XI. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

Pályázat rövid címe: XI. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia
Bírálati sorszám: 2015/3
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 3. Egészség és biztonság
3.1 Tűzvédelem, tűzmegelőzés
Pályázat jellege: konferencia, továbbképzés, szakmai előadás, szakkiállítás
Időtartam: 2015. február 19. 10.00-17.00 óra között 1 nap, előadások, kiállítói konzultáció együttes időtartama: 7 óra
Létszám: minimum 200 - maximum 800 fő
Pályázó megnevezése: Expositor Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Telefonszám: 06 1 460 11 80
E-mail: expositor@expositor.hu
Weboldal: http://www.expositor.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Kiss Zoltán, zoltan.kiss@expositor.hu, 70/633-52-72
E-mail: zoltan.kiss@expositor.hu
Regisztrációs link: www.tfh.hu
Pályázat részletes tartalma:
XI. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia Tervezzünk az új OTSZ 5.0 szerint lépésről – lépésre A továbbképzés részletei: A szakmai fővédnökségre a BM OKF részéről Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató úr lett felkérve a szervező Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata részéről. Szervezők: Budapesti és Pest-megyei Mérnöki Kamara Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata Szakmai támogatók: Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 2015.március 05.-ével hatályát veszti a korábbi OTSZ, mellyel lezárul egy korszak a hazai tűzvédelem területén és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) életbe lépésével elkezdődik az épületek kockázati alapú besorolásán alapuló tűzvédelmi tervezés. Az új OTSZ felépítésében is eltér a korábbi szabályozástól. A rendeletben találhatóak meg a követelmények, viszont új elem, hogy az OTSZ-hez Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket (TvMI) készít el az OKF irányítása alatt működő Tűzvédelmi Műszaki Bizottság, mely irányelvekben a követelményeket kielégítő, megkívánt biztonsági szintnek megfelelő műszaki megoldások és számítási módszerek kerülnek kidolgozásra. A rugalmasabb, megváltozott szemléletmódú új OTSZ egyre szélesebb lehetőséget biztosít a mérnöki módszerek alkalmazására, valamint azok megfelelőség igazolásához történő felhasználására, egyúttal megnöveli a tervezők felelősségét is az alkalmazott műszaki megoldások, a tervezés során meghatározott bemenő adatok megadása, az építési termékek és építmény szerkezetek kiválasztása tekintetében. Vége annak a korszaknak, amikor elég volt kiolvasni a követelmény értékeket a „tervezési” munka során. Ma már elengedhetetlen a jogszabályi előírások hierarchiájának és tartalmának, a fogalmak, szabványi előírások, épületszerkezetek tűzvédelmi szempontból lényeges statikai hierarchiájának, építési termékek és építményszerkezetek teljesítmény jellemzői igazolási módjainak, a mérnöki módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges bemenő adatok, stb. ismerete, ahhoz, hogy egy létesítmény esetében - figyelemmel a Ptk. iránymutatásaira és a tervezési programra is - a tervező a megfelelő tűzvédelmi teljesítményjellemzővel bíró műszaki megoldást a tervezési folyamat során meghatározza (nem kiválasztás!). Az MMK Tűzvédelmi Tagozata és a szakmai szervezetek a konferencia program összeállítása során arra törekedtek, hogy gyakorlati oldalról, tematikusan felépített előadásokban mutassák be az egyes építményszerkezetek tervezési és kiválasztási elveit, miként kell azokat a teljesítmény orientált tervezésben kiírni, terveken feltüntetni és a megfelelőségük igazolásának milyen lehetséges módjai vannak. A szakmai nap programja: Megnyitó: Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke Levezető: Lestyán Mária, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 1 Blokk – Kezdeti lépések – felelőségi kérdések 10:00-12:15 1X60 perc Kockázati osztály meghatározása a gyakorlatban az új OTSZ szerint mintapéldákon bemutatva Előadó: Érces Ferenc tű ezredes, Wagner Károly tű alezredes BM OKF (felkérés alatt) 1x30 perc Tervezői felelősség, ki miért felel az új OTSZ, Ptk. és a közelmúlt jogszabályi változásai alapján. Előadó: Lestyán Mária, TSZVSZ Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezető 1X45 perc Tervezzünk tartószerkezetet és aktív oltó renszert az új OTSZ szerint Előadó: Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök Kávé szünet: 12:15-13:00 2 Blokk - Szerkezet tervezés 13:00-15:15 1X45 perc Tervezzünk tűzgátló szerkezetet az új OTSZ és TvMI szerint Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke 1X45 perc Tervezzünk külső térelhatároló szerkezetet az új OTSZ szerint Előadók: Tóth Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezetője és Geier Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezető helyettes, Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft., 1x45 perc Tervezzünk szakipari szerkezetet az új OTSZ szerint Előadó: Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat Kávé szünet: 15:15-15:45 3 Blokk – Menekülés, mentés feltételeinek biztosítása 15:45-17:15 1x45 perc Tervezzünk hő- és füstelvezetést az új OTSZ szerint Előadó: Nagy Katalin, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke 1X45 perc Tervezzünk menekülést, mentést az új OTSZ szerint Előadó: Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának az elnöke
Előadók:
Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke Érces Ferenc tű ezredes, Wagner Károly tű alezredes BM OKF (felkérés alatt) Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke Tóth Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezetője és Geier Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezető helyettes, Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft., Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat Nagy Katalin, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke Levezető: Lestyán Mária, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Részvétel feltétele / célcsoport: Részvételi díjas, nyilvános konferencia, előzetes jelentkezés, regisztráció
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes a meghívottak számára

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: bruttó 8.000,- Ft előregisztrálók részére kedvezményes bruttó 12.000,- Ft helyszínen fizetve A díjkedvezmény előregisztrációhoz kötött.
További információk (időpontokról, helyszínekről):
  • 2015-02-19, 1146 Budapest XIV. kerület, Dózsa György út 1.
2015-02-19 SYMA Rendezvényközpont Dózsa György út 1. (1146 Budapest XIV. kerület) akkreditált szakmai továbbképzés