8.45-9.15 érkezés, regisztráció

Pályázat rövid címe: 8.45-9.15 érkezés, regisztráció
Bírálati sorszám: 2014/251
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 8. Az építési folyamat : beruházás lebonyolítás, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés
8.4 Építőipari kivitelezési tevékenység szabályai
Pályázat jellege: kontaktórás szakmai továbbképzés
Időtartam: 8x45 perc
Létszám: 50
Pályázó megnevezése: Somogy Megyei Építész Kamara
Pályázó címe / elérhetőségei:
7400 Kaposvár Rákóczi tér 12/A.
Telefonszám: 0682/414-419
E-mail: smek@smek.t-online.hu
Weboldal: www.smek.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Szilágyi Annamária
E-mail: smek@smek.t-online.hu
Pályázat részletes tartalma:
8.45-9.15 érkezés, regisztráció 9.00-10.30 - Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei - A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok következményei. 10.30-12.00 - Az építmények elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök rendszere - A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre 12.00-12.30 ebéd 13.00-14.30 - Az építési termékek - Az energetikai követelmények 14.30-16.00 - A általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások és eljárások. - konzultáció és a továbbképzés zárása.
Előadók:
Dr. Gáts Andrea, Dr. Hajnóczi Péter, Dr. Vukov Konstantin, Tóth Balázs

Részvétel feltétele / célcsoport: kamarai tagok, és nyilvántartottak
Díjmentes / Kedvezményes: Önköltséges

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 10000.-Ft.
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-11-28 Szakmai továbbképzés (7400 Kaposvár)