Szerzetesrendi építkezések hazánkban, napjainkban

Pályázat rövid címe: Szerzetesrendi építkezések hazánkban, napjainkban
Bírálati sorszám: 2015/189
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.11 Építészeti érdekvédelem
Pályázat jellege: konferencia
Időtartam: délután 14 – 19 óráig
Létszám: 100
Pályázó megnevezése: Magyar Urbanisztikai Társaság / Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Pályázó címe / elérhetőségei:
1094 Budapest, Liliom u. 48.
Telefonszám: 06-1-215-5794
E-mail: mut@mut.hu
Weboldal: www.mut.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szabó Alexandra
E-mail: a.szabo@mut.hu
Regisztrációs link: www.szerzetesektere.hu
Pályázat részletes tartalma:
Szerzetesrendi építkezések hazánkban, napjainkban A szerzetesrendek a középkori Magyarországon jelentős mértékben járultak hozzá építészeti kultúránk fejlődéséhez, településeink alakításához. Egyes városaink monostorok körül, azok közelében jöttek létre – elég itt Pannonhalmára és Zircre utalnunk. A későbbi évszázadokban is jelentős szerepet töltöttek be a szerzetesrendek, s templomaik, kolostoraik, iskoláik, kórházaik mindmáig meghatározó elemei városainknak és falvainknak. E félnapos együttléten rövid válogatást mutatunk be az elmúlt két és fél évtized fejlesztéseiből, szerzetesrendi építkezéseiből. Nincs pontos áttekintés ezekről a kisebb és nagyobb projektekről, ezért lehet, hogy válogatásunk során fontos elemek kimaradtak. Reméljük, hogy e panoráma mégis hű és érdemi képet nyújt arról a környezetről, ahol a rendek és a hozzájuk tartozó világiak a társadalom számára áldásos tevékenységüket folytatják. A lényeg a közös keresztény élet, a tanítás, a betegápolás, az imádás, de bízvást mondhatjuk, hogy nem mellékes a keret sem: maguk az épületek is regélnek az ezeket létrehozó szellemről, az ott megélt szeretetről, a közösségről. „A szeretet egybegyűjt, egyházzá teszi a népet. A szeretetnek ez a tulajdonsága házakban ölt testet, templomokban, mindabban, ami körülveszi és befogadja az egyes embereket és Isten népét.” – mondta Chiara Lubich, a XX. század egyik jelentős személyisége, amikor a harmónia és a környezet aspektusairól beszélt. Majd így folytatta: „Mivel ezek az épületek halálunk után is fennmaradnak, nagyon fontos, hogy megmaradjon bennük annak a tervnek a lenyomata, amit Isten erről az itt lakó családról (közösségről) elgondolt. Így majd amikor az újonnan meghívottak – akiket Isten a jövőben hív majd közéjük – ezeken a helyeken járnak (a találkozótermekben, a kápolnában imádkozni, a raktárban, … , a betegek szobájában, a tanulóban, a termekben stb.), az épület is segíteni fogja őket hivatásuk szerint élni.” Megfelelnek a programban bemutatott épületek, együttesek ennek a magasztos ideának? Elgondolkodhatunk, beszélgethetünk, meggyőződhetünk erről a délután folyamán. Előadók és előadások: Czigány Tamás: Kortárs építészet Pannonhalmán Nagy Tamás: Korlátok közt szabadon Golda János: Iskolák és piaristák tegnap és holnap Major György: Szerzetesi szív, ige és tér megtapasztalása építész szemmel Ónodi Gábor (és Tsai): Szalézi újrakezdés, építkezések 1991 óta. A konferencia helye: Piarista Gimnázium, 1052 Budapest, Piarista utca 1. II. emelet, Üveges terem Ideje: 2015. szeptember 19., szombat délután 14 – 19 óráig. Az előadókkal mód nyílik eszmecserére, beszélgetésre. Moderátor: Körmendy Imre Információ: www.szerzetesektere.hu, ter@szerzetesek.hu
Előadók:
Czigány Tamás, Nagy Tamás, Golda János, Major György, Ónodi Gábor, Körmendy Imre

Részvétel feltétele / célcsoport: minden érdeklődőt szeretettel várunk
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: -
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-09-19 Piarista Gimnázium Piarista utca 1. II. emelet, Üveges terem (1052 Budapest V. kerület) -