · szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei · polgári jogi · büntető jogi · etikai- fegyelmi
Előadók:
Dr. Gáts Andrea

Részvétel feltétele / célcsoport: szakmagyakorlók
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 20.000+ áfa
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-09-30 Ötpacsirta u. 2. (BU Budapest) 2015-11-16 Ötpacsirta u. 2. (BU Budapest)