Bevezetés

Pályázat rövid címe: Bevezetés
Bírálati sorszám: 2015/14
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 1,5 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Pályázat jellege: szakmai továbbképzés - előadás
Időtartam: 4 óra
Létszám: 25-60 fő
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Bevezetés A szerzetesség kialakulása, (aszkéták, remeték, az első remete-közösségek), intézményesülése (Vazul, Ágoston és Benedek regulái). Az első szerzetesi közösségek (Baziliták, bencések) élete (együttélése). A szerzetesség első fénykora (6-10. század). A hanyatlás okai és következményei (Európa túlnépésedése, reformrendek születése). A ciszterci rend születése (Róbert, Citeaux), illetve renddé szervezése (Bernát). A rend fénykora (12-13. század). A ciszterci építészet általános jellegzetességei (a kötött, ún. szentbernáti periódus, gótikus átépítések, tipikus szerkezetek, térformák, a telepítés sajátosságai). Burgundia Az öt anyamonostor (Citeaux, Clairvaux, La Ferté, Morimond és Pontigny). Provence Az antik építészet hatása a ciszterci apátságokra (Senanque és Le Thoronet). Belgium Orval és Les Dunes. Itália Fossanova, Casamari. Anglia A ciszterciek megjelenése Angliában. A legfontosabb apátságok (pl. Fountains) ismertetése. Közép-Európa Németország és Ausztria ciszterci építészete (Eberbach, Maulbronn, illetve Heiligenkreuz, Lilienfeld). Észak-Európa Skandinávia és Lengyelország ciszterci építészete (Chorin, Wachock). Ciszterciek Magyarországon Bevezetés A 11. század eseményeinek (államalapítás és konszolidáció, beilleszkedés Európába), illetve a korabeli magyar állam berendezkedésének (királyi hatalom, egyházi és világi közigazgatás) ismertetése. A keleti és nyugati keresztény rítus és egyház különbözősége, illetve együttélése. A népvándorlás-kori formakincs és a Kaukázus-vidéki hatás megjelenése, és ennek valószínűsíthető okai, közvetítői. A 12. század eseményei, francia kapcsolatok (I. László, Kálmán, II. Géza és III. Béla külpolitikai törekvései, keresztes hadjáratok) és azok építészeti következményei (esztergomi építkezések). A ciszterci rend magyarországi megjelenése. Apátságok A királyi alapítások (Zirc, Pilis, Szentgotthárd, Egres, Kerc, Bélháromkút). A rend építészeti tevékenysége és annak kisugárzása (Pannonhalma, Esztergom). A rend hanyatlása.
Előadók:
Rabb Péter PhD.

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel a program teljes időtartama alatt Bármely szakmagyakorló csoport számára.
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2800,- ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-03-04 16:00 FUGA Budapesti Építészeti Központ - Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület)