CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA

Pályázat rövid címe: CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA
Bírálati sorszám: 2015/91
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: Nincs adat
NA
Pályázat jellege: Konferencia
Időtartam: 1 nap
Létszám: 100-200
Pályázó megnevezése: Magyar Urbanisztikai Társaság / Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
Pályázó címe / elérhetőségei:
1094 Budapest, Liliom u. 48.
Telefonszám: 06-1-215-5794
E-mail: mut@mut.hu
Weboldal: www.mut.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szabó Alexandra
E-mail: a.szabo@mut.hu
Regisztrációs link: http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212663#MIDDLE
Pályázat részletes tartalma:
CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA Jöjjön el Magyar Urbanisztikai Társaság XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIÁJÁRA, melyet 2015. április 24-én rendezünk meg Budapesten! A Magyar Urbanisztikai Társaság meghívására az Urbanisták Európai Tanácsa (European Council of Spatial Planners) 2015. évi közgyűlését 2015. április 25-én, Budapesten rendezi meg. Az eseményen Európa 25 országának vezető várostervezési, urbanisztikai szervezeteinek képviselői, az európai várostervezés meghatározó szereplői vesznek részt. A jelentős nemzetközi szakmai eseményre tekintettel a MUT éves konferenciáját a Közgyűléshez kapcsolódva és az ECTP-CEU-val együttműködve rendezi meg. Ennek köszönhetően a MUT XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciája idén nemzetközi lesz, és CITYGLOBE 2015 - Városi válaszok a globális gazdasági és társadalmi kihívások kezelésében címmel 2015. április 24-én Budapesten kerül megrendezésre. A Konferencia kétnyelvű (magyar, angol), tolmácsolást biztosítunk a helyszínen. A Konferenciát megelőző napon, 2015. április 23-án hívja össze a MUT az éves Közgyűlését, majd a Konferenciát követően, április 25-én tartja Közgyűlését az ECTP-CEU. A KONFERENCIA IDŐPONTJA 2015. április 24. A KONFERENCIA HELYSZÍNE Kesztyűgyár Közösségi Ház, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. A KONFERENCIA FŐ TÉMÁJA A 21. században a világ globális átrendeződésének köszönhetően a városok szerepe mindinkább felértékelődik, és a várostervezőknek új gazdasági és társadalmi problémákra és kérdésekre kell hosszú távú megoldást nyújtaniuk. A konferencián a városok egyes globális kihívásokra adott lehetséges stratégiai válaszait járjuk körbe több szempontból kapcsolódva az intelligens város kérdésköréhez. A konferencia fő célja, hogy bemutassa a városok – főként a rájuk jellemző tágabb értelemben vett városrendezési munkákban - lehetséges reakcióit és a kihívásokkal szembeni lépéseit, amelyek globális jellegűek úgy, mint • a gazdasági növekedést célzó városfejlesztés, • az állami kiadások csökkentésének lehetőségei, • a városok közötti versengés erősödése (pl: innováció), • a lehető legnagyobb működési hatékonyság (pl: smart city), • az energiabiztonság és fenntartható energiatervezés és • az éghajlatváltozás. PROGRAM http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212663#MIDDLE SZEKCIÓK Városfejlesztés, gazdaságfejlesztés és EU-s források (Magyar nyelvű szekció) Magyarországon egyelőre kevéssé közismert, hogy a települések céltudatos fejlesztése egyben a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb megvalósulási formája is. A piacgazdaságokban az építőipari beruházások legalább fele magánberuházásként – azaz közvetlenül gazdasági eredmény elérésére – valósul meg, egyúttal hozzájárulva a munkahelyteremtés mellett a helyi gazdaság más formáinak: a szabadidő-eltöltésnek, a kiskereskedelemnek, a kulturális szolgáltatásoknak, vagy éppen a turizmusnak, a vendéglátásnak a bővüléséhez. Mindez elősegíti az önkormányzatok adóbevételeinek a növekedését és a szociális terhek csökkentését is. Hazánkban ugyanakkor – több sikeres kísérlet, kezdeményezés dacára – széles körben még nem terjedtek el a gazdasági súlypontú városfejlesztés módszerei és technikái. Fontos körülmény, hogy az EU kohéziós politika új, 2014-2020 közötti ciklusában a hazai forrásfelhasználásban az elsődleges prioritás a gazdaságfejlesztés. A városfejlesztésre, területfejlesztésre felhasználható EU források is gazdasági célokra - úgy, mint foglalkoztatás, energiahatékonyság, versenyképesség, stb. - használhatóak fel. E forrásfelhasználáshoz nagyvárosoknak, megyéknek stratégián alapuló Integrált Fejlesztési Programokat kellett előkészíteniük. A szervezők a szekcióba ezért elsősorban olyan előadásokat várnak, amelyek – lehetőleg magyar városok jó