Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Pályázat rövid címe: Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Bírálati sorszám: 2015/12
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 1. Építészeti tervezés, építészet-elmélet
1.1 A tervezési program szerepe, előkészítése
Pályázat jellege: A szakmai továbbképzés programja: 8:30-9:00 Regisztráció Megnyitó: Németh László elnök - Fejér Megyei Építészek Kamarája 1. Jogszabályi környezet ismertetése 9:00-10:45 Az új OTSZ 5.0 célja, háttere, felépítése, a lényegi változások bemutatása Előad
Időtartam: 7 óra
Létszám: 35-40 fő
Pályázó megnevezése: Fejér Megyei Építészak Kamarája
Pályázó címe / elérhetőségei:
8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3.
Telefonszám: 22-385 317, 22-784789
E-mail: fejermek@fejermek.hu
Weboldal: http://www.fejermek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
E-mail: fejermek@fejermek.hu
Regisztrációs link: fejermek@fejermek.hu
Pályázat részletes tartalma:
Országos Tűzvédelmi Szabályzat Szakmai továbbképzés építészeknek – 2015. január 22. ( a 2014. március 05-től hatályos új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról ) Székesfehérvár, Szabadművelődés Háza (Fürdő sor 3.) A továbbképzésen alapvetően a 2014. december 05-én kihirdetett 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletről (hatályos 2015. március 05-től), az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról lesz szó. Az új szabályozás nem a korábbi átdolgozása, hanem egy kockázati osztály besorolásra épülő teljesen új előírásokat tartalmazó rendelet. Az új jogszabály felépítésében is eltér a korábbitól. A BM rendeletben kerülnek megfogalmazásra a követelményértékek, a TvMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben) tartalmazza majd azon műszaki megoldásokat, amelyekkel a követelményértékek, az elvárt biztonsági szint kielégíthető. A fentieken túlmenően a 2014-es évben számos, a tervezőket érintő jogszabályváltozás történt, gondolva itt pl. az új Polgári Törvénykönyvre. A Ptk. nagymértékben megnövelte a tervezők, különös tekintettel a munkára szerződő építész (generál) tervező felelősségét is, mely nem csak a saját munkarészre terjed ki, hanem a szakági tervezők kiválasztására, munkájuk ellenőrzésére és koordinálására. Elengedhetetlen, hogy az építész megismerje az új OTSZ előírásait, mivel az épületekbe betervezett építési termékek és szerkezetek kiválasztásánál a teljesítmény orientált tervezés során figyelembe kell venni a tűzbiztonságot, mint épülettel szemben támasztott alapvető követelményt. A továbbképzésen az előadók röviden bemutatják a főbb jogszabályi változásokat, a tervezői felelősséget, az új OTSZ főbb változásait, a TvMI szerepét, alkalmazási módját, az építési termékek és építményszerkezetek beépítésének, betervezésének és teljesítményjellemzőinek igazolási módját, valamint számos gyakorlati példával illusztrálják előadásukat. A továbbképzést követően az előadókkal konzultációs lehetőséget biztosítunk
Előadók:
- Mészáros János tűzvédelmi szakértő, MMK, MÉK Tűzvédelmi Tagozat, - Vizi Ignác – tű. őrnagy, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Mészáros János tűzvédelmi szakértő, MMK, MÉK Tűzvédelmi Tagozat, - Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője, - Orbán Imre építész tervező, Wienerberger Téglaipari zRt.

Részvétel feltétele / célcsoport: kamarai tagok és regisztrált szakmagyakorlók, építészmérnökök, mérnökök és szakmagyakorlók részére
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: ingyenes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2015-01-22 Országos Tűzvédelmi Szabályzat Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3. (8000 Székesfehérvár)