Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert- és szabadtér tervezési szempontjai, műszaki követelményei

Pályázat rövid címe: Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert- és szabadtér tervezési szempontjai, műszaki követelményei
Bírálati sorszám: 2014/115
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 3 pont
Pályázat témaköre: 3. Egészség és biztonság
3.2 Akadálymentesítés
Pályázat jellege:
Időtartam: 12 óra, 2 nap, napi 6 óra
Létszám: Minimum 10, maximum 20 fő
Pályázó megnevezése: Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
Pályázó címe / elérhetőségei:
1380 Budapest Pf. 1075
Telefonszám: +36-1 3845541
E-mail: felnottkepzes@vgyke.com
Weboldal: www.vgyke.com
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Németh Orsolya - VGYKE alelnök szakmai vezető: 06709482823, nemethorsolya@vgyke.com Nagy Edina - VGYKE felnőttképzési vezető, oktatásszervező, felnottkepzes@vgyke.com
E-mail: felnottkepzes@vgyke.com
Regisztrációs link: www.vgyke.com
Pályázat részletes tartalma:
Az akadálymentesség és egyetemes tervezés kert- és szabadtér tervezési szempontjai, műszaki követelményei A képzés célja, hogy a képzésen résztvevők sajátítsák el azokat a szabadtér tervezési módszereket, amelyek segítségével biztosítani lehet a közterületek és létesítményeik (szabadtéri objektumok, építmények, zöldfelületek és közterek, közparkok) egyenlő esélyű használatát. A közterületek és létesítményeik akadálymentes kialakítására vonatkozó jelenlegi törvényi és szabályozási háttér megismertetése. A közterületek és létesítményeik speciális használói kör igényei szerinti kialakítására vonatkozó műszaki megoldások ismerete, kompetenciák fejlesztése. A képzés tartalma: A feldolgozott témakörök: 1. Bevezetés - A fogyatékos személyek általános és speciális igényei. 2. A kert (park) mint pszicho-emocionális közeg, ember és természet kapcsolatrendszere. 3. A kert- és szabadtértervezés jogszabályi háttere, történeti példák 4. Műszaki megoldások a kert- és szabadtér-építészetben az akadálymentesítés érdekében 5. Növényalkalmazási ismeretek Tanulási eredmények: A képzés eredményeként a résztvevők: • Ismereteket szereznek és megtapasztalják a fogyatékos emberek különböző kommunikációs nehézségeit, a mindennapi élethelyzetekben megjelenő megküzdési problémákat. • Megismerik a különböző sérültekkel történő kommunikációs lehetőségeket, megtanulják azokat a szabadtér tervezési módszereket (szabadtéri objektumok, építmények, zöldfelületek és közterek) amelyek segítségével biztosítani lehet az egyetemes tervezést, a mindenki számára használható környezetet. • Megismerik a szükséges törvényi hátteret, megismerik és alkalmazzák a megfelelő műszaki ismereteket. • Szemléletváltást élnek át, amely alapján természetessé válik számukra az az attitűd, amely garancia arra, hogy felnőtt fogyatékos embertársaikkal a legtermészetesebb módon kommunikálnak. Minden köztértervezési feladatuk kapcsán automatikusan alkalmazzák az egyetemes tervezés elveit. Formai követelmények Max. 2 óra hiányzás, a vizsga teszt 80 %-os megoldása. Tartalmi követelmények A képzés tesztlap kitöltésével zárul. A minősítés(megfelelt / nem felelt meg) a tesztlap értékeléséből képződik.
Előadók:
Bábel László okleveles kertészmérnök, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit KFT. Képzők képzése – Felkészítés akadálymentesség és egyetemes tervezés témájú képzési programcsomag oktatására című képzésében szerzett szakoktatói végzettséget.

Részvétel feltétele / célcsoport: A tárgyi környezet kialakításában részt vevő építész tervező, táj- és kertépítész tervező, szakértő, műszaki ellenőr végzettséggel rendelkező szakemberek, illetve rehabilitációs környezettervező szakmérnökök. A bekapcsolódás feltételei: felsőfokú diplomával rendelkező tájépítészek, építészek. A megértéshez elvárt tanulói előismeretek: Szabadtértervezés általános elveinek ismerete.
Díjmentes / Kedvezményes: Díjmentes

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: Díjmentes
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-06-13 Hermina út 57. (1146 Budapest XIV. kerület) 2014-06-20 Hermina út 57. (1146 Budapest XIV. kerület)