példáinak bemutatásával, a fejlesztési programok tapasztalataival - segítik feltárni és elterjeszteni az ország fejlődése számára kulcsfontosságú szakterület már bevált, kipróbált, hatékony módszereit, megoldásait. Környezet – klíma – energia (Magyar-Angol nyelvű szekció szinkrontolmácsolással) Az elmúlt években a hazai várostervezésben is közismertté vált, hogy a környezettel való bölcs gazdálkodás lényeges eleme a közvetlenül is gazdaságos településfejlesztésnek. Kiemelkedő szerepe van az energiatudatos beavatkozásokon alapuló klímatudatos városfejlesztésnek, amely körültekintő stratégiai tervezés esetén igen rövid időn belül megtérülő, és hosszú időn át fenntartható beruházások sorozatát jelenti. Mindez nem csak kellemesebbé, hanem lényegesen olcsóbbá is teheti a városi élet számos területét. A jól kalkulálható megtérülés nemzetközi szinten is a gazdaságilag fenntartható városfejlesztés mintaterületének tekinti a klíma- és energiatudatos városfejlesztést. Nem véletlen, hogy a közvetlen elérésű EU-s támogatások jelentős része e területre irányul, és az sem, hogy a MUT – 2015-ben először más szervezetekkel együttműködve - kitüntető címet adományoz az energiatudatos tervezésben, fejlesztésben élen járó önkormányzatoknak. A szekcióban a hazai előadók mellett külföldi urbanisták előadásai is hallhatók lesznek, így lehetőleg angolul jól beszélő előadókat várunk. Szinkrontolmácsolást az egész szekció alatt biztosítunk. Smart city (Magyar nyelvű szekció) Az „intelligens város” manapság talán az egyik legdivatosabb kifejezés, nem csak a magyar, hanem az európai urbanisztikában is. A fogalom azonban – talán éppen ezért – ma még túlságosan is sokféle jelentést tartalmaz ahhoz, hogy egyértelműen azonosíthatók lehessenek az egyes településeken elérhető konkrét előnyök, és az ezekhez szükséges tennivalók. A szekció a sokféle értelmezés számbavételével, valamint az egyes konkrét esetek összevetésével, a hasonlóságok és különbözőségek feltárásával tesz kísérletet egy viszonylag egységes és széles körben elfogadott definíció megfogalmazására. Ez ad lehetőséget arra, hogy feltárjuk és elterjesszük a megfelelő tennivalókat és az ehhez szükséges tervezési eszközöket annak érdekében, hogy a hatékony, korszerű és újszerű eszközökkel való városüzemeltetés és –fejlesztés, valamint településtervezés gazdasági szempontból fenntartható és az emberek számára is vonzó legyen. A szervezők ez esetben is átadható, mások számára is követhető jó példákat várnak az előadóktól, amelyek széles körben segíthetik a településfejlesztés és –működtetés megújítását. ELŐADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK A KONFERENCIA SZEKCIÓIBA! Az előadók jelentkezését az ELŐADÓI JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és visszaküldésével március 27-ig várjuk a mut@mut.hu e-mail címre! A konferencián elhangzott előadásokból (ISBN számmal ellátott) eBook Konferencia kiadványt adunk ki, mely remek publikációs lehetőség. Amennyiben kutatási/tervezési témáját szívesen tenné közre a Magyar Urbanisztikai Táraság Konferencia kiadványában, kérjük legkésőbb 2015. május 10-ig küldje meg a mut@mut.hu e-mail címre a 3-10 oldal terjedelmű absztraktját. Az absztraktok korábbi beérkezését természetesen örömmel vesszük.
Előadók:
Hazai: Körmendy Imre, Csizmadia Norbert, Egry Attila, Salamin Géza, Ongjerth Richárd, Turóczy László, Drahos Zsuzsa, Szerdahelyi-Németh Klára, Vajas Ákos Külföldi: M Henk Van der Kamp, M Vincent Goodstadt, Diane Smith, Hugh Ellis, Miran Gajsek, Joris Scheers, További előadók jelentkezés alapján.

Részvétel feltétele / célcsoport: A rendezvény mindazokat megszólítja,akik:  településrendezésben és tervezésben érintettek,  önkormányzati munkatársak és döntéshozók,  főépítészi irodák munkatársai,  szakmabeli tisztségviselők,  regionális fejlesztési ügynökségek, városfejlesztő irodák munkatársai,  urbanisztikát és határterületeit érintő szakmák művelői,  szociológusok, építészek, tájépítészek, szociálpolitikusok, geográfusok,  az urbanisztikai oktatásban résztvevő felsőoktatási intézmények, oktatói és hallgatói.
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: MUT Tagok részére: Március 31-ig 6.500.- Április 1 - 23-ig 7.800.- Helyszínen 9.300.- Nem MUT Tagok részére: Március 31-ig 7.800.- Április 1 - 23-ig 9.300.- Helyszínen 11.200.- Diákoknak• (ebéddel és frissítőkkel) 2.000.- Diákoknak• (ebéd és frissítők nélkül) 1.000.-
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-04-24 CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA Mátyás tér 15 (1084 Budapest VIII. kerület)