Virtuális építészeti séta történelmi magyar városokban: Az alföldi városok (Debrecen és a Három Város)

Pályázat rövid címe: Virtuális építészeti séta történelmi magyar városokban: Az alföldi városok (Debrecen és a Három Város)
Bírálati sorszám: 2014/103
Pályázat státusza: jóváhagyott
Pontérték: 2 pont
Pályázat témaköre: 4. A megbízó és a társadalom követelményei, örökségvédelem
4.3 Építészettörténet, korok belsőépítészete és a belső értékek kutatása, vizsgálata
Pályázat jellege: szakmai továbbképzés előadás
Időtartam: 4 óra
Létszám: 25-100
Pályázó megnevezése: Építész Továbbképző Nonprofit Kft.
Pályázó címe / elérhetőségei:
1013 Bp. Attila út 14. (Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7.)
Telefonszám: 784-17-91
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Weboldal: www.epitesztovabbkepzo.hu
Kapcsolattartó / Jelentkezés:
Dobosné Fontana Vera 1013 Bp. Attila út 14. T: 784-17-91, F: 784-01-07 etkht.szervezes@upcmail.hu
E-mail: epitesztovabbkepzo@chello.hu
Regisztrációs link: www.epitesztovabbkepzo.hu
Pályázat részletes tartalma:
Virtuális építészeti séta történelmi magyar városokban: Az alföldi városok (Debrecen és a Három Város) Az előadás a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be. Az adott város történetét, változását tárgyalják keletkezésüktől napjainkig, a történeti időrend figyelembe vételével. Téma: Debrecen, Nagykőrös, Kecskemét és Cegléd ------- 1.rész: -Előzmények. Az Alföld természetrajzi képe a kora Árpád-korban. A megtelepülés folyamata, a világi és az egyházi közigazgatás kiépülése. -Az első települések. A korai településhálózat sajátosságai, a terület „várostalanságának” okai és következményei. A kereskedelmi utak, sószállító utak városképző ereje. A településhálózat első átrendeződése (XIII. századi pusztásodás), és kapcsolata a tatárjárással. A kunok betelepítése. -A városiasodás csírái. Az elődtelepülések kialakulása, várossá válása. Az első privilégiumok (I. Károly, illetve I. Zsigmond). -A városképző erők: ipar, kereskedelem, állattenyésztés. -A török hódoltság hatása az alföldi mezővárosok életére, az alföldi „hász-városok” (Debrecen és a Három Város) megerősödése. A megerősödés folyamata (területi gyarapodás, lakosságszám növekedése). A reformáció szerepe az alföldi mezővárosok életében. 2. rész: -Az alföldi mezővárosok szerkezete, határhasználata a török hódoltság idején. A település belsőségének és határának speciális szerkezete. -Az alföldi mezővárosok élete, folyamatos kűzdelme a fennmaradásért. Az önkormányzat és a védelem szervezete, a védekezés speciális formái (aktív védekezés). -Az ország visszafoglalása és következményei az alföldi városokra nézve. A török-kori településstruktúra és hierarchia továbbélésének akadályai és lehetőségei. A redemptio hatása a városfejlődésre és a határ használatára (a tanyák kialakulása). -Az alföldi mezővárosok védműveinek feloldódása a településszerkezetben.
Előadók:
Rabb Péter PhD.

Részvétel feltétele / célcsoport: Előzetes regisztráció, részvételi díj befizetése, részvétel az előadás teljes időtartama alatt. Bármely szakmagyakorló csoport részére
Díjmentes / Kedvezményes: nincs adat

A továbbképzés ára alkalmanként a résztvevőknek: 2990,- Ft/fő
További információk (időpontokról, helyszínekről):
2014-05-21 16.00 FUGA Budapesti Építészeti központ - V. Petőfi S. u. 5. (1052 Budapest V. kerület